resultaten verkeerscontroles van 10 juni 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In uitvoering van de actieplannen met betrekking tot verkeersveiligheid organiseerde de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw op vrijdag 10 juni een hele dag gerichte verkeerscontroles georienteerd naar verschillende fenomenen.

 • Snelheid 05u00 tot 12u00 Lenniksebaan, Postweg, Bergensesteenweg en V. Nonnemanstraat.
  In totaal werden 2475 voertuigen gecontroleerd, 268 voertuigen reden te snel.
 • Zwaar vervoer 15u00 – tot 17u30 (in samenwerking met de FOD Mobiliteit) Bergensesteenweg.
  Er werden inbreuken i.v.m. ADR-wetgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen) en overschrijden van rijtijden vastgesteld. In totaal werden voor €3280 onmiddellijke inningen opgesteld.
 • Alco- en drugscontrole 19u00 – 02u00: Galgstraat en Bergensesteenweg.
  49 ademtesten, 2 Alarm (0.28 en 0.29 Mg/ l ual) en 1 Positief (0.37 mg / l ual).
  1 positieve speekseltest met betrekking tot het sturen onder invloed van drugs.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

1 op 6 reed te snel op Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield  een aangekondigde actieweek met snelheidscontroles. Dinsdag werden reeds 95 mensen bekeurd (klik hier) en ook donderdag 15 juli 2010 was er een snelheidscontrole op de Bergensesteenweg.

In totaal werden 839 voertuigen gecontroleerd, hiervan reden 136 bestuurders te snel. Vier bestuurders werden geïntercepteerd omdat ze meer dan 30km/u te snel reden (94,96,96,88km/u).
Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken op bevel van de Procureur Des Konings.
Een bestuurder moest zijn boete (230€) onmiddellijk ter plaatse betalen omdat hij geen officiële verblijfplaats heeft in België.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

1 op 8 reed te snel bij snelheidscontrole

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw had op zijn website snelheidscontroles aangekondigd voor deze week (zie artikel). Op dinsdag 13/07/2010 werden er snelheidscontroles gehouden in de gemeente.

Tussen 18u30 – 19u55: Bergensesteenweg (toegelaten snelheid 70km/u), er werden 529 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden er 68 overtredingen vastgesteld. De maximum gemeten snelheid was 120 km/u.

Tussen 20u00 – 21u30: Fabriekstraat (bebouwde kom 50km/u); er werden 234 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden er 27 overtredingen vastgesteld. De maximum gemeten snelheid was 77 km/u.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Lokale politie houdt 24u durende verkeerscontrole.

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw organiseerde van woensdag 23/06/2010 21 uur tot donderdag 24/06/2010 21 uur een   24uur non-stop verkeerscontroles.

Deze actie kadert in de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de politiezone. Enerzijds wordt door de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld een ontradend effect beoogd, anderzijds wordt er repressief opgetreden door middel van gerichte controles. Verschillende items uit het actieplan verkeer kwamen aan bod.

De controle verliep in samenwerking met de federale politie, de lokale politie van Halle en de douane.

De Belangrijkste resultaten:

23/06
21u-24u00: snelheidscontrole op de N6 (Negenmanneke):

375 voertuigen werden gecontroleerd. 64 bestuurders reden te snel. De snelste reed 89 km/u binnen de bebouwde kom. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Twee bestuurders zonder vaste verblijfplaats in België werden geïntercepteerd en dienden hun onmiddellijke inning ter plaatse te betalen. Eén bestuurder reed zonder technische keuring noch geldige verzekering.

01u30 – 05u: alcoholcontroles:

20 bestuurders dienden een ademtest af te leggen: 2 bestuurders hadden te veel gedronken, namelijk 0.50 en 0.81 mg/lual. Het rijbewijs van deze laatste werd onmiddellijk ingetrokken.
Eén bestuurder stond geseind vanwege een rijverbod. Een andere bestuurder werd betrapt tijdens het besturen van een zijn auto terwijl er een rijverbod lopende was.
Een aantal bestuurders was niet in orde met de technische keuring. Twee van de gecontroleerde voertuigen bleken niet ingeschreven.

24/06
06u-14u: snelheidscontroles:

Er werden controles uitgevoerd in verschillende straten. De hoogste snelheden waren 110 km/u op de N6 en 90 km/u in de Galgstraat, binnen de bebouwde kom.

In totaal werden 2634 voertuigen gecontroleerd. 340 bestuurders reden te snel

14u-18: controle vrachtwagens (in samenwerking met de douane):

18 vrachtwagens werden aan een grondige controle onderworpen. Drie bestuurders waren in overtreding met de verplichte rij- en rusttijden. Samen met nog een paar andere specifieke overtredingen ivm het zwaar vervoer werden er in totaal voor 5.140 € onmiddellijke inningen uitgeschreven voor vrachtwagenbestuurders.
De douane onderschepte ook nog 5 voertuigen die niet waren ingeschreven. De douane controleerde ook de brandstof (‘rode diesel’) van de vrachtwagens.

18u30-20u30: controle veiligheidsgordel:

In het centrum van Sint-Pieters-Leeuw werden 22 voertuigen geïntercepteerd omdat de bestuurder en/of de passagier geen veiligheidsgordel droeg. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share


automatische updates nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw via facebook – KLIK HIER

aangekondigde Snelheidscontrole op 4 mei 2010

SINT-PIETERS-LEEUW: – De politie van Sint-Pieters-Leeuw kondigt op haar website voor dinsdag 4 mei 2010 een snelheidscontrole aan op de Bergensesteenweg.

Opgelet: In april 2010 werd de maximum snelheid op de Bergensesteenweg tussen Brucom en de Makro van 90 km/uur verlaagd tot maximum 70 km/uur.

Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant heeft er de maximumsnelheid verlaagt  om er de verkeersveiligheid te verhogen.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

32 PV’s bij snelheidscontrole Bergensesteenweg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagnamiddag voerde de verkeersdienst van de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole met interceptie uit langsheen de Bergensesteenweg (N6) .Er werden 1030 voertuigen gecontroleerd op snelheid.

Resultaten:
Er werden 32 PV’s voor overdreven snelheid opgesteld
2 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.
– inbeslagname van 1 voertuig wegens niet- verzekering.
– de hoogste snelheid werd gemeten aan 98 km/u.
– 1 voertuig reed met een onbestaand kenteken.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Snelheidscontrole 14 december 2009

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandag 14 december 2009 hield de verkeersdienst van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole .

Tussen 9.00 en 11.00 werd een  snelheidscontrole  uitgevoerd op de Bergensesteenweg. 1042 voertuigen werden gecontroleerd, 145 voertuigen reden met een overdreven snelheid. De controle werd uitgevoerd binnen de bebouwde kom, de hoogst gemeten snelheid was 94km/u.

Voor Vrijdag 18 december 2009 wordt op de site van de politie een ‘alcoholcontrole’ op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw  aangekondigd. U BENT GEWAARSCHUWD!

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

politie hield alcohol- en snelheidscontrol

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond hield de verkeersdienst van de lokale politie een  alcohol- en snelheidscontrole .

Snelheidscontrole op de N6, bebouwde kom (thv Colruyt) tussen 19-19u45u:
205 gecontroleerde voertuigen, 30 vaststellingen overdreven snelheid, max snelheid 78 km/u.

Snelheidscontrole op de Postweg, bebouwde kom, tussen 20 – 21u
145 gecontroleerde voertuigen, 30 vaststellingen overdreven snelheid, max snelheid 108 km/u. Deze bestuurder werd geïntercepteerd en moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren op bevel van de Procureur des Konings.

Alcoholcontrole op de N6, tussen 23 – 24u
Er werden 12 ademtesten afgenomen, twee bestuurders hadden een glas te veel op. (0.23 en 0.30 mg/L ual) Hun rijbewijs werd ingehouden voor een periode van drie uur.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

Snelheids- en alcoholcontrole van 9 oktober 2009

politie_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Op vrijdag 9 oktober tussen 16 u en 17u45 werd er door de politie van Sint-Pieters-LEeuw een snelheidscontrole gehouden op de Bergensesteenweg.
Er werden 787 voertuigen gecontroleerd, waarvan 102 geverbaliseerd werden. De maximum opgemeten snelheid was 103 km/u. Deze controle werd uitgevoerd in bebouwde kom.

– Dezelfde dag werd tussen 20 u en 22u30 een alcoholcontrole uitgevoerd op het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw. In totaal dienden 22 bestuurders een ademtest af te leggen. Geen enkele bestuurder had te veel gedronken.

Meer info :  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Share

1 op 5 reed te snel op de Pelikaanberg in Oudenaken

radarcontroleOUDENAKEN: – Woensdag 26 augustus 2009 voerde de verkeersdienst van Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole uit op de Pelikaanberg in bebouwde kom waar de maximum snelheid 50 km/u bedraagt.
416 voertuigen werden gecontroleerd, 97 bestuurders reden te snel. De hoogste gemeten snelheid bedroeg 90 km/u.

Deze controle was aangekondigd op de website.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

1 op 7 reed te snel bij snelheidscontrole Bergensesteenweg

radarcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 6 augustus 2009 tussen 14 u en 15:45 u werd een aangekondigde snelheidscontrole, via de website van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw   uitgevoerd, op de Bergensesteenweg ter hoogte van huisnummer 225.
836 voertuigen werden gecontroleerd, 131 voertuigen reden met een overdreven snelheid.
De controle werd uitgevoerd binnen de bebouwde kom, de hoogst gemeten snelheid was 103 km/u.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Verkeerscontroles van 17 en 18 juni 2009

politie-motards_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw hield snelheids -en alcoholcontroles.

– Snelheidscontrole uitgevoerd op 17 juni 2009 tussen 20u50 en 22u00 op de Brusselbaan (Negenmanneke, bebouwde kom). 137 voertuigen gecontroleerd, 33 te snel, max snelheid 102 km/u.

– Verkeerscontrole uitgevoerd op 18 juni 2009 tussen 20u30 en 22u30 op de Postweg. 28 voertuigen werden gecontroleerd. 2 bestuurders hadden een glaasje te veel op (2 x 0.28 mg/l UAL) . 5 bestuurders kregen een ‘PV van waarschuwing’ (3 x boorddocumenten, 2 x technische eisen).

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Resultaten snelheidscontrole 4 juni 2009

politieSINT-PIETERS-LEEUW: De lokale politie van Sint-Pierters-Leeuw hield op 4 juni 2009 een snelheidscontrole in de Fabriekstraat en G Wittouckstraat.

– Een snelheidscontrole werd uitgevoerd in de Fabriekstraat tussen 13h00 en 13h45. 135 voertuigen werden gecontroleerd waarvan 3 voertuigen te snel reden. De maximum gemeten snelheid was 65 km/u.

– In de namiddag werd er een snelheidscontrole gehouden in de G Wittouckstraat tussen 14h00 en 15h00. 241 voertuigen werden gecontroleerd, 28 begingen een snelheidsovertreding. De maximum gemeten snelheid was 100 km/u.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Resultaten aangekondigde snelheidscontrole van 26 mei 2009.

ZUUN: – Tijdens een snelheidscontrole op de Bergensesteenweg in Zuun werden 1135 voertuigen gecontroleerd. 149 Voertuigen reden te snel.
politie-motards_sint-pieters-leeuwDe controle was aangekondigd via de website van de politie van Sint-Pieters-Leeuw. De hoogste snelheid was 105 km/u. Deze bestuurder werd geïntercepteerd en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.
Zeven bestuurders die een auto bestuurden met een buitenlandse nummerplaat werden geïntercepteerd, zij dienden de onmiddellijke inning ter plaatse te betalen.

*  Woensdag 27 mei 2009 werd er  gecontroleerd in Vlezenbeek.
Van 07.45 tot 08.45 uur werd een snelheidscontrole uitgevoerd langsheen de Postweg (Vlezenbeek) alwaar een snelheidsbeperking van 60 km/u van toepassing is. Van de 574 gecontroleerde voertuigen werden er 72 geverbaliseerd. Er werd een max.snelheid van 115 km/u genoteerd.

*Voor woensdag 10 juni 2009 is er controleactie op bromfietsen gepland in Sint-Pieters-Leeuw.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Resultaten aangekondigde snelheidscontrole van 26 februari 2009

politie-motards_sint-pieters-leeuwDe verkeersdienst van Sint-Pieters-Leeuw voerde op 26 februari 2009 tussen 14u en 17u een snelheidscontrole uit in de Georges Wittouckstraat:
In totaal werden 867 voertuigen gecontroleerd op hun snelheid. 97 bestuurders reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 88 km/u.

Op de website  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw staan nog 2 snelheidscontroles voor maart 2009 aangekondigd.
Op 5 maart wordt er gecontroleerd op de Bergensesteenweg en op 23 maart op de Brusselbaan.

Resultaten snelheidscontrole Bergensesteenweg 17 februari 2009

politieDinsdag 17 februari voerde de verkeersdienst Sint-Pieters-Leeuw een snelheidscontrole uit op N6 Bergensesteenweg in de bebouwde kom in Zuun  tussen 14u30 en 16u30.
1430  voertuigen werden gecontroleerd, 204 bestuurders reden te snel.
De hoogste gemeten snelheid bedroeg 108 km/u.
De voertuigen met een buitenlandse nummerplaat werden geïntercepteerd met het oog op een onmiddellijke inning.
Vier bestuurders zonder vaste verblijfplaats in België moesten onmiddellijk ter plaatse betalen.
Eén bestuurder stond geseind wegens een verval van het recht tot sturen voor een periode van drie weken.
Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.

Bron & meer info: www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw