RUISBROEK: – Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw zal samen met het OCMW, de politie, de huisvestingsmaatschappij en nog een aantal andere partners starten met een wijkteam in Ruisbroek.
Dit wijkteam zal als pilootproject voor andere wijkteams in de gemeente gebruikt worden. Het zal concreet invulling moeten geven aan een gezamenlijke aanpak, waarbij interactie tussen verschillende diensten centraal staat. Het bestuur wil op die wijze de wijkproblemen (veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, opbouw) geïntegreerd aanpakken en oplossingen bieden in nauw contact met de inwoners.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_00

Het wijkteam zal bestaan uit:
• De wijkcoördinator Tom Pardaens (bereikbaar op het nummer 02/359 99 22 en wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be);
• Karin Poldervaart, vertegenwoordiger van het OCMW (bereikbaar op 02/ 377 03 55);
• Rudi Wauters vertegenwoordiger van de politie (bereikbaar op 0499/ 556 753);
• Isabelle Vanderhaegen vertegenwoordiger van de gemeente (bereikbaar op 02/ 371 63 28);
• Liesbeth Bortels en/of Ben Vanhoorebeek vertegenwoordiger(s) van de technische dienst (bereikbaar op 02/ 371 22 54).
• Jolijn Van Craenenbroeck vertegenwoordiger van de huisvestingmaatschappij (bereikbaar op 02/ 371 02 44).
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek

Het wijkteam houdt elke woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10 te Ruisbroek, een spreekuur. De wijkcoördinator zal in dit gebouw zijn kantoor hebben en de bevolking kan er terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.

Het wijkteam zal zich verder ook actief bezig houden met het opvolgen van alle lopende initiatieven in de wijk Ruisbroek. Waar nodig zullen ook nieuwe, multidisciplinaire, initiatieven door het wijkteam uitgewerkt worden. Bij de aanvang zal de aandacht uitgaan naar de aanpak van zwerfvuil, ‘wild parkeren’ en kleine overlast.

Het wijkteam Ruisbroek staat ten dienste van Ruisbroek en zijn inwoners, en wil via een laagdrempelige werking zich toegankelijk en bereikbaar opstellen voor de inwoners van Ruisbroek.

In een eerste fase kunnen de inwoners van Ruisbroek, door middel van het spreekuur, hun bekommernissen meedelen aan de wijkcoördinator. Eenmaal het wijkteam op kruissnelheid is, zal ook werk worden gemaakt van de oprichting van een buurtraad, die, samengesteld uit inwoners zelf, de eerste en belangrijkste partner van het wijkteam zal zijn. Deze buurtraad heeft als doel de betrokkenheid van de inwoners te bevorderen, alsook een draagvlak te creëren, onder de bewoners, voor het beleid.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_02

One comment

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: