PIN vzw – Nieuwkomers ondersteunen in tijden van corona

2020-03-27-pin_vzwSINT-PIETERS-LEEUW: – PIN ondersteunt meer dan 30 lokale besturen in de brede Vlaamse rand bij het lokaal integratiebeleid. Ervaringsdeskundige toeleiders informeren inwoners van buitenlandse herkomst, begeleiden hen naar diensten en ondersteunen hen bij hulpverlening. Waar in de doordeweekse werking de brugfunctie zich voornamelijk focust op ondersteuning op vlak van administratie, onderwijs, huisvesting, werk en vrije tijd, verschuift de focus nu naar gezondheid.

In Sint-Pieters-Leeuw informeert PIN alle ocmw-cliënten die daar nood aan hebben. Vooral de bewoners van het Lokaal Opvanginitiatief vragen bijzondere aandacht.
Als asielzoeker bevinden zij zich sowieso in een stressvolle situatie. Nu komt daar een extra laag van onzekerheid en isolement bovenop. “Ik probeer samen met de maatschappelijk werkers alle informatie over het virus, de maatregelen en het verloop van hun procedure duidelijk over te brengen” zegt toeleider Najwa. “Maar dit is niet voldoende. Door regelmatig te bellen naar mijn cliënten probeer ik hen een luisterend oor te bieden en extra aandacht te hebben voor hun psychosociaal welzijn”.

Zoektocht naar naar juiste aanpak
Elke gemeente denkt op dit moment na over hoe ze hun dienstverlening zo goed mogelijk kunnen verderzetten en hun burgers op de hoogte houden. Brent Van Lierde (zakelijk coördinator): “Samen met de lokale besturen bekijken we hoe we onze normale werking zo goed mogelijk kunnen laten doorlopen en hoe we nieuwe initiatieven kunnen ondersteunen.
Dit gaat heel breed: van het ondersteunen van sociale verhuurkantoren bij informatiecampagnes tot een ad hoc hulplijn voor politie en pre triagecentra”. PIN probeert altijd een creatieve oplossing te bedenken voor noden van lokale besturen. Dat engagement geldt dubbel zo hard in deze tijden.

Voor algemene vragen en informatie: info@vzwpin.be – www.pinvzw.be

Diploma van Leeuwenaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het schooljaar 2013-2014 waren er heleboel initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Vrijdagavond werd een bedankingsmoment georganiseerd in het gemeentehuis waarop een heleboel cursisten en deelnemers in de bloemetjes gezet werden. Ook de talrijke vrijwilligers van de integratiedienst werden uitvoerig bedankt voor hun eindeloze inzet om het inburgering- en integratiebeleid van het bestuur waar te maken.
2014-06-13-integratie-diploma-en-vrijwilligers_10
Marleen De Kegel, schepen van Vlaams Beleid, Integratie- en Inburgeringsbeleid:
‘Wij kunnen vandaag samen terugkijken op een welgevuld schooljaar met talrijke nieuwe initiatieven en oefenkansen voor onze anderstalige inwoners. Voor deze initiatrieven kon het gemeentebestuur rekenen op verschillende partners zoals het Huis van het Nederlands, vzw De Rand, de provinciale integratiedienst, Unizo en basiseducatie.
Voor de taalklassen voor anderstalige ouders kregen we de bereidwillige medewerking van 8 Leeuwse scholen en hun directie. Onze handelsverenigingen leverden hun spontane medewerking aan de “Week van de anderstalige klant”. Enkele van onze vrouwenverenigingen deden het zelfde voor het project “Bijt in je vrije tijd”. Op de erfgoeddag zorgden onze integratiedienst en de erfgoeddienst voor een prachtig evenement.
Wij hebben op die manier gedurende het voorbije schooljaar heel wat ontmoetingskansen tussen Leeuwse inwoners en nieuwkomers gerealiseerd
.’

Deze diashow vereist JavaScript.


Erik Devillé van de sociale- en welzijnsdienst en Isabelle Vanderhaegen van de integratiedienst gaven de aanwezigen een rondleiding in het gemeentehuis.

Schepen, Marleen De Kegel: ‘Ik wil ook onze talrijke vrijwilligers vanuit het diepst van mijn hart bedanken voor hun inzet, voor de warme menselijke manier waarop zij onze nieuwkomers hebben onthaald, hen hun eerste woordjes Nederlands hebben geleerd en met hen op stap zijn gegaan. Onze vrijwilligers brengen geen papieren integratieverhaal maar een verhaal van menselijk contact met onze Nederlandse taal als sleutel.’

Meer info? Neem contact op met de integratiedienst van Sint-Pieters-Leeuw via: 02 371 63 28 – integratie@sint-pieters-leeuw.be.

agenda: avondspreekuur wijkteam Ruisbroek

2013-05-22-wijkteam-RuisbroekRUISBROEK – Op woensdag 9 oktober, 13 november en 11 december 2013 houdt het wijkteam Ruisbroek een avondspreekuur (zonder afspraak – gratis) in het Paviljoentje van 18.00 uur tot 20.00 uur.

De bevolking kan hier terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.
Het wijkteam Ruisbroek staat ten dienste van Ruisbroek en zijn inwoners, en wil via een laagdrempelige werking zich toegankelijk en bereikbaar opstellen voor de inwoners van Ruisbroek.

Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw startte in mei 2013 samen met het OCMW, de politie en de huisvestingsmaatschappij met een wijkteam in Ruisbroek. Het bestuur wil op die wijze de wijkproblemen (veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, opbouw) geïntegreerd aanpakken en oplossingen bieden in nauw contact met de inwoners.

Woensdag 9 oktober 2013 van van 18.00 tot 20.00 uur in het dienstencentrum’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A,1601 Ruisbroek.

Wijkteam Ruisbroek Permanentie:
Woensdagen 9 – 16 – 23 – 30 oktober 2013 van 9.00 tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10,1601 Ruisbroek.

Wijkteam Ruisbroek kreeg na één maand werken reeds 110 meldingen

2013-05-22-wijkteam-RuisbroekSINT-PIETERS-LEEUW: – In de recentste commissie veiligheid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd toelichting gegeven bij de eerste werkmaand van het wijkteam van Ruisbroek.

Het wijkteam is een multidisciplinair overlegorgaan dat geïntegreerd wijkproblemen, (zoals veiligheid, leefbaarheid, welzijn en integratie), wil aanpakken en waar nodig een oplossing bieden. Dit telkens in nauw contact met de bevolking. In dit overlegorgaan is een vertegenwoordiging van vijf partners aanwezig, namelijk een vertegenwoordiger van de politie, het OCMW, de milieudienst, integratie en huisvestingsmaatschappij.

Het wijkteam heeft in zijn eerste maand werking via het spreekuur, mail en telefoon  al 110 meldingen ontvangen. De meeste meldingen gaan over parkeerproblemen, zwerfvuil, infrastructurele zaken, onveiligheid en hangjongeren.

Op het spreekuur zelf zijn er al een 40-tal mensen komen opdagen, dus gemiddeld 10 personen per spreekuur. Dit zijn voornamelijk gepensioneerde mensen. In de toekomst opteert men ervoor dit ook s’avonds te houden zodat de werkende bevolking ons ook kan bereiken.

Van de 110 meldingen werden er, tot op heden ( het wijkteam is immers nog maar een maand bezig) voor 9 ervan een antwoord en/of oplossing geboden.

Wijkteam Ruisbroek:
Het wijkteam houdt elke woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10 te Ruisbroek, een spreekuur.

• De wijkcoördinator Tom Pardaens (bereikbaar op het nummer 02/359 99 22 en wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be);
• Karin Poldervaart, vertegenwoordiger van het OCMW (bereikbaar op 02/ 377 03 55);
• Rudi Wauters vertegenwoordiger van de politie (bereikbaar op 0499/ 556 753);
• Isabelle Vanderhaegen vertegenwoordiger van de gemeente (bereikbaar op 02/ 371 63 28);
• Liesbeth Bortels en/of Ben Vanhoorebeek vertegenwoordiger(s) van de technische dienst (bereikbaar op 02/ 371 22 54).
• Jolijn Van Craenenbroeck vertegenwoordiger van de huisvestingmaatschappij (bereikbaar op 02/ 371 02 44).

Leeuws gemeentebestuur dankt haar inburgeringsduo’s en vrouwenwerking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sint-Pieters-Leeuw is uitgegroeid tot een gemeente waarin verschillende nationaliteiten samenleven. Jaarlijks komen daar nogal wat nieuwe burgers van buitenlandse afkomst bij. Een goede inburgering van deze nieuwkomers in de samenleving is zeer belangrijk. Het project ‘Samen inburgeren’ wil daar een bijdrage toe leveren. Het project koppelt vrijwilligers, de inburgeringscoaches, aan inburgeraars. Deze duo’s ondernemen samen de meest uiteenlopende activiteiten. Dat moet de Nederlandse taalkennis van de inburgeraar ten goede komen en hem of haar op een actieve en leuke manier kennis laten maken met de Leeuwse samenleving.
2013-06-19-integratie_samen-inburgeren_01
Vanavond organiseerde de integratiedienst in cultuurcentrum Coloma een bedankingsmoment voor de vrijwilligers van het project ‘Samen inburgeren’. Op dit ogenblik zij er 13 inburgeringsduo’s actief in de gemeente en in Ruisbroek is ook de vrouwenwerking zeer actief in het buurtlokaal in de Kerkstraat. Zij houden er regelmatig een samenkomst met de praatgroep.
2013-06-19-integratie_samen-inburgeren_02
Op het programma vanavond stond voor de nieuwe Leeuwenaren afkomstig uit onder andere Afganistan, Congo, Marokko, Rwanda, Syrië, Tunesië, Tsetsjenië, ,… een bezoek aan de rozentuin waar ze hun Nederlands nog wat konden oefenen, een bedankwoordje van de schepen en een kleine receptie met streekproducten. Bij iedereen viel met het warme weer vooral het ijsje met Vlezenbeekse aardbeien in de smaak.
2013-06-19-integratie_samen-inburgeren-anim
Marleen De Kegel, schepen voor Integratie: ‘Ik wil al de nieuwe inwoners van Sint-Pieters-Leeuw , van waar ze ook komen, feliciteren voor het leren van de nieuwe taal en voor de stappen die ze de voorbije maanden gezet hebben om kennis te maken met onze gemeenschap.

Mijn grote dank vandaag gaat ook uit naar de vrijwilligers die zich inzetten voor onze inburgeringsprojecten.
Ik dank hen omdat ze bereid zijn om met deze nieuwe inwoners op stap te gaan, hen te laten kennismaken en proeven van onze mooie gemeente. En ook voor hun geduld bij het oefenen van het Nederlands. De inzet van de vrijwilligers is voor het gemeentebestuur goud waard en dat waardeer ik enorm.’

Meer info over de integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw – KLIK HIER.

Opstart wijkteam Ruisbroek

RUISBROEK: – Het gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw zal samen met het OCMW, de politie, de huisvestingsmaatschappij en nog een aantal andere partners starten met een wijkteam in Ruisbroek.
Dit wijkteam zal als pilootproject voor andere wijkteams in de gemeente gebruikt worden. Het zal concreet invulling moeten geven aan een gezamenlijke aanpak, waarbij interactie tussen verschillende diensten centraal staat. Het bestuur wil op die wijze de wijkproblemen (veiligheid, leefbaarheid, welzijn, integratie, opbouw) geïntegreerd aanpakken en oplossingen bieden in nauw contact met de inwoners.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_00

Het wijkteam zal bestaan uit:
• De wijkcoördinator Tom Pardaens (bereikbaar op het nummer 02/359 99 22 en wijkteamruisbroek@sint-pieters-leeuw.be);
• Karin Poldervaart, vertegenwoordiger van het OCMW (bereikbaar op 02/ 377 03 55);
• Rudi Wauters vertegenwoordiger van de politie (bereikbaar op 0499/ 556 753);
• Isabelle Vanderhaegen vertegenwoordiger van de gemeente (bereikbaar op 02/ 371 63 28);
• Liesbeth Bortels en/of Ben Vanhoorebeek vertegenwoordiger(s) van de technische dienst (bereikbaar op 02/ 371 22 54).
• Jolijn Van Craenenbroeck vertegenwoordiger van de huisvestingmaatschappij (bereikbaar op 02/ 371 02 44).
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek

Het wijkteam houdt elke woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur in het buurthuis 1601, Kerkstraat 10 te Ruisbroek, een spreekuur. De wijkcoördinator zal in dit gebouw zijn kantoor hebben en de bevolking kan er terecht om wijk gerelateerde problemen aan te kaarten. De verwachting is dat hierdoor de problemen sneller, in overleg, worden aangepakt.

Het wijkteam zal zich verder ook actief bezig houden met het opvolgen van alle lopende initiatieven in de wijk Ruisbroek. Waar nodig zullen ook nieuwe, multidisciplinaire, initiatieven door het wijkteam uitgewerkt worden. Bij de aanvang zal de aandacht uitgaan naar de aanpak van zwerfvuil, ‘wild parkeren’ en kleine overlast.

Het wijkteam Ruisbroek staat ten dienste van Ruisbroek en zijn inwoners, en wil via een laagdrempelige werking zich toegankelijk en bereikbaar opstellen voor de inwoners van Ruisbroek.

In een eerste fase kunnen de inwoners van Ruisbroek, door middel van het spreekuur, hun bekommernissen meedelen aan de wijkcoördinator. Eenmaal het wijkteam op kruissnelheid is, zal ook werk worden gemaakt van de oprichting van een buurtraad, die, samengesteld uit inwoners zelf, de eerste en belangrijkste partner van het wijkteam zal zijn. Deze buurtraad heeft als doel de betrokkenheid van de inwoners te bevorderen, alsook een draagvlak te creëren, onder de bewoners, voor het beleid.
2013-05-22-wijkteam-Ruisbroek_02

voorstelling onthaalpakket nieuwe inwoners en integratiegesprekken

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw start met een nieuw initiatief om haar nieuwe inwoners wegwijs te maken in de gemeente. Nieuwkomers krijgen bij hun inschrijving in Sint-Pieters-Leeuw binnenkort namelijk een onthaalpakket.

Burgemeester, Lieve Vanlinthout: ” Dit geïndividualiseerd pakket bestaat uit een onthaaltas met een hoop algemene info, doelgebonden info en leuke gadgets. Aangezien anderstalige inwoners al deze gemeentelijke info niet steeds zullen begrijpen, biedt de gemeente hen de mogelijkheid om meer uitleg te bekomen tijdens integratiegesprekken. Tijdens deze gesprekken komen thema’s zoals onderwijs, welzijn, vrije tijd, huisvuil, tewerkstelling, … aan bod.

Meer info over de Integratiedienst Sint-Pieters-Leeuw: 02 371 63 27 – integratie@sint-pieters-leeuw.be

 

lokale en Vlaamse integratiemonitor van Sint-Pieters-Leeuw

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister Bourgeois lanceert vandaag de lokale en Vlaamse integratiemonitor. Zo bestaat er nu ook een apart document over Sint-Pieters-Leeuw.

“Hoeveel vreemdelingen en personen van vreemde herkomst telt onze gemeente? Wat zijn de voornaamste herkomstlanden? Hoe zit het met tewerkstelling en huisvesting voor deze bevolkingsgroep? Hoeveel inburgeringsattesten zijn al uitgereikt?” Op deze en tal van andere vragen vindt u een antwoord in de lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, een op maat gemaakt instrument met heel wat betrouwbare cijfergegevens over het lokale inburgerings – en integratiegebeuren. Ook op Vlaams niveau is een gelijkaardige dataset beschikbaar om alle ministers te ondersteunen in hun beleid.

Minister Bourgeois: “Om het lokale integratiebeleid zo goed mogelijk te ondersteunen heb ik opdracht gegeven deze monitor te ontwikkelen. Met de op maat gemaakte inburgerings- en integratiemonitor wil ik de 308 gemeenten stimuleren om hun beleid sterker te onderbouwen met statistische gegevens. Ik ben er van overtuigd dat integratie zich vooral voltrekt in een lokale context. Mensen leven samen in een gemeente, een straat, een buurt.”

De monitor bevat gegevens over de aanwezigheid van nieuwkomers en personen van vreemde herkomst en over hun relatieve achterstandspositie binnen de domeinen onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede. Elke gemeente krijgt zicht op het aantal leefloners en kansarme geboorten van vreemde herkomst en op het aantal kinderen en jongeren waar de thuistaal niet het Nederlands is.

Bekijk alle cijfers voor Sint-Pieters-Leeuw via onderstaande link:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/integratiemonitor/Sint-Pieters-Leeuw.pdf