ZUUN: – Deze ochtend namen de leerlingen van het 3de leerjaar van de Sint-Lutgardisschool samen met juf Frieda hun intrek in een nieuwe containerklas die opgesteld staat voor de kerk van Zuun.
2016-02-15-containerklasje-Sint-Lutgardisschool_08
De kinderen zelf waren blij met hun mooie en warme klas. Vooral het uitzicht ontlokte heel wat reacties. Nadat alle boeken en schriften een plaatsje gevonden hadden in de bank konden de lessen al snel beginnen.

Nieuwe school project Kanaaltuinen

Directeur, Francis Van Rompaey: ” Deze containerklas is er gekomen omdat onze school op dit moment plaatsgebrek heeft, elk lokaal dat als klas gebruikt kan worden wordt daar op dit moment ook voor gebruikt. En bovendien willen we anticiperen op de bouw van de nieuwe school (n.v.d.r. project Kanaaltuinen op de grens tussen Zuun en Ruisbroek) en hier dus al de gelegenheid geven aan kinderen van 2013 die momenteel nog geen plaats hadden in een Leeuwse school om hier in onze school terecht te kunnen.
volgend jaar kunnen we dan opnieuw weer uitbreiden met één klasje zodanig dat we tegen 1 september 2017 als de nieuwe school dan al zou gerealiseerd zijn meteen kunnen overstappen met twee klasjes om daar te starten.

Op dit moment zijn we hier ook aan het verbouwen. Zo is er het dossier van de bouw van een nieuw afdak dat al jaren aansleept en eindelijk dit schooljaar zou gerealiseerd worden. Maar het blijft niet alleen bij het nieuwe afdak ook de gevel van het kleutergebouw wordt compleet vernieuwd. En in een tweede fase zullen er ook nieuwe en meer toiletten komen zodanig dat we wat dat betreft terug voor een aantal jaren gerust zijn.”

Deze diashow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: