2014-03-31-pelikaanberg-bufferbekkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad het ontwerpdossier goedgekeurd. Het ontwerp voorziet in de aanleg van een bufferbekken om het hemelwater van de Pelikaanberg tijdelijk te bufferen vooraleer het geloosd wordt in de Zuunbeek (2de categorie-beheerder is de provincie). Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de beek wordt hierdoor stroomafwaartse wateroverlast vermeden. Dit bufferbekken is voorzien in het weideland gelegen op de hoek Pelikaanberg/Frans Weyenbergstraat.

Dit perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus Halle en wordt tevens verpacht.
De kerkfabriek verzet zich niet tegen de inname, maar wees er in haar schrijven van 3 maart 2014 op dat, volgens de wetgeving van toepassing op de organisatie en werking van de erkende erediensten, zij dient te verkopen aan een bedrag dat minstens dat van het schattingsverslag beloopt. Er is ook voorzien dat de pachter een kleinere vergoeding ontvangt.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Waterbeheer, Jos Speeckaert: ‘ De gevoeligheid van de overstromingen ligt uiteraard stroomafwaarts in Baasberg en verder in het bebouwde gedeelte in Zuun en Negenmanneke.
Door het bufferen van water bij hevige regenbuien kunnen wij gecontroleerd laten afvloeien zodat het risico op overstromingen fel vermindert.
Het is de bedoeling om de wachtvijver telkens helemaal leeg te laten lopen zodat hij bij zware regenval een maximum opvangcapaciteit heeft.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 27 maart 2014 werd de aankoop van het bufferbekken voor een bedrag van 14000 euro goedgekeurd.
Om de wateroverlast in de gevoelige gebieden van de gemeente verder te verminderen is men momenteel bezig met de opmaak van een hydronautstudie; de eerste resultaten hiervan worden in augustus verwacht.
De gemeente heeft aan het studiebureau gevraagd om 3 dossiers prioritair te behandelen, namelijk de Postweg in Vlezenbeek (ter hoogte van de Groenstraat), de C. Leunensstraat en de capaciteit van de Lotbeek in de wijk “Witte Roos”. Deze 3 gebieden worden bij zware en plotse regenval altijd fel geimpacteerd.

%d bloggers liken dit: