2015-03-27-evolutie-bevolkingsaantal_St-P-Leeuw_2000-2014SINT-PIETERS-LEEUW: – Woonwinkel Zennevallei (het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen Sint-Pieters-Leeuw en Halle dat instaat voor de uitvoering van het woonbeleid van beide gemeenten) heeft nu ook voor Sint-Pieters-Leeuw haar woonanalyse opgemaakt. Opvallende conclusies zijn de grote bevolkingsaangroei (nu meer dan 33 000 inwoners) en de immigratiedruk vooral vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze druk laat zich het meest voelen in Ruisbroek, Negenmanneke, Zuun en ook Vlezenbeek. Daardoor staan de prijzen onder opwaartse druk en kan men ook een “verdringing” vaststellen : er komen meer gezinnen uit Brussel in de gemeente wonen dan omgekeerd, er vertrekken meer gezinnen uit de gemeente naar andere in Vlaanderen gelegen gemeenten dan omgekeerd.
2015-03-27-evolutie-bevolkingsgroei_St-P-Leeuw_2000-2012
Enkele sterktes zijn het gevarieerd woonaanbod in de gemeente, het vrijwaren van de open ruimte die nog sterk aanwezig is. Zwaktes zijn het tekort aan huurwoningen, de hoge huurprijzen en de minder goede kwaliteit van woningen in bepaalde gebieden. Kansen liggen in een differentiatie van het nieuw woonaanbod en het bedienen van diverse doelgroepen, door een gericht beleid.
Burgemeester Luc Deconinck “De gemeente wil in haar woonbeleid een aantal kernpunten hanteren : het opwaarderen van de woningkwaliteit door het bestrijden van leegstand en verkrotting, en door het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Voor sociale woningen en nieuwe private verkavelingen willen we zoveel mogelijk een voorrangsbeleid voeren waarbij inwoners met een sterke lokale binding voorrang krijgen, zodat we de verdringing kunnen tegengaan. Voor de toewijzing van sociale woningen heeft het gemeentelijk toewijzingsreglement duidelijk een positieve invloed : mensen die een sterke band hebben met Sint-Pieters-Leeuw krijgen nu voorrang. Binnenkort starten we een eerste privaat project voor bescheiden woningen waar kandidaten met lokale binding voorrang zullen krijgen.”
2015-03-27-evolutie-vastgoedprijzen_St-P-Leeuw_1992-2013

1 comment

  1. geachte lezer, deze analyse is compleet onbetrouwbaar wat mij betreft. Zelf woon ik als sinds de dag van mijn geboorte nagenoeg 50 jaar in hetzelfde huis . Door een administratieve fout kwam onze woonst op een lijst van leegstaande huizen. De werkwinkel constateerde dat aangezien onze rolluiken naar beneden waren ( op aanraden i.v.m. inbraakpreventie door de politie) en een tuin die zijn voorjaar snoei ng moest ondergaan dat deze woonst onbewoond is. De conclusie dat de open ruimte gevrijwaard blijft begrijp ik al evenmin in de context dat grotere invalswegen in hun capaciteit verminderd worden en op die manier sluipverkeer creëert dat weer word afgeblokt met andere maatregelen zoals plaatselijk verkeer of tractorsluizen. Als je de open ruimte wil vrijwaren zorg dat dat er geen files meer zijn op de invalswegen dan zal de burger van deze gemeente nog van de open ruimte kunnen genieten. Mijn familie is gekend sinds 1490 in deze gemeente doch geachte woonwinkel door de foute data op te slaan en de verkeerde beleidsmaatregelen die erop volgen heeft deze burger niet veel nodig om de gemeente te verlaten wegens steeds meer druk van overtollige regelneverij en graag zou ik willen weten waaraan ik verdiend heb om vanuit de gemeentelijke overheid zo een minachting te moeten ondergaan.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: