Corona: Vanaf 1 juli 2020 verdwijnt het hulpplatform Sint-Pieters-Leeuw helpt

2020-06-29-Leeuw-helpt_gedaanSINT-PIETERS-LEEUW: – Om tegemoet te komen aan de vele hulpvragen n.a.v. de coronamaatregelen, startte Sint-Pieters-Leeuw halverwege maart een hulpplatform onder de naam Sint-Pieters-Leeuw helpt!
Vanaf 1 juli 2020 verdwijnt dit hulpplatform en gaat het hulpaanbod op in de normale dienstverlening van de gemeente.

Wie dan vragen heeft, kan opnieuw contact opnemen met de reguliere diensten:
• de lokale dienstencentra voor aanvragen maaltijden en/of boodschappen;
• de MinderMobielenCentrale voor aanvragen vervoer.

Via het hulpplatform registreerden tal van vrijwilligers zich. Al deze vrijwilligers willen we graag nog eens ontzettend bedanken voor hun fantastische inzet!

vrijwilligersloket
En voor wie gebeten is door het vrijwilligerswerk: wij zijn steeds op zoek naar buddy’s, telefoonsterren, chauffeurs voor de Mindermobielencentra …
Interesse? Neem gerust contact op met ons vrijwilligersloket via 02 371 22 93 of neem een kijkje op onze website.

Revalidatieziekenhuis Inkendaal zoekt vrijwilligers

VLEZENBEEK: – Ben jij enthousiast, geëngageerd en wil je tijd doorbrengen met onze revalidanten of een handje toesteken bij onze werking? Dan pas jij misschien in het team van vrijwilligers van Revalidatieziekenhuis Inkendaal.


Wat kan je als vrijwilliger doen in Inkendaal?
Je kan op veel manieren een bijzondere rol spelen in de ondersteuning van onze revalidanten of van onze werking. Inkendaal zoekt vrijwilligers voor verschillende diensten en voor uiteenlopende taken.

Werken met dieren:
vrijwilligers voor de verzorging van onze neerhofdieren tijdens weekends en vakanties.
Werken met patiënten:
vrijwilligers voor onze kinderafdeling (o.a. verhalen voorlezen, helpen bij huiswerk, …)
weekendvrijwilligers voor activiteiten met onze volwassen revalidanten;
vrijwilligers om buddy te worden van één van onze revalidanten;
vrijwilligers om de revalidanten en paarden te begeleiden tijdens de hippotherapiesessies.
Werken binnen onze organisatie:
vrijwilligers om sportactiviteiten of evenementen te begeleiden of te ondersteunen.

Inkendaal organiseert het vrijwilligerswerk overeenkomstig de federale vrijwilligerswet en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk. Het Decreet geldt specifiek voor vrijwilligerswerk in organisaties binnen het domein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en legt extra regels vast over onder andere de afsprakennota en de verzekering.

Surf voor meer informatie over de vrijwilligerswerking zeker naar de website 👉www.inkendaal.be/…/Vrijwilli…/Over-vrijwilligerswerk

StraPatZenteam zoekt vrijwilligers

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst zoekt 7 extra vrijwilligers die op zaterdag 5 augustus 2017 mee hun schouders onder StraPatZen willen zetten.

Je hoeft geen handige Harry, sterke Delphine of sociale Ibrahim te zijn. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Samen zoeken we uit waar, wanneer, hoe lang, … jij het liefste de handen uit de mouwen steekt.
Interesse? Laat het snel weten aan de jeugddienst: 02 370 28 80 jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

StraPatZen?
StraPatZen is een project dat STRAattheater in het PAjottenland & ZENnevallei brengt.
Straattheater? Wel ja, letterlijk theater op straat, in alle mogelijke vormen: van circus tot mime, clownerie tot dans. Straattheater is niet voor een gat te vangen.
Het publiek is al even divers, want zowel de kleinkinderen als de grootouders zijn er gek van. En het beste nieuws: we brengen dit helemaal gratis in Sint-Pieters-Leeuw.
Meer info:  www.strapatzen.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal zoekt extra vrijwilligers voor hun paarden

2017-02-00_oprope-vrijwilligers-hippotherapie-inkendaalVLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek biedt revalidanten Equine Assisted Therapy (hippotherapie) aan. Hierbij wordt binnen het therapeutisch werken met zowel kinderen als volwassen revalidanten gebruik gemaakt van paarden.
Heb je interesse om als vrijwilliger ook een steentje bij te dragen en heb je zin om mee te helpen de paarden te verzorgen? Neem dan contact op met het revalidatieziekenhuis.

Paarden van de wei en uit de stal halen, borstelen en optuigen, het paard leiden tijdens de hippotherapiesessies zodat de therapeut zich kan focussen op de oefeningen met de revalidant….
Kan je je vrijmaken op één van volgende momenten:
– Dinsdag en/of donderdag van 8u30 tot 12u30
– Zaterdag en/of zondagvoormiddag ( ook feestdagen) van 9u tot 11u
– Tijdens de schoolvakanties

Neem dan snel contact op met Els Van Holderbeke, Directeur HR en Communicatie of Tessy De Clippeleir, verantwoordelijke EAT, via volgende mailadressen: els.vanholderbeke@inkendaal.be of Tessy.DeClippeleir@inkendaal.be

OCMW huldigt zijn vrijwilligers

VLEZENBEEK: – Het OCMW bestuur van Sint-Pieters-Leeuw plaatste in de Cazy in Vlezenbeek, de ongeveer 140 leden vrijwilligers in de schijnwerpers.
2016-10-21-leeuwse-vrijwilligers-ocmw
OCMW voorzitter Paul Defranc benadrukte in zijn verwelkoming nog eens hoe belangrijke elke vrijwilliger is in onze samenleving “ in ons OCMW zijn de vrijwilligers overal te vinden, we raken er aan gewoon dat ze in elke dienst vertegenwoordigd zijn, het lijkt bijna vanzelfsprekend. De vrijwilligers zijn er altijd wanneer we ze nodig hebben, en kunnen altijd op hun rekenen. Ze staan altijd klaar, ook al regent het of is het snikheet of ijzig koud, ze komen er steeds door vastberaden en gepassioneerd, daarom wil het OCMW deze vrijwilligers en hun partner vieren “ aldus de voorzitter.

Het ging er na het lekkere eten, en een dansje nog gezellig aan toe in Vlezenbeek.

vzw De Poel zoekt vrijwilligers

2016-06-06-depoelzoektvrijwilligersSINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – Over haar 3 dagcentra en 2 tehuizen heen, vangt vzw De Poel op jaarbasis een 200-tal personen met een beperking op, gaande van licht, matig tot ernstig zorgbehoevend.
In Sint-Pieters-Leeuw hebben ze een dagcentra in de Esdoornlaan 33 en in Ruisbroek een tehuis voor niet-werkenden, Kerkplein 38.
Om hun bewoners nog meer kwaliteit te bieden is De Poel vzw op zoek naar vrijwilligers om:

– Individuele- en/of groepsactiviteiten te begeleiden :Voedingsatelier, houtatelier, voorlezen, …
– Buitenactiviteiten te begeleiden : Rock for Specials, Special Olympics, Domein van Huizingen, …
– Begeleiding bij wandel-, zwem- en andere sportactiviteiten
– Als chauffeurs ons de mogelijkheid te geven een extra uitstap te doen, of om ons naar een bepaalde activiteit te brengen
– …

Wij bieden elke vrijwilliger:
• Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
• Vergoeding alle onkosten.
• Opleiding en vorming indien noodzakelijk.
• Werkkledij indien van toepassing.
• Middagmaal.
• Ondersteuning vanuit onze organisatie.
Beschik je over wat vrije tijd?
Wil je iets doen samen met of voor volwassenen met een beperking?
Heb je zin om op vrijwillige basis mee te werken in onze organisatie?
Vragen? Interesse?
Meer informatie: Bart Joachum – Bart.joachum@vzwdepoel.be – 0473/59.25.41

Gemeentebe​stuur Sint-Piete​rs-Leeuw bezorgt vrijwillig​sters uit de zorgsector een attentie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag en de week van de vrijwilligers wil de gemeente de vele vrijwilligsters in de rusthuizen, de dienstencentra, de ziekenzorgverenigingen, kind en preventie, het Rode Kruis, vzw De Poel en revalidatieziekenhuis Inkendaal bedanken voor hun inzet. Net als de provincie zet de gemeente deze jaarlijkse vrouwendag in het teken van zorg en gezondheid.
2014-03-10-danku-vrijwilligers_02 2014-03-10-danku-vrijwilligers_03
2014-03-10-danku-vrijwilligers_01 2014-03-10-danku-vrijwilligers_04
Schepen van Gelijke Kansen, Marleen De Kegel: “Jullie vormen de gouden schakel tussen de professionele hulpverleners en de zorgbehoevenden en zijn voor ons allen van onschatbare waarde. Jullie zorgende aandacht voor de kleinen en de zwakken maakt van jullie grote en sterke vrouwen, symbolen van emancipatie waar we als gemeenschap fier en dankbaar mogen voor zijn.”

vrijwilligersfeest OCMW Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw kan gedurende het jaar beroep doen op zo’n 118 vrijwilligers. Met een warm hart voor hun medemens staan ze iedere dag klaar!
Om de vrijwilligers te bedanken organiseerde het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw ieder jaar een feest. Een dag dat vrijwilligers en partners eens lekker worden verwend met koffie en gebak.
2014-02-13-vrijwilligersfeest
Een dag waar we allen naar uitkijken. Want die dag kunnen wij eens iets terug doen. Een dag dat wij eens alle aandacht schenken aan hun werk. Een dag dat het OCMW hen kan verwennen. En verwennen, daar weten vrijwilligers alles van. Ze zijn namelijk expert in verwennen. Ze doen dit ook alle dagen.” aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Geïnteresseerd om zelf vrijwilliger te worden?
Neem contact op met Karin Poldervaart, centrumcoördinator op het nummer 02 377 03 55, e-mail: karin.poldervaart@ocmwspl.be of kijk op onze website www.ocmw-sint-pieters-leeuw.be/vrijwilligerswerking.

vrijwilligers kaften boeken in de bibliotheek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze voormiddag heerste er heel wat bedrijvigheid in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw. Enkele vrijwilligers hielpen in de bib met het kaften van de boeken.
2013-12-17-vrijwilligers-kaften-boeken-bibliotheek

Een klein groepje vrijwilligers zorgt op regelmatige basis ervoor dat alle boeken van de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw extra beschermd zijn door transparant zelfklevend kaftpapier.

Schepen van Bibliotheek Gunther Coppens is heel blij met de helpende handen van de vrijwilligers: ” Zonder hen zouden we niet de bib hebben die we nu hebben.”

Interesse om ook de handen uit de mouwen te steken als vrijwilliger in de bibliotheek en te helpen bij het kaften, voorlezen, seniorenwerking of begeleiding van de kinder- en jeugdjury? mail: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of bel: 02 371 22 64

Meer info over de bib: www.sint-pieters-leeuw.be/bibliotheek

vzw De poel zoekt vrijwilligers

vzw-DE-POEL_logoRUISBROEK / SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De Poel is een niet gebonden vzw die 3 dagcentra, twee bezigheidstehuizen en een tehuis kortopvang voor volwassen personen met een mentale beperking, met eventuele bijkomende fysieke, psychische en/of gedragsproblemen beheert.
Over de 3 dagcentra en tehuizen heen, vangen zij op jaarbasis 185 personen op met een beperking, gaande van licht, matig tot ernstig zorgbehoevend.

De-Poel_kerkstraat-RuisbroekOm hun bewoners nog meer kwaliteit te bieden is vzw De poel op zoek naar vrijwilligers om:
– Individuele- en/of groepsactiviteiten te begeleiden;
– Buitenactiviteiten te begeleiden;
– Begeleiding bij zwem- en andere sportactiviteiten;
– …

De Poel vzw biedt de vrijwilligers:
– verzekering tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk;
– een vergoeding voor de verplaatsingskosten en omniumverzekering;

Indien je interesse hebt, of voor bijkomende informatie, neem vrijblijvend contact op met Bart Joachum 0473 59 25 41 – http://www.vzwdepoel.be

De Poel vzw bezit drie dagcentra:

  • Esdoornlaan 33, 1600 Sint Pieters Leeuw
  • Kothemstraat, 1703 Schepdaal
  • Kerkeveldweg 100, 1640 Sint Genesius Rode

Vestiging bezigheidstehuis en kortopvang

  • Kerkplein 38, 1601 Ruisbroek
  • Zwaluwlaan 5 – 11, 1742 Ternat

De bibliotheek zoekt vrijwilligers

SINT-PIETERS-LEEUW: – 5 vrijwilligers startten eind mei in de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw met boeken kaften. Elke donderdagvoormiddag komen zij samen. Gezelligheid troef!
Nu zoekt de bib meer vrijwilligers die zich in de toekomst willen inzetten voor de seniorenwerking, het voorlezen en de begeleiding van de kinder- en jeugdjury.

Help je ook graag een handje mee met deze fantastische groep? Geef dan een seintje aan de bibliotheek.

Bibliothecaris Katja Grammens: ” Vandaag is het de vijfde keer dat de vrijwilligers samen komen om ons hier in de bibliotheek te helpen met het kaften van boeken. Zo een voormiddag kaften kan je ook zien als een gezellig onderonsje. Hier is bijvoorbeeld ook iemand die zo oefent om Nederlands te spreken. Zelf de mensen van de GLTT hebben reeds gevraagd wat deze voormiddag inhoud. Voor ons is dit een grote hulp!

In het najaar zijn we van zin om een werking voor senioren op te starten. Hier zouden vrijwilligers kunnen gaan voorlezen bij oudere mensen in de dienstencentra van Sint-Pieters-Leeuw. En om bijvoorbeeld als het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde open gaat daar rond te gaan met een boekenkarretje tot bij de mensen.”

Interesse?
mail: bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be of bel: 02 371 22 64
Of kom eens langs voor een babbel.
 

Dit najaar neemt de bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw ook voor de eerste keer deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), een jury van kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar.
De juryleden krijgen per leeftijd een lijst van boeken om te beoordelen. Samen kiezen zij dan het beste boek.
De bijeenkomsten zullen op zondagvoormiddag plaatsvinden.

Bibliothecaris Katja Grammens: ” We gaan dit samen doen met de bibliotheek van Halle die hieraan al jaren deelneemt. En ook hier zal deze groep door twee vrijwilligers begeleid worden.
Kinderen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze jury kunnen nu reeds  een mailtje sturen naar bibliotheek@sint-pieters-leeuw.be en dan houden we ze zeker op de hoogte.”

Voor meer informatie kan je ook terecht op www.kjv.be


Gezocht voor de bibliotheekweek!

Van 15 tot 23 oktober 2011 vindt de jaarlijkse bibliotheekweek plaats.

Bibliothecaris Katja Grammens: “Dit jaar hadden wij graag ‘de film’ in de kijker gezet. Heb jij oud beeldmateriaal, filmaffiches of ander filmmateriaal en mogen wij dat tijdens de bibliotheekweek tentoonstellen in de bib? Laat het ons weten. Alvast hartelijk dank!

Provincie brengt vrijwilligers in beeld

VLAAMS-BRABANT: – Huistaakbegeleidster, natuurgids, ziekenbezoeker, jeugdleider, aids-buddy, buurtfeestorganisator. Zaterdag 5 december is het hun dag, de Europese dag van de vrijwilligers. De provincie maakt van deze gelegenheid gebruik om ook de vele Vlaams-Brabantse vrijwilligers in de kijker te plaatsen. Letterlijk en figuurlijk.
De provincie Vlaams-Brabant start immers de campagne ‘Zet de stap’.

Met ‘Zet de stap’ gaan we onze vrijwilligers, die de stap gezet hebben, in beeld brengen. We vragen dat organisaties een leuke foto van hun vrijwilligers in actie mailen. Elke deelnemer krijgt een stappenteller op zonnecellen. De tien mooiste foto’s verdienen een waardebon van 250 euro, waarmee deze organisaties hun vrijwilligers eens kunnen verwennen. De foto’s zullen tussen 27 februari en 6 maart 2010, tijdens de Week van de Vrijwilliger, tentoongesteld worden” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.
Vandaag deelde Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn, de eerste stappentellers uit in de Streekwinkel van Kortenberg om zo de campagne te lanceren. De gelukkigen waren de vrijwilligers van Job-Link.

Share

Oproep – vrijwilligers voor vervoerdienst OCMW

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw doet een warme oproep naar vrijwilligers voor de vervoerdienst.

“Dagelijks krijg ik aanvragen voor vervoer om allerhande redenen” zegt de coördinator van het vrijwilligerswerk bij het OCMW. “Naar het ziekenhuis, naar het dagcentrum voor hulpbehoevende bejaarden, om boodschappen te doen, voor een familiebezoek, naar de kapper, … Noem maar op. Als we onze mensen bellen om te zeggen dat de aanvraag in orde is, merk je meestal hoe dankbaar ze hiervoor zijn. Onze vrijwilligers doen veel meer dan enkel vervoer aanbieden, zij begeleiden de mensen bijvoorbeeld in het ziekenhuis maar zijn ook vooral een luisterend oor voor vreugde of verdriet. Maandelijks worden een vijftigtal
klanten geholpen door zeven enthousiaste vrijwilligers. Velen onder hen doen op regelmatige basis beroep op de vervoerdienst.
In 2008 hebben er maar liefst 229 mensen gebruik gemaakt van onze dienstverlening en werden er 41.718 kilometers afgelegd.”

Helaas moeten ze bij het OCMW soms ook mensen teleurstellen wegens overbezetting van de planning.
Vandaar deze warme oproep.
Hebt u wat vrije tijd over en draagt u hulpbehoevende mensen een warm hart toe?
Neem dan a.u.b contact op met de thuiszorgdiensten van het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw.

MEER INFO:
Greet Timmermans 02/371 03 55 – greet.timmermans@ocmwspl.be
Claudine Aucremanne 02/371 03 54 – claudine.aucremanne@ocmwspl.be

Bron : infoLeeuw dec 2009

Share