resultaten snelheidscontrole Galgstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – De politiezone Zennevallei hield zondag 16 januari 2022 een snelheidscontrole in de Galgstraat.

Er werd gecontroleerd op overdreven snelheid waarbij de laagvliegers uit het verkeer werden geplukt door motorrijders verbonden aan de dienst Verkeer van de politiezone Zennevallei. Qua locatie werd er geopteerd voor Huizingen, Alsembergsesteenweg en Sint-Pieters-Leeuw, met name de Galgstraat. Hierbij werden 1 454 voertuigen gecontroleerd waarbij 94 voertuigen te snel reden. Van de 94 voertuigen werden er 36 staande gehouden. Een bestuurder, dewelke aan 99 km/u werd geflitst binnen de bebouwde kom, trachtte zich te onttrekken aan de vaststellingen, maar kon, na doorgedreven patrouille met meerdere ploegen, toch worden tegen gehouden. De jongeman testte bovendien ook positief op het gebruik van cannabis. Hij zag zijn rijbewijs dan ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Elke geïntercepteerde bestuurder werd eveneens onderworpen aan een ademtest. Op één na kenden deze allen een negatief resultaat. De bestuurder die toch een positieve ademtest aflegde (0.63 mg/UAL) mocht ter plaatse een boete van 1 269,06 euro betalen en zag zijn rijbewijs ingehouden voor zes uur.

Resultaten snelheidscontroles Pedestraat

VLEZENBEEK: – De politiezone Zennevallei hield snelheidscontroles op de Pedestraat in Vlezenbeek. Zowel in de zone 50 als 70.

• Resultaat: 47 van de 1230 reden te snel in de bebouwde kom. 96,2% van de bestuurders respecteerden de maximum snelheid.
• In de zone 70 km/u reden 4 bestuurders op de 759 gecontroleerde voertuigen te snel. 99,5% bestuurders hielden aan de maximum toegelaten snelheid.
politie: “Bemande snelheidscontroles zijn los van de trajectcontroles op ieder moment van de dag en eender waar mogelijk. Hou je dus aan de maximum toegelaten snelheid, in het belang van ieders veiligheid.”

Resultaten flitsmarathon: 383 snelheidsovertredingen in zennevallei

politie_snelheidscontrole_zennevalleiZENNEVALLEI: – Vorige woensdag had de gekende Nationale flitsmarathon plaats en vele politiezones, waaronder de lokale politie Zennevallei, namen massaal deel aan de campagne en voerden non-stop controle op het respecteren van de snelheidsbeperkingen in het verkeer.

Zo werd er geflitst op de Beerselsestraat in Beersel, Bergensesteenweg en de Eugène Ysayestraat in Halle en de Brusselbaan in Sint-Pieters-Leeuw. In totaal werden meer dan 1 700 voertuigen gecontroleerd. 383 snelheidsovertredingen werden vastgesteld door de camera. De meest markante inbreuk bleek gepleegd te zijn in de Eugène Ysayestraat waar een snelheidsbeperking geldt van 30km/u. Een snelheidsduivel waagde zich hier aan een snelheid van 79 km/u (gecorrigeerde snelheid).
De bestuurder zal worden uitgenodigd om zich te verantwoorden voor de politierechter en riskeert alvast een boete tussen de 80 en 4 000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

woensdag 3 ​april 2019 – flitsmarathon

snelheidscontrole.jpgBELGIË: – De Federale Politie en Lokale Politie houden woensdag 3 ​april 2019 vanaf 6 uur ‘s ochtends opnieuw een ‘flitsmarathon’.
Gedurende 24 uur zullen er in heel België op autowegen en secundaire wegen tal van snelheidscontroles plaatsvinden. De Federale Politie kan voor deze actie rekenen op de medewerking van 127 lokale politiezones waaronder Politiezone Zennevallei. Tijdens de controles zullen vaste en mobiele flitscamera’s worden ingezet.

Met deze actie wil de politie bestuurders sensibiliseren om trager te rijden en ze hoopt zo weinig mogelijk boetes te moeten uitschrijven. “Een gedragsverandering bij de weggebruiker kan niet anders dan een positieve impact hebben op de verkeersveiligheid. Dat zorgt automatisch voor minder ongevallen en, bijgevolg, voor minder slachtoffers die jaarlijks door overdreven snelheid om het leven komen!

114 overtredingen tijdens aangekondigde snelheidscontrole

politie_snelheidscontrole_zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – De Lokale Politie Zennevallei had voor dinsdag 24 juli een snelheidscontrole in Sint-Pieters-Leeuw aangekondigd via de sociale media. Ondanks de waarschuwing reden 114 voertuigen te snel.

Er werd gecontroleerd in de voormiddag van dinsdag 24 juli 2018 op 2 verschillende plaatsen.

– In de ochtend: Brusselbaan – Sint-Pieters-Leeuw (70 km/u buiten bebouwde kom)
Aantal gecontroleerde voertuigen: 554
Aantal overtredingen: 22

-In de late ochtend : Bergensesteenweg – Sint-Pieters-Leeuw (50 km/u binnen bebouwde kom)
Aantal gecontroleerde voertuigen: 1 299
Aantal overtredingen: 92

855 bestuurders reden te snel tijdens flitsmarathon Politiezone Zennevallei

politie_snelheidscontrole_zennevalleiZENNEVALLEI / SINT-PIETERS-LEEUW: -Gisteren werd er zoals aangekondigd een flitsmarathon gehouden. Verschillende ploegen van de Politiezone Sint-Pieters-Leeuw werden op verschillende tijdstippen ingezet om controles te voeren over het hele grondgebied van de Zennevallei. Zo namen bijna 20 (hoofd)inspecteurs deel aan de actie.

Resultaten
Controles werden gehouden, onder andere op de Zennestraat in Lot, de Alsembergsesteenweg in Dworp, de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw, Lenniksesteenweg in Halle, … reeds van vroeg in de ochtend tot laat op de dag. In totaal reden meer dan 9 300 langs één van onze camera’s. Zo’n 855 bestuurders werden betrapt op te snel rijden. Dit is zo’n 9,2 %.

Waarom flitsen?
De snelheidscontroles zijn niet bedoeld om mensen te plagen, maar wel omdat cijfers bewijzen dat snelheid een belangrijke rol speelt bij de oorzaak, maar ook bij de gevolgen van een verkeersongeval.
Het hoeft geen uitleg, dat hoe sneller een voertuig rijdt, hoe groter de schade bij een eventueel ongeval. Als we er als politie willen in slagen om het aantal verkeersongevallen te doen dalen, en voornamelijk het aantal slachtoffers met lichamelijke schade, dan zijn één van de mogelijkheden waken over de snelheid.

Rode zones
Om de plaatsen van de controles te bepalen, hanteert de politiezone Zennevallei een welbepaalde strategie. Zo gaan we op regelmatige basis na op welke plaatsen er veel verkeersongevallen met lichamelijk letsel gebeuren. Die plaatsen worden geselecteerd en aangeduid als rode zone. Op deze plaatsen wordt er extra gecontroleerd.

Politie_Politiezone_Zennevallei_PZControles in Sint-Pieters-Leeuw

Langs de shopping Pajot werd een controlepost (dispositief) opgesteld met een achttal inspecteurs. De motorrijders werden ingezet voor het begeleiden van de bestuurders naar het dispositief. Zo werden 15 voertuigen begeleid naar het dispositief. Acht bestuurders werden bekeurd
voor het gebruik van een gsm-toestel achter het stuur. Vier bestuurders werden bekeurd voor het onrechtmatig gebruik van de busstrook en één voertuig werd getakeld omwille van niet-verzekering. Een bestuurder mag zich tevens verwachten aan een fiscaal proces-verbaal omdat het bestuurde voertuig ingeschreven was in het buitenland, terwijl de bestuurder woonachtig is in België. Eén bestuurder bleek illegaal te zijn in het land. De dienst vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld. Als laatste kreeg ook één bestuurder een bekeuring omwille van het ontbreken van een geldig keuringsbewijs. Het laatste keuringsbewijs dateerde van 2014.

De controles werden in de namiddag verdergezet. Een beetje verderop op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw werden nog eens 1 412 passanten gecontroleerd. Hier reden 201 bestuurders te snel, met andere woorden 14 %. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 84 km/u daar waar de maximum snelheid 50 km/u bedraagt. Ook hier werden 16 voertuigen uit het verkeer gehaald en betrapt op verschillende inbreuken zoals het rijden met een vervallen rijbewijs, of zelfs geen rijbewijs, een niet-ingeschreven voertuig en het bezit van een verboden wapen. Een persoon dat geseind stond werd ook aangetroffen.

Later op de dag werd ook nog geflitst op de Brusselbaan in Sint-Pieters- Leeuw. Hier gold een snelheidsbeperking van 70 km/u. Hier reden 744 bestuurders voorbij de camera. 22 bestuurders reden te snel. Dit is goed voor net geen 3 %. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 104 km/u.

snelheids- en alcoholcontrole op Bergensesteenweg thv Brucom

operatie-CALVADOS-PolitieZone-Zennevallei_ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Gisterenavond –en nacht hield de politiezone Zennevallei een Calvados-actie. De aandacht ging vooral uit naar overdreven snelheid en naar het sturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
Een dispositief werd opgesteld ter hoogte van de Bergensesteenweg in Brucom  later in de nacht werd ook in Halle gecontroleerd.

Op de Bergensesteenweg in Brucom werden 1 617 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 188 bestuurders reden te snel. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De hoogst gemeten snelheid bedroeg maar liefst 122km/u.

Verder werden 536 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest (samplingtest).
32 personen bleken alcohol te hebben genuttigd waarvan er 16 effectief boven de strafbare alcohollimiet zaten. Bij drie personen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Verder werden nog andere inbreuken vastgesteld:
– Eén persoon werd bekeurd voor het niet dragen van de gordel, een andere bestuurder reed zonder rijbewijs;
– Eén persoon werd betrapt op het GSM-gebruik achter het stuur;
– Een voertuig bleek niet verzekerd en één bleek niet in orde op vlak van technische schouwing.
Calvados
De politiezone Zennevallei combineert alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles, onderandere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, … Dezeacties worden ook wel Calvados-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voorLeefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

181 bestuurders reden te snel in zone 70 Bergensesteenweg

politie_snelheidscontrole_zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag hield de Politiezone Zennevallei snelheidscontroles langs de Bergensesteenweg. 181 bestuurders waren in overtreding.

De maximum toegelaten snelheid bedroeg ter hoogte van de controle op de Bergensesteenweg 70 km/u. In totaal werden 2 355 voertuigen gecontroleerd. 181 bestuurders waren in overtreding. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 99 km/u.

Ook overdag zijn controles mogelijk en zinvol. De zone Zennevallei hoopt met regelmatige controles het aantal verkeersongevallen en voornamelijk het aantal verkeersongevallen met lichamelijke letsels te doen dalen. Dit willen we bereiken door te waken over snelheid en het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur. Ook het gsm-gebruik en het niet dragen van de gordel hebben een grote impact op enerzijds de oorzaak van een verkeersongeval en anderzijds de gevolgen ervan.

Resultaten snelheidscontrole: 195 voertuigen reden te snel

politie_snelheidscontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 25 november voerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw snelheidscontroles met interceptie uit op de Bergensesteenweg tussen 12u15 en 14u15. 2325 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 195 te snel reden.

Resultaten:
* 3 bestuurders werden geïntercepteerd met het oog op onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs (90 km/u, 100 km/u en 91 km/u)
* 1 bestuurder van een voertuig met buitenlandse kentekenplaten werd geïntercepteerd met het oog op onmiddellijke inning van de boete (80€).

Snelheidscontrole met interceptie van 16 september 2013

politie_snelheidscontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 16 september werd een snelheidscontrole met interceptie uitgevoerd door de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op de Bergensesteenweg en Pepingensesteenweg (bebouwde kom – max toegelaten snelheid: 50 km/u).

 • Tussen 13u45 en 16u15 => Bergensesteenweg in beide richtingen: 2449 voertuigen gecontroleerd waarvan 243 (+/- 10%) te snel reden – max gemeten snelheid 92km/u.
 • Tussen 18u30 en 20u45 => Pepingensesteenweg in beide richtingen: 657 voertuigen gecontroleerd waarvan 117 (+/- 18%) te snel reden – max gemeten snelheid 91 km/u.

In totaal werden 4 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken op vraag van de Magistraat met dienst (3 voor snelheid – 1 voor alco 0,74mg/L).

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

251 bestuurders reden te snel

politie_snelheidscontroleZUUN : – De verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw heeft op woensdag 3 april 2013 tussen 9u15 en 11u45 een snelheidscontrole gehouden op de Bergensesteenweg in Zuun.

Er werden 2768 voertuigen gecontroleerd waarvan er 251 bestuurders te snel reden.
De maximum opgemeten snelheid bedroeg 101 km/u.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw – 02 371 22 28  –  info@polleeuw.be

Snelheidscontrole met interceptie van 9 juli 2012: 439 overtredingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 9 juli tussen 12u45 en 16u30 werd een snelheidscontrolecontrole met interceptie uitgevoerd op de Bergensesteenweg in beide richtingen:

Aantal passanten: 3586
Aantal overtredingen: 439 (12 %)
Aantel intercepties: 10 waaronder 5 buitenlanders
De maximum gemeten snelheid bedroeg 98 km/h en 1 rijbewijs werd onmiddelijk ingetrokken

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw –  info@polleeuw.be

Federale wegpolitie voert grootschalige snelheidscontroles uit

BELGIË: – Zondagnamiddag startte een grootschalige snelheidscontrole op alle Belgische autosnelwegen georganiseerd  door de federale Wegpolitie.  Deze actie duurt nog tot 22.00 uur.

De controles NAWAY (National Action on Highway) zijn acties die georganiseerd worden door de federale Wegpolitie. Deze operaties vinden plaats op het hele actieterrein van de Wegpolitie en zijn gericht op inbreuken zoals het rijden onder invloed van alcohol of drugs, het niet dragen van de gordel en het gebruik van een gsm achter het stuur. Een derde van de ongevallen op de weg is te wijten aan snelheid en het is een van de belangrijkste oorzaken van ernstige en dodelijke ongevallen. Daarom is dit een van de grootste bezorgdheden van de federale Wegpolitie. Door controles uit te voeren wil de politie aanzetten tot een gedragsverandering bij automobilisten om zo het aantal ongevallen en dus ook slachtoffers op de weg te doen afnemen.

UPDATE maandag 23/04/2012:
In totaal werden 88 124 voertuigen gecontroleerd, 6280 onder hen reden te snel.

Resultaten snelheid (mobiele radars)

 • Aantal gecontroleerde voertuigen: 88 124
 • Aantal processen-verbaal snelheid: 5 801
 • Aantal onmiddelijke inningen voor overdreven snelheid: 479
 • Aantal onderschepte voertuigen: 479
 • Aantal ingetrokken rijbewijzen voor overdreven snelheid: 14

Hoogst gemeten snelheid: 218 km/uur (E19 ter hoogte van Nijvel)

Andere resultaten

 • Aantal afgenomen alcoholtests: 395
 • Aantal negatieve alcoholtests: 387
 • Aantal tests ‘alert’: 3 (waarvan 1 verbod tot rijden gedurende 3u)
 • Aantal tests ‘positief’: 5
  Verbod tot rijden gedurende 6u: 2
  Intrekking rijbewijs gedurende 15 dagen: 3
 • Aantal processen-verbaal gordeldracht: 3
 • Aantal processen-verbaal gsm achter het stuur: 2

Dit was de 7e NAWAY-actie gericht tegen overdreven snelheid die de federale Wegpolitie sinds 2010 houdt. In de toekomst zullen nog meerdere soortgelijke controleacties georganiseerd worden.

Snelheidscontrole Bergensesteenweg 17 % rijdt te snel

SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van de politie van Sint-Pieters-Leeuw voerde dinsdag tussen 13.30 en 16 uur een mobiele snelheidscontrole uit in de bebouwde kom langsheen de Bergensesteenweg. Van de 2027 gecontroleerde voertuigen reden er 350 voertuigen te snel waarvoor een proces-verbaal wordt opgesteld.

Er werd een max.snelheid van 89 km/u gemeten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

Snelheidscontrole van 26 januari 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: Op donderdag  26 januari 2012 hield de verkeersdienst van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole in de Joseph Depauwstraat en Petrus Huyseghomsstraat.

Joseph Depauwstr (50km/u, bebouwde kom) 19u15 tot 20u15:
160 voertuigen gecontroleerd, 1 voertuig was in overtreding.

Petrus Huyseghomstraat (50km/u, buiten bebouwde kom) 20u30 tot 22u:
80 voertuigen gecontroleerd, 20 voertuigen waren in overtreding.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

177 snelheidsovertredingen op N6

SINT-PIETERS-LEEUW: Op maandag 9 januari 2012 hield de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole met interceptie op de N6, Bergensesteenweg thv huisnr. 180, binnen de bebouwde kom.

1821 voertuigen werden gecontroleerd tussen 13u tot 15u.

– 177 reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 km/u. Deze bestuurder werd geïntercepteerd, zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.
– Twee geflitste voertuigen met buitenlandse nummerplaten werden onderschept om de bestuurders te identificeren.
– Tijdens de controle bemerkte een alerte politie-inspecteur een op te sporen voertuig op.
Het voertuig en bestuurder werden onderschept door een motorrijder, na onderzoek van de schade aan het voertuig bleek het weldegelijk te gaan om de dader van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf waarbij het aangereden voertuig ‘perte totale’ was. De bestuurder werd verhoord ivm het ongeval. Het voertuig werd ook in beslag genomen omdat het niet verzekerd noch ingeschreven was.

Snelheidscontrole 5 januari 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 januari 2012 tussen 10u30 en 13u30 hield de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole in Petrus Huyseghomstraat (zone 50 km/u).

450 voertuigen werden gecontroleerd, hiervan reden 50 voertuigen te snel. De maximum gemeten snelheid was 76 km/u.

Snelheidscontrole Bergensesteenweg: 259 processen-verbaal

SINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van Sint-Pieters-Leeuw hield donderdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur snelheidscontrole met interceptie langsheen de Bergensesteenweg t.h.v. het postkantoor in de bebouwde kom.

In deze tijdspanne werden 259 processen-verbaal opgesteld .
Drie bestuurders werden geïntercepteerd en na contact met de Magistraat werd overgegaan tot de onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. Er werd een max.snelheid van 95 km/u gemeten.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/