BELGIË: – Zondagnamiddag startte een grootschalige snelheidscontrole op alle Belgische autosnelwegen georganiseerd  door de federale Wegpolitie.  Deze actie duurt nog tot 22.00 uur.

De controles NAWAY (National Action on Highway) zijn acties die georganiseerd worden door de federale Wegpolitie. Deze operaties vinden plaats op het hele actieterrein van de Wegpolitie en zijn gericht op inbreuken zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs, het niet dragen van de gordel en het gebruik van een gsm achter het stuur. Een derde van de ongevallen op de weg is te wijten aan snelheid en het is een van de belangrijkste oorzaken van ernstige en dodelijke ongevallen. Daarom is dit een van de grootste bezorgdheden van de federale Wegpolitie. Door controles uit te voeren wil de politie aanzetten tot een gedragsverandering bij automobilisten om zo het aantal ongevallen en dus ook slachtoffers op de weg te doen afnemen.

UPDATE maandag 23/04/2012:
In totaal werden 88 124 voertuigen gecontroleerd, 6280 onder hen reden te snel.

Resultaten snelheid (mobiele radars)

 • Aantal gecontroleerde voertuigen: 88 124
 • Aantal processen-verbaal snelheid: 5 801
 • Aantal onmiddelijke inningen voor overdreven snelheid: 479
 • Aantal onderschepte voertuigen: 479
 • Aantal ingetrokken rijbewijzen voor overdreven snelheid: 14

Hoogst gemeten snelheid: 218 km/uur (E19 ter hoogte van Nijvel)

Andere resultaten

 • Aantal afgenomen alcoholtests: 395
 • Aantal negatieve alcoholtests: 387
 • Aantal tests ‘alert’: 3 (waarvan 1 verbod tot rijden gedurende 3u)
 • Aantal tests ‘positief’: 5
  Verbod tot rijden gedurende 6u: 2
  Intrekking rijbewijs gedurende 15 dagen: 3
 • Aantal processen-verbaal gordeldracht: 3
 • Aantal processen-verbaal gsm achter het stuur: 2

Dit was de 7e NAWAY-actie gericht tegen overdreven snelheid die de federale Wegpolitie sinds 2010 houdt. In de toekomst zullen nog meerdere soortgelijke controleacties georganiseerd worden.

%d bloggers liken dit: