resultaten snelheidscontroles maandag 11 juni 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: De verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw hield maandag 11 juni 2012 snelheidscontroles met interceptie.

– Bergensesteenweg ter hoogte van huisnummer 180 (bebouwde kom) tussen 17u15 en 19u15:
•2124 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 339 (16 %) te snel reden.
•Maximum gemeten snelheid bedroeg 98 km/u.
•9 voertuigen werden geïntercepteerd en 2 rijbewijzen werden onmiddelijk ingetrokken.

– Brusselbaan ter hoogte van huisnummer 487 (bebouwde kom) tussen 20u45 en 22u15:
•117 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 27 (23 %) te snel reden.
•Maximum gemeten snelheid bedroeg 95 km/u.
•4 voertuigen werden geïntercepteerd en 2 rijbewijzen werden onmiddelijk ingetrokken.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Federale wegpolitie voert grootschalige snelheidscontroles uit

BELGIË: – Zondagnamiddag startte een grootschalige snelheidscontrole op alle Belgische autosnelwegen georganiseerd  door de federale Wegpolitie.  Deze actie duurt nog tot 22.00 uur.

De controles NAWAY (National Action on Highway) zijn acties die georganiseerd worden door de federale Wegpolitie. Deze operaties vinden plaats op het hele actieterrein van de Wegpolitie en zijn gericht op inbreuken zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs, het niet dragen van de gordel en het gebruik van een gsm achter het stuur. Een derde van de ongevallen op de weg is te wijten aan snelheid en het is een van de belangrijkste oorzaken van ernstige en dodelijke ongevallen. Daarom is dit een van de grootste bezorgdheden van de federale Wegpolitie. Door controles uit te voeren wil de politie aanzetten tot een gedragsverandering bij automobilisten om zo het aantal ongevallen en dus ook slachtoffers op de weg te doen afnemen.

UPDATE maandag 23/04/2012:
In totaal werden 88 124 voertuigen gecontroleerd, 6280 onder hen reden te snel.

Resultaten snelheid (mobiele radars)

 • Aantal gecontroleerde voertuigen: 88 124
 • Aantal processen-verbaal snelheid: 5 801
 • Aantal onmiddelijke inningen voor overdreven snelheid: 479
 • Aantal onderschepte voertuigen: 479
 • Aantal ingetrokken rijbewijzen voor overdreven snelheid: 14

Hoogst gemeten snelheid: 218 km/uur (E19 ter hoogte van Nijvel)

Andere resultaten

 • Aantal afgenomen alcoholtests: 395
 • Aantal negatieve alcoholtests: 387
 • Aantal tests ‘alert’: 3 (waarvan 1 verbod tot rijden gedurende 3u)
 • Aantal tests ‘positief’: 5
  Verbod tot rijden gedurende 6u: 2
  Intrekking rijbewijs gedurende 15 dagen: 3
 • Aantal processen-verbaal gordeldracht: 3
 • Aantal processen-verbaal gsm achter het stuur: 2

Dit was de 7e NAWAY-actie gericht tegen overdreven snelheid die de federale Wegpolitie sinds 2010 houdt. In de toekomst zullen nog meerdere soortgelijke controleacties georganiseerd worden.

Wegpolitie hield verhoogde snelheidscontroles

BELGIË – Op zaterdagochtend 19 november 2011, van 5 tot 13 uur, heeft de federale Wegpolitie verhoogde snelheidscontroles gehouden op de autosnelwegen in het hele land.
Waaronder op de Brusselse Ring tussen Huizingen en Ruisbroek.

De controles kaderen in de maandelijkse NAWAY-controles van de Wegpolitie met deze maand als thema de strijd tegen overdreven snelheid. In totaal zijn 2106 automobilisten betrapt op overdreven snelheid. De hoogst vastgestelde snelheid is 213 km. per uur.

Deze operatie Speed maakt deel uit van een reeks controleacties met de naam NAWAY(National Action on Highway). Elke maand wordt een ander thema aangesneden: rijden onder invloed, zwaar vervoer, gordeldracht,… Ditmaal ligt de nadruk op overdreven snelheid.
Overdreven en onaangepaste snelheid op de weg liggen aan de oorsprong van een derde van de ongevallen en is een van de voornaamste oorzaken van ernstige of dodelijke ongevallen. Daarom blijft deze strijd een van de topprioriteiten van de federale Wegpolitie.
De controles hebben plaatsgevonden op 22 verschillende plaatsen op de Belgische autosnelwegen. In totaal heeft de federale politie hiervoor 198 personeelsleden ingezet.
Naast de automatische camera’s zijn er mobiele controlelocaties bemand. Motorrijders van de Wegpolitie hebben ernstige overtreders uit het verkeer gehaald voor een grondige controle en ademtest. Immers iedere onderschepte bestuurder heeft moeten blazen. Zes personen hadden te diep in het glas gekeken.
Resultaten:
– aantal gecontroleerde voertuigen door mobiele radars: 40494
– aantal vastgestelde inbreuken: 2106
– aantal onderschepte voertuigen: 421
– aantal ingetrokken rijbewijzen: 6

In de toekomst zullen nog meerdere soortgelijke controleacties georganiseerd worden.

Alcohol- en snelheidscontroles in Vlaams-Brabant in februari 2011

VLAAMS-BRABANT: – In februari 2011 controleren de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant op rijden onder invloed en op overdreven of onaangepaste snelheid.
Deze controles moeten leiden tot minder en minder ernstige verkeersongevallen.

 
Deze controles zijn een onderdeel van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Nog te veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door chauffeurs die rijden onder invloed van alcohol. Snelheid is bovendien een niet te onderschatten ongevalsfactor. Eén op drie verkeersongevallen is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid. Te snel rijden verhoogt het risico op een ernstig of dodelijk ongeval”.
 
Resultaten controles in Vlaams-Brabant in 2010
In februari, april, juni, september, oktober en december 2010 hielden de lokale en federale politiediensten in Vlaams-Brabant, op vraag van de provincie, controles op rijden onder invloed .
De politiediensten controleerden niet alleen op rijden onder invloed. Ook andere thema’s kwamen aan bod, zoals onaangepaste of overdreven snelheid, leerlingenvervoer en zwaar vervoer en gordeldracht.
 
Vorig jaar verrichtten de politiediensten in onze provincie gedurende 2.157 uren controles op rijden onder invloed“, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De politiediensten lieten 25.654 chauffeurs blazen om na te gaan of er sprake was van strafbare alcoholintoxicatie. Voor 920 chauffeurs was dat het geval, dat is 3,6 % van het totaal aantal gecontroleerde personen“.
 
Door deze controles hebben 92 chauffeurs hun rijbewijs onmiddellijk moeten inleveren.
 
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/verkeersveiligheid

Snelheidscontroles van 12 november 2009

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond hield de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole .

– Tussen 17u00 en 18u45 werd een snelheidscontrole uitgevoerd op de Postweg t.h.v. kinderdagverblijf Samson (max. 60 km/u) Er werden 1370 voertuigen gecontroleerd. 60 voertuigen reden sneller dan toegelaten. De hoogste snelheid bedroeg 88 km/u.

– Tussen 19u00 en 20u00 werd een snelheidscontrole uitgevoerd op de Brusselbaan in de wijk Negenmanneke (max. 50 km/u) Er werden 199 voertuigen gecontroleerd. 31 voertuigen reden sneller dan toegelaten. De hoogste snelheid bedroeg 83 km/u.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Snelheidscontroles van 24 september 2009

radarcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw hield op donderdag 24 september 2 snelheidscontroles.

Tijdens een snelheidscontrole in de Galgstraat werden 181 voertuigen gecontroleerd.
30 bestuurders overschreden de toegestane snelheid. De maximale gemeten snelheid bedroeg 68 km/u.

Dezelfde dag werd een snelheidscontrole uitgevoerd in de Fabriekstraat.
457 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 20 bestuurders de toegestane snelheid overschreden. De maximale gemeten snelheid bedroeg 75 km/u.
De controles werden uitgevoerd binnen de bebouwde kom.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Snelheidscontroles van 12 augustus 2009

radarcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op  woensdag 12 augustus 2009 hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op twee lokaties snelheidscontroles.

Langsheen de Appelboomstraat (maximum snelheid 50 km/u) werden tussen 16u00 en 16u40
72 voertuigen gecontroleerd op snelheid, waarvan 10 bestuurders de maximum toegelaten snelheid hadden overschreden. Er werd een maximum snelheid van 73 km/u opgemeten.

Langsheen de Bergensesteenweg (maximum snelheid 50 km/u) werden tussen 16u50 en 17u35
368 voertuigen gecontroleerd op snelheid, waarvan 48 bestuurders de maximum toegelaten snelheid hadden overschreden. Er werd een maximum snelheid van 87 km/u opgemeten.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

politie nieuws Sint-Pieters-Leeuw

sint-pieters-leeuw_website_politie_sint-pieters-leeuw1Aangekondigde verkeerscontroles – 10 december
Woensdag 10 december 2008 -Busstrook en andere verkeersinbreuken op de N6 Bergensesteenweg

Resultaten Snelheidscontroles van 4 december 2008
Op 04/12 werd een snelheidscontrole uitgevoerd op de Postweg t.h.v. de Groenstraat tussen 11u en 13u. Alhoewel de controle was aangekondigd via onze website werden er toch 67 overtredingen vastgesteld (er werden 808 voertuigen gecontroleerd). Twee bestuurders reden zelfs aan een snelheid van 103 km/u i.p.v. de maximum toegelaten 60 km/u ondanks de winterse buien.
Tussen 13u30 en 15u30 werd de snelheid gecontroleerd op de V. Nonnemanstraat. 102 van de 701 gecontroleerde bestuurders reden te snel binnen de bebouwde kom.
Op de Europalaan reden 34 van de 362 gecontroleerde voertuigen te snel binnen de bebouwde kom tussen 15u30 en 16u30.

Infoavond inbraakpreventie in de Merselborre
Twee maal per jaar wordt er een infoavond over inbraakpreventie georganiseerd door onze zone. Op deze avonden nodigen we slachtoffers van eerder gepleegde woningdiefstallen en nieuwbouwers uit.
Dinsdag 2 december had de tweede infoavond van dit jaar plaats in zaal Merselborre te Vlezenbeek.
Aan de hand van een powerpoint presentatie worden er een heleboel tips gegeven door onze inbraak preventieadviseur om een woning beter te beveiligen. De aanwezigen kunnen ook heel wat didactisch materiaal (sloten,…) bekijken. Na de presentatie konden de aanwezigen hun vragen stellen i.v.m. inbraakbeveiliging en andere politionele zaken.
U kan altijd gratis beroep doen op onze inbraakpreventie adviseur om samen te overlopen wat er kan verbeterd worden aan de beveiliging van uw woning. Een veilige woning is geen overbodige luxe. U beveiligt uw woning beter nog voor het te laat is. De ervaring van personen wie het reeds overkwam, leert ons dat we beter voorkomen dan genezen.
DE BAEREMAEKER Marc – info@polleeuw.be
Pepingensesteenweg 250, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Bron en meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw