Resultaten verkeerscontrole Bergensesteenweg

politie_moto_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De dienst Verkeer van de politiezone Zennevallei heeft vorig weekend een verkeerscontrole georganiseerd in de directe omgeving van Shopping Pajot in Sint-Pieters-Leeuw. Een baan die bekend staat vanwege de verkeersdrukte en het hoge aantal verkeersongevallen.

De controle kaderde enerzijds in een algemeen toezicht naar aanleiding van het Black Friday weekend en anderzijds binnen het actieplan verkeer met bijzondere aandacht voor gordeldracht en afleiding achter het stuur (gsm-gebruik). De drie motorrijders hielden toezicht op het verkeer en bij vaststellingen van inbreuken werden de overtreders uit het verkeer gehaald en begeleid naar een veilige plaats met twee andere inspecteurs. Iedere bestuurder werd vervolgens onderworpen aan een ademtest. Het bleek alvast een positief Zero alcohol weekend.
Verder leverde de controle echter minder goede resultaten op:
• 9 inbreuken op vlak van gsm-gebruik achter het stuur. Gsm-en achter het stuur zorgt voor afleiding en verhoogt de kans reëel op een verkeersongeval;
• 5 inbreuken inzake gordeldracht waaronder 3 wegens het niet-gebruik van een geschikt kinderbeveiligingssysteem. De gordel kan je leven redden bij een verkeersongeval. We raden ieder aan om er een goede gewoonte van te maken om steeds de gordel vast te maken;
• 2 vaststellingen inzake het rijden zonder rijbewijs of het niet voldoen aan de voorwaarden van een voorlopig rijbewijs;
• 1 overtreding wegens het negeren van het rode verkeerslicht. Het rijden door een rood verkeerslicht betreft een zware inbreuk in het verkeer;
• 1 overtreding wegens het rijden op de busbaan;
• 1 vaststelling voor het rijden onder invloed van drugs (cannabis). Hierbij werd tevens een gebruikershoeveelheid aangetroffen. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken;
• Als laatste werd ook één vrachtwagenbestuurder in het bezit bevonden van een tweede bestuurderskaart op naam van een andere chauffeur hetgeen misbruik mogelijk maakt. Voor het bezit van een tweede bestuurderskaart mag betrokkene zich verwachten aan een onmiddellijke inning van 5 280 euro.
In totaal werden er 18 voertuigen uit het verkeer gehaald.

resultaten verkeerscontroles zaterdagnacht

ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – In de nacht van 30 op 31 mei 2015 werd er door de politie van Sint-Pieters-Leeuw een verkeerscontrole georganiseerd in twee tijden.

– In een eerste tijd, tussen 21u00 en 23u30, ging de controle door te Ruisbroek, Humaniteitslaan ter hoogte van kilometerpaal 5.9. Alle bestuurders legden een negatieve ademtest af.
2 bestuurders werden bekeurd omdat ze een kind vervoerden zonder dat deze bevestigd waren in een geschikt kinderzitje. 2 voertuigen bleken niet in orde te zijn met hun technische keuring en één bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs om zijn voertuig te besturen.

– In een tweede tijd, tussen 1u30 en 4u30 werden controles gehouden in de Volsemstraat en langsheen de Pepingensesteenweg. In totaal werden hier 37 voertuigen gecontroleerd. 5 personen legden een positieve ademtest af waarbij 2 personen hun rijbewijs voor 15 dagen mochten inleveren gelet de vastgestelde alcoholintoxicatie.

103 snelheidsovertredingen

politie_snelheidscontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 13 maart 2014 tussen 13u00 en 15u00 voerde de verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw een verkeerscontrole met interceptie uit op de Brusselbaan binnen bebouwde kom.

Van de 420 gecontroleerde voertuigen reden er 103 te snel.
De hoogste opgemeten snelheid bedroeg 104 km/h

verkeerscontrole Ruisbroek

Ruisbroek : – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw hield op maandag 15 april 2013 een verkeerscontrole van 14.00 tot 17.00 uur in Ruisbroek.

FABRIEKSTRAAT:
– 12 PV’s opgesteld voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.
– 1 PV kinderzitje
– 1 PV niet verzekerd voertuig
– 1 geseind persoon met 6 te nemen maatregelen
LAEKEBEEKLAAN:
– 1 PV parkeerovertreding

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Aangekondigde verkeerscontrole: 29 februari 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle aan van ‘gordeldracht’ op woensdag 29 februari 2012

In uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid worden zeer regelmatig verkeerscontroles uitgevoerd in Sint-Pieters-Leeuw.
Een beperkt aantal van deze verkeerscontroles wordt op voorhand aangekondigd via: www.lokalepolitie.be/5414

resultaten verkeerscontroles van 10 juni 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In uitvoering van de actieplannen met betrekking tot verkeersveiligheid organiseerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op vrijdag 10 juni een hele dag gerichte verkeerscontroles georienteerd naar verschillende fenomenen.

 • Snelheid 05u00 tot 12u00 Lenniksebaan, Postweg, Bergensesteenweg en V. Nonnemanstraat.
  In totaal werden 2475 voertuigen gecontroleerd, 268 voertuigen reden te snel.
 • Zwaar vervoer 15u00 – tot 17u30 (in samenwerking met de FOD Mobiliteit) Bergensesteenweg.
  Er werden inbreuken i.v.m. ADR-wetgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen) en overschrijden van rijtijden vastgesteld. In totaal werden voor €3280 onmiddellijke inningen opgesteld.
 • Alco- en drugscontrole 19u00 – 02u00: Galgstraat en Bergensesteenweg.
  49 ademtesten, 2 Alarm (0.28 en 0.29 Mg/ l ual) en 1 Positief (0.37 mg / l ual).
  1 positieve speekseltest met betrekking tot het sturen onder invloed van drugs.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Verkeerscontrole – Fabriekstraat te Ruisbroek

RUISBROEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield vandaag een verkeerscontrole tussen 13u30 en 15u30 in de Fabriekstraat te Ruisbroek.

Twee vrachtwagens werden staande gehouden omdat ze in overtreding waren met de plaatselijke tonnagebeperking. Tijdens verdere controle van de vrachtwagens bleek één bestuurder niet in orde met de registratie van zijn tachograafschijven (OI 1800€). De andere bestuurder bestuurde zijn vrachtwagen tijdens een verlofperiode (OI 2400€)

6 autobestuurders werden staande gehouden omdat ze geen veiligheidsgordel droegen (OI 50 €)
2 bestuurders maakten gebruik van hun GSM tijdens het sturen (OI 100€)
Eén auto bleek ook niet verzekerd, het voertuig werd in beslag genomen.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

verkeerscontrole

SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw hield een verkeerscontrole langsheen de Bergensesteenweg op donderdag 25/03 tussen 10:15 en 13:30′ uur.
Motorrijders patrouilleren op de Bergensesteenweg en bij elke vaststelling inbreuk werd de bestuurder afgeleid op het Laurierplein.

resultaten:
gordel: 6 PV’s
overgewicht vrachtwagen 16%: 1 PV
GSM : 17 PV’s
parkeren : 1 PV
inbreuken op het voorlopig rijbewijs : 3 PV’s
inbreuken inschrijving vgt.: 3 PV’s
Niet- verzekering vgt. : 2 PV’s
Inbeslagname vgt. : 2
Inbeslagname Bulgaars kenteken wegens vaststelling van misbruik: 1
Inbreuken op de keuring PV’s 2

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Verkeerscontrole op de Bergensesteenweg van 04 februari 2010

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 4 februari werd er een verkeerscontrole uitgevoerd door de verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw op de Bergensesteenweg (Negenmanneke).

– 16 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel.
– 4 voertuigen hadden geen geldig keuringsbewijs.
– 3 bestuurders belden met hun GSM tijdens het sturen.
– 2 bestuurders beschikten niet over een geldige verzekering voor hun voertuig.

Vijf overtreders zonder officiële verblijfplaats in België moesten de onmiddellijke inning ter plaatste betalen.

Ook woensdag hield de politie een controle op de Bergensesteenweg. Zie artikel – KLIK HIER

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Verkeerscontrole busstrook Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagnamiddag werd door de lokale politie een verkeerscontrole uitgevoerd op de Bergensesteenweg gericht naar het onrechtmatig gebruik van de busstrook.

19 bestuurders maakten misbruik van de busstrook. Evenveel bestuurders werden geverbaliseerd omdat zij gebruik maakten van een GSM tijdens het besturen van hun voertuig.
De technische keuring van 8 voertuigen was niet meer geldig.
Eén voertuig werd geverbaliseerd omdat het komende uit de Leon Kreperlaan linksaf reed om de Bergensesteenweg te volgen richting Anderlecht. Dit manoeuvre is verboden omdat men dan een doorlopende streep en een gebodsbord negeert.

Inbraak in frituur

Er werd tijdens de nacht ingebroken in een frituur aan de Bergensesteenweg (Brukom) .
Er werd uit de frituur drank gestolen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Controles op rijden onder invloed en op gordeldracht in oktober in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – In oktober voeren de politiediensten intensieve verkeerscontroles uit in de provincie Vlaams-Brabant. De politiediensten zullen de chauffeurs van personenwagens controleren op rijden onder invloed. Daarnaast zullen ze ook controleren op het dragen van de gordel in de wagen.

2008-10-02-bob-in-vlaamsbrabantHeel wat verkeersongevallen zijn het gevolg van chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie. Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant werkte daarom het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur uit. Dat plan moet het aantal verkeersongevallen door rijden onder invloed doen dalen. In dat verband zullen de federale en lokale politiediensten in Vlaams-Brabant bijzonder intensief controleren op rijden onder invloed in oktober.
De provinciale overheid wil met de campagne BOB in Vlaams-Brabant, een onderdeel van het Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur, de bevolking bewustmaken van de gevaren van rijden onder invloed. Wie rijdt onder invloed heeft een verminderd waarnemingsvermogen en reageert trager. Bovendien zal men onder invloed sneller risico’s nemen en minder remmingen ervaren. Alcohol speelt een rol in ongeveer één op vier verkeersongevallen met doden of zwaargewonden.

De controles zullen bijzonder intensief gevoerd worden
in de week van 4 tot en met 11 oktober 2009.

www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid


UPDATE: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle aan voor vrijdag 9 oktober 2009:  gordel -en snelheidscontrole op de  Bergensesteenweg.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Verkeerscontrole op dragen van de veiligheidsgordel van16 juli 2009

veiligheidsgordelVLEZENBEEK: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw  hield donderdag een verkeerscontrole gericht naar het dragen van de veiligheidsgordel in het centrum van Vlezenbeek.
Deze controles kaderen in het zonaal veiligheidsplan van de lokale politie.

Tussen 14u30 en 16u werden 28 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen. Zij krijgen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.
Deze controle werd op voorhand aangekondigd via onze website.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Aangekondigde verkeerscontrole: Veiligheidsgordel

veiligheidsgordelSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website een controle op het dragen van de veiligheidsgordel aan voor donderdag 16 juli 2009.

Bij een vorige aangekondigde controle op 30 juni werden op 2 uur tijd 22 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen.
Zij kregen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.
U bent gewaarschuwd!

Bij een vorige aangekondigde controle op 30 juni 2009 werden op 2 uur tijd 22 bestuurders geïntercepteerd die hun veiligheidsgordel niet droegen.
Zij kregen een onmiddellijke inning toegestuurd van 50 €.

U bent gewaarschuwd!

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw