2015-02-27-Negenmanneke-blauwe-parking-zoneNEGENMANNEKE: – In de commissie Verkeer en Mobiliteit van januari 2016 werd aan de commissieleden een stand van zaken gegeven over de “parkeerstudie Negenmanneke” en het overleg dat de betrokken schepen Jan Desmeth en de mobiliteitsambtenaar hadden met een werkgroep van een 18-tal inwoners, handelaars en vertegenwoordigers van de school en het Negenhof.
Zij overlegden in maart, mei en oktober 2015.

Sinds de handhaving van de blauwe zone op het Weerstandsplein en een klein gedeelte van de G. Gibonstraat hebben de gemeenschapswachters al 142 controles uitgevoerd, op alle tijdstippen van een dag, zowel in de week als op zaterdagen. 92 % van de wagens gebruikten de blauwe schijf correct. Gemiddeld waren er 7 van de 34 parkeerplaatsen vrij, waardoor bezoekers van het handelscentrum nu makkelijker een plaats vinden en niet twee of drie maal moeten rondrijden vooraleer ze een plaats vinden. Dit gedeelte van de evaluatie is positief en werd bijgetreden door de werkgroep uit de buurt.

De werkgroep bereikte geen consensus of de blauwe zone een lichte uitbreiding nodig had (ongeveer 250 meter in alle richtingen vetrekkende op het Weerstandsplein), weliswaar met het invoeren van een bewonerskaart voor de zone, waar de uitbreiding zou gebeuren. De tendens ging eerder naar het effectief uitbreiden en het invoeren van een bewonerskaart, maar de werkgroep bereikte geen volledige unanimiteit.

Het gemeentebestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de overleggroep. Voorlopig verkiest zij even te wachten en wel op de volgende twee elementen:

1. Wat zal de parkeerstudie Ruisbroek in de loop van 2016 opleveren? Bepaalde keuzes zouden immers een invloed kunnen hebben op dit dossier.

2. In afwachting gaat het gemeentebestuur bekijken welk software programma de hele administratieve verwerking kan automatiseren. Informatie uitwisseling met Anderlecht en Mechelen is voorzien.

%d bloggers liken dit: