PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI: – Het beeldmerk ‘Pajottenland, het hartje op groene achtergrond, kan vanaf nu gebruikt worden door producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Ze kunnen het certificaat daartoe aanvragen bij Pajottenland+. Hieraan zijn criteria verbonden. Zo moet er tussen het product en de streek een duidelijke link zijn. Ook voor diensten en kunst is het gebruik van het Pajottenland mogelijk. 

De voorbije twee jaar werd het nieuwe beeldmerk voor het Pajottenland al regelmatig gebruikt om
promotie te voeren voor de streek. De meeste promotie werd echter gekoppeld aan de hoeve- en
streekproducten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Met de promotiebudgetten werden onder
meer productaffiches en winkeltassen aangemaakt.

Lien Standaert, projectcoördinator: “Het merk Pajottenland stelt zich tot doel de economie in het Pajottenland en de Zennevallei te versterken, door bevordering van streekeigen producten en diensten en kan daarom enkel worden gebruikt voor waren en diensten die een band vertonen met de streek. Zo zijn de producten uit onze regio duidelijk herkenbaar. We hebben criteria opgesteld die niet enkel maar de streek verijzen, maar waar ook kwaliteit en authenticiteit meespelen’’.

Wie komt in aanmerking voor gebruik van het streekmerk?
Als gebiedsomschrijving werden de 17 gemeenten van het Pajottenland en de Zennevallei genomen. Een certificaathouderschap kan worden aangevraagd voor producten of waren, maar ook voor diensten en kunst. Betreffende de modaliteiten omtrent toekenning en duur van de toekenning, gebruik van het beeldmerk en promotiemateriaal, verplichtingen, toezicht, wijzigingen, aansprakelijkheid, garantie en geschillen: al deze punten zijn opgenomen in het reglement omtrent gebruik en toezicht van het merk.

Standaert: “Wie het beeldmerk aanvraagt en een certificaat ontvangt, kan ook ambassadeur van het Pajottenland worden. Indien de aanvrager een ontvangstruimte heeft, moet hij deze een inkleding geven die het Pajottenland en de Zennevallei uitstraalt. Authenticiteit, beleving en de link met het Pajottenland, zowel landschappelijk, cultureel, toeristisch, gastronomisch en haar streekproducten zijn zaken die op dat ogenblik samen gaan’’.

Aanvullende criteria
Een sterker ambassadeurschap kan de merkgebruiker extra economische kansen opleveren.
Producenten kunnen dat onder meer realiseren door naast het eigen gamma minstens 2 producten van andere ondernemers die het merkbeeld Pajottenland dragen aan te bieden en als dusdanig voor te stellen. De merkgebruiker zal ook zijn kennis over het Pajottenland en de Zennevallei aanscherpen door jaarlijks minstens één vormingsmoment bij te wonen

Wie interesse heeft of meer info wenst te ontvangen over het gebruik van het beeldmerk, stuurt een
mail naar projectcoördinator lien.standaert@pajottenland.be.hoeve- en streekproducten bundelen krachten en starten korte keten met producten uit Pajottenland en Zennevallei.

Het Pajottenland is trots op zijn rijke verleden. Vandaag speelt deze toeristische trekpleister een andere troef uit. Die van de smaak van zijn terroir. Lokale producenten uit het Pajottenland en de Zennevallei bundelen hun krachten om hun streekproducten en culinaire tradities onder één vlag aan de man te brengen: ‘Lekkers uit het Pajottenland’.

De streekproducten van ‘lekkers uit het Pajottenland’zijn al even verassend en divers als de streek zelf: groenten, kruiden, fruit, zuivel, bieren, olie, sappen, vleeswaren… Ze vinden allemaal vlot hun weg naar de lokale markten. Om hun producten ook ruimer te promoten en aan de man te brengen, richten producenten de lokale productencoöperatieve ‘lekkers uit het Pajottenland’ op. Middelen worden doeltreffender ingezet en de voedselkilometers beperkt.

Samen sterk
De Beverse Kaasmakerij, Brouwerij Lindemans, De Lingeren, Duizendblad, De Fruitburght, Hof ter Vrijlegem, Rudi Basteleurs, het Waterhof: ze starten met 8. Reken maar dat andere collega’s hen snel zullen vervoegen, eens ze mee zijn met dit eenvoudig concept: gezamelijk hun producten promoten en verdelen in eigen streek, maar evengoed over de grenzen van het Pajottenland. Lekkere verse ambachtelijke producten uit eigen streek die zo weinig mogelijk voedselkilometers met zich meeslepen of het principe van slow food: een echte korte keten met zo weinig mogelijk impact op de natuur van onze prachtige streek en fairtrade voor de échte lokale producent, daar gaat het om. De producenten zelf zijn de hoofdrolspelers in dit verhaal en bepalen zelf de richting die de coöperatieve uitgaat.

Troeven
Lokale verankering, liefde voor de ambacht, eerbied voor smaak, textuur en kwaliteit: dat zijn de troeven die ‘lekkers uit het Pajottenland’ wil uitspelen.
De coôperatieve wil in haar aanbod de afspiegeling zijn van het ‘terroir’ van het Pajottenland en zo de eigen streekidentiteit uitdragen. Zo weten consumenten dat ze met eerlijke, kwalitatieve en lokale producten te maken hebben. Het model waarmee de coöperatieve werkt is een bewuste keuze qua duurzaam ondernemen. De producten worden opgehaald en aansluitend onmiddelijk uitgeleverd. Dit distributiesysteem staat voor een absolute versheidsgarantie dankzij de korte transporten en scherpe leveringstermijnen: er zit maximaal één dag tussen oogst of productie en levering.

%d