1ste permanentie van wijkteam Negenmanneke

NEGENMANNEKE: – Deze voormiddag kwamen reeds heel wat mensen kennis maken met het nieuwe “wijkteam Negenmanneke”.
Sommigen kwamen eens horen wat het wijkteam juist gaat doen anderen hadden reeds een vraag. Bij deze eerste zitdag van het wijkteam Negenmanneke kregen de bezoekers een kleine attentie van Sinterklaas.
2016-12-07-start-wijkteam-negenmanneke_01
Het wijkteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente, het OCMW, de politie en de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting.
Net als in Ruisbroek wil het wijkteam de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk verbeteren.

Burgemeester,Luc Deconinck: “De bedoeling is eigenlijk dat we heel kort op de bal gaan spelen bij overlast problemen. De mensen kunnen nu in het Negenhof aan het wijkteam problemen melden. Daarna zal het wijkteam deze problemen opvolgen en zo snel, als mogelijk, woreden opgelost.
Een tweede taak is ook terug dynamiek brengen in de wijk. We hebben nu de wekelijkse markt woensdagvoormiddag in Negenmanneke, het dienstencentrum en we willen natuurlijk ook de bevolking nog meer bij de wijkwerking en de wijk betrekken en daar is de tweede taak weggelegd voor ons wijkteam.

Dit nieuwe wijkteam zal maandelijks de meldingen overlopen en haalbare initiatieven van inwoners ondersteunen.
Wie suggesties heeft om de leefbaarheid en de sociale samenhang in Negenmanneke te verbeteren of wie klachten heeftin dit verband kan om de twee weken op woensdag tijdes de permanentie terecht in het Negenhof, Sint-Stevensstraat 62 te Negenmanneke en dit van 9 – 11 uur en 18 – 20 uur.

Volgende permanentie van wijkteam Negenmanneke
– Vanavond, woensdag 7 december,  van  18 – 20 uur in Negenhof, Sint-Stevensstraat, 62.
– Woensdag 21 december 2016, van 9 – 11 uur en van 18 tot 20 uur.
– In 2017 elke eerste en derde woensdag van de maand in het Negenhof. De eerste keer dus op 04/01/2017 van 9u tot 11u en van 18u tot 20u

Volgende permanentie van wijkteam Ruisbroek
14 december 2016 van 9 tot 11 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10. Avondspreekuur op 14 december van 18 tot 20 uur in ‘t Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Meer info: dienst Maatschappelijke Veiligheid, T 02 371 63 18 – tom.pardaens@sint-pieters-leeuw.be

wijziging permanentie wijkteam Ruisbroek

2013-05-22-wijkteam-RuisbroekRUISBROEK: – Vanaf deze maand zal er slechts één ochtend- en avondpermanentie van het wijkteam Ruisbroek plaatsvinden, nl. op elke 2de woensdag van de maand.

De eerst volgende zitting is Woensdag 11 februari 2015:
Van 9.00 tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10.
Van 18.00 tot 20.00 uur in het Paviljoentje, Fabriekstraat 1 A.

Contactgegevens Wijkteam Ruisbroek
Tom Pardaens – coördinator wijkteam Ruisbroek
T 02 371 63 18 – wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be

agenda: Grote opkuisactie in Ruisbroek

2014-03-22-flyer-Ruisbroek_properRUISBROEK: – Op zaterdag 22 maart 2014 vindt er andermaal een grootschalige opkuisactie in Ruisbroek plaats.

Alle deelnemers verzamelen rond 9.45 uur in het buurthuis ‘1601’ (Kerkstraat 10) of op het Gulden Bodemplein. Rond 12.00 uur is de opkuisactie gedaan en kan iedereen nog iets drinken in het buurthuis ‘1601’. De opkuisactie van 22 maart wordt gecoördineerd door het wijkteam van Ruisbroek.

Ook de jeugd van Ruisbroek zal zijn bijdrage aan de opkuisactie leveren! Zo gaan de basisscholen de Wegwijzer en Jan Ruusbroec op vrijdag 21 maart een aantal straten voor hun rekening nemen, alsook zal de jongerenwerking van de ‘1601’ op 22 maart, in de namiddag, zowel het Stationsplein als het Kerkplein opkuisen.

agenda: avondspreekuur wijkteam Ruisbroek

2013-05-22-wijkteam-RuisbroekRUISBROEK – Op woensdag 9 oktober, 13 november en 11 december 2013 houdt het wijkteam Ruisbroek een avondspreekuur (zonder afspraak – gratis) in het Paviljoentje van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De bevolking kan hier terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.
Het wijkteam Ruisbroek staat ten dienste van Ruisbroek en zijn inwoners, en wil via een laagdrempelige werking zich toegankelijk en bereikbaar opstellen voor de inwoners van Ruisbroek.

Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw startte in mei 2013 samen met het OCMW, de politie en de huisvestingsmaatschappij met een wijkteam in Ruisbroek. Het bestuur wil op die wijze de wijkproblemen (veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, opbouw) geïntegreerd aanpakken en oplossingen bieden in nauw contact met de inwoners.

Woensdag 9 oktober 2013 van van 18.00 tot 20.00 uur in het dienstencentrum’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A,1601 Ruisbroek.

Wijkteam Ruisbroek Permanentie:
Woensdagen 9 – 16 – 23 – 30 oktober 2013 van 9.00 tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10,1601 Ruisbroek.

Opstart wijkteam Ruisbroek

RUISBROEK: – Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw zal samen met het OCMW, de politie, de huisvestingsmaatschappij en nog een aantal andere partners starten met een wijkteam in Ruisbroek.
Dit wijkteam zal als pilootproject voor andere wijkteams in de gemeente gebruikt worden. Het zal concreet invulling moeten geven aan een gezamenlijke aanpak, waarbij interactie tussen verschillende diensten centraal staat. Het bestuur wil op die wijze de wijkproblemen (veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, opbouw) geïntegreerd aanpakken en oplossingen bieden in nauw contact met de inwoners.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_00

Het wijkteam zal bestaan uit:
• De wijkcoördinator Tom Pardaens (bereikbaar op het nummer 02/359 99 22 en wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be);
• Karin Poldervaart, vertegenwoordiger van het OCMW (bereikbaar op 02/ 377 03 55);
• Rudi Wauters vertegenwoordiger van de politie (bereikbaar op 0499/ 556 753);
• Isabelle Vanderhaegen vertegenwoordiger van de gemeente (bereikbaar op 02/ 371 63 28);
• Liesbeth Bortels en/of Ben Vanhoorebeek vertegenwoordiger(s) van de technische dienst (bereikbaar op 02/ 371 22 54).
• Jolijn Van Craenenbroeck vertegenwoordiger van de huisvestingmaatschappij (bereikbaar op 02/ 371 02 44).
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek

Het wijkteam houdt elke woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10 te Ruisbroek, een spreekuur. De wijkcoördinator zal in dit gebouw zijn kantoor hebben en de bevolking kan er terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.

Het wijkteam zal zich verder ook actief bezig houden met het opvolgen van alle lopende initiatieven in de wijk Ruisbroek. Waar nodig zullen ook nieuwe, multidisciplinaire, initiatieven door het wijkteam uitgewerkt worden. Bij de aanvang zal de aandacht uitgaan naar de aanpak van zwerfvuil, ‘wild parkeren’ en kleine overlast.

Het wijkteam Ruisbroek staat ten dienste van Ruisbroek en zijn inwoners, en wil via een laagdrempelige werking zich toegankelijk en bereikbaar opstellen voor de inwoners van Ruisbroek.

In een eerste fase kunnen de inwoners van Ruisbroek, door middel van het spreekuur, hun bekommernissen meedelen aan de wijkcoördinator. Eenmaal het wijkteam op kruissnelheid is, zal ook werk worden gemaakt van de oprichting van een buurtraad, die, samengesteld uit inwoners zelf, de eerste en belangrijkste partner van het wijkteam zal zijn. Deze buurtraad heeft als doel de betrokkenheid van de inwoners te bevorderen, alsook een draagvlak te creëren, onder de bewoners, voor het beleid.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_02