GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 31 oktober 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeenteraad van donderdag 31 oktober 2013 keurde definitief de oprichting van een Peva vzw Cultuurcentrum Coloma goed. 

Op donderdag 5 december 2013 zal de stichtingsvergadering doorgaan en op maandag 16 december komt de nieuwe Raad van Bestuur van Cultuurcentrum Coloma voor de eerste maal bij elkaar. Deze Raad van Bestuur zal als volgt samengesteld zijn:

– 7 gemeenteraadsleden uit de meerderheid
– 6 gemeenteraadsleden uit de oppositie
– 7 gebruikers uit de diverse adviesraden, voornamelijk cultuurraad
– 5 deskundigen

2013-05-07-Colomakasteel_Sint-Pieters-LeeuwDe Voorzitter van deze Raad van Bestuur is Jan Desmeth, Schepen van Cultuur.
De vijf deskundigen zijn Walter Gansemans, Evi Frans, Wouter De Craen, Luc Bohez en Loes De Dobbeleer.
Hiermee is er een goede spreiding tussen de generaties (twee late twintigers, actief in de cultuursector, een dertiger uit het onderwijs en twee zestigers met veel ervaring).
Met drie mannen en twee vrouwen is er ook een mooie mix in de verhouding man-vrouw.

Deze Raad van Bestuur heeft als opdracht invulling te geven aan het lokaal cultuurbeleid in onze gemeente, binnen de visie van het gemeentebestuur.
Net zoals in de overgrote meerderheid van de cultuurcentra in Vlaanderen werd gekozen voor een Peva vzw (PEVA = Privaatrechtelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap) omdat het de enige vorm is waar gebruikers en deskundigen mee kunnen beslissen over de concrete invulling van het cultuurbeleid.

Hiermee komt er ook een einde aan de onenigheid, die er in 2011 en 2012 bestond, betreffende de ontbinding van de bestaande gemeentelijke vzw’s.
De bestaande gemeentelijke vzw’s en de gemeente hebben eerder dit jaar immerds een akkoord gesloten dat de twee gemeentelijke vzw’s zichzelf zouden ontbinden zodra de nieuwe en unieke Peva vzw zou zijn opgericht. Deze ontbinding is voorzien voor maandag 9 december 2013.
Op deze manier kunnen alle financiële middelen en alle energie voortaan aangewend worden in de echte opdracht van Cultuurcentrum Coloma, zijnde het ondersteunen van het vereniging- en gemeenschapsleven, alsook een programmatie met ambitie aanbieden aan de Leeuwse inwoner.

2 comments

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: