Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseren paddenoverzetactie in Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is van plan om dit jaar opnieuw actie te ondernemen om trekkende padden te helpen oversteken in de Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat. Mensen die zich geroepen voelen om eind februari en maart mee een handje toe te steken, zijn welkom.
Vanmorgen werd corona -en verkeers-veilig” reeds de schermen en de emmers ingegraven aan de Hoogstraat.

Elk jaar trekken padden, kikkers en salamanders in het vroege voorjaar naar hun paringsplaatsen bij de poelen. Ook hier in Sint-Pieters-Leeuw zijn er enkele plaatsen waar we dit jaarlijks kunnen observeren. Ze doen dit voornamelijk als het donker en nat is. Spijtig genoeg dragen ze geen gele hesjes of een zaklamp om veilig de weg over te steken en zijn er veel verkeersslachtoffers. De eerste boodschap is dus extra oplettend te zijn op de baan aan de belangrijkste trekplaatsen (Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat) en er vooral traag te rijden.

Dit jaar gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, in samenwerking met de gemeente, (opnieuw) een actie ondernemen aan de Hoogstraat. Waar de meeste slachtoffers vallen gaan we in de berm een scherm plaatsen met daarachter emmers om de dieren op te vangen. Gedurende de trekperiode (van half februari tot eind maart) gaan we elke avond en morgen met vrijwilligers de padden, kikkers en salamanders die in de emmers gevallen zijn op een veilige manier naar de overkant van de weg brengen.
Ook jij kan actief deelnemen aan het overzetten door je via onderstaande link in te schrijven in een beurtrol om of ’s morgens (vóór 9u) of ’s avonds (rond 22u) mee padden over te zetten.
Wat houdt het concreet in:
– Met een emmer het traject van +/- 200 meter in de Hoogstraat aflopen en de beestjes uit de ingegraven emmers overzetten naar de overkant.
– De overgezette beestjes per soort te tellen en de aantallen door te spelen aan de coördinator (via Whatsapp groep).
– Nieuwkomers zullen begeleid worden door iemand van de Leeuwse Natuurvrienden, zodat het een leuke activiteit wordt.
– De emmers moeten steeds gecontroleerd worden om te dieren te bevrijden, ook op minder gunstige dagen. De echte massale trek vindt enkel plaats op natte en warmere nachten

Help mee padden overzetten – Planning Paddenoverzet 2021:
alle info via: https://docs.google.com/forms

paddentrek is gestart

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook in Sint-Pieters-Leeuw is de jaarlijkse paddentrek begonnen.


Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Beste natuurvrienden, de paddentrek is gestart!
In Sint-Pieters-Leeuw hielden we vorig jaar met een groepje vrijwilligers controlerondes om een inventarisatie te maken van de knelpuntzones rond de natuurgebieden voor onze amfibieën. Aandachtspunten zijn de Alfons Fleurusstraat/Oudenakenstraat en de Kerkhofstraat.

Hier trekken in schemer en bij vochtige en relatief warme omstandigheden heel wat padden de straat over richting poelen waar ze zich kunnen voortplanten. De voorbije avonden stelden enkele vrijwilligers reeds voorzichtige trek vast. Jammer genoeg ook al meteen een aantal verkeersslachtoffers. Dankzij de gemeentediensten werden de zone een aantal waarschuwingsborden geplaatst. Laat deze een warme oproep zijn om je snelheid aan te passen en deze zones zeker bij valavond, regen en zachte temperaturen met de nodige voorzichtigheid te passeren. Ben je te voet of met de fiets, help eventuele padden even de straat over zodat ze veilig zijn voor autobestuurders die hier geen aandacht voor hebben.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

vroege paddentrek

2014-02-16-padden-zijn-er-vroeg-bijSINT-PIETERS-LEEUW: – Dit jaar is er een vroege paddentrek begonnen in België. Het weer is tot nu toe erg zacht en met een hoge vochtigheidsgraad. Hierdoor moeten we er rekening mee te houden dat de natuur en de padden hier vroeg op reageren.

In het vroege voorjaar trekken de vrouwtjespadden van hun winterkwartier naar het water, waar ze hun eieren zullen leggen.
Een lange, gevaarlijke tocht, die ze vaak met een opgewonden mannetje op hun rug moeten volbrengen. De paddentrek krijgt een massaal karakter wanneer het een graad of tien en regenachtig weer is.

Geert Cromphout: “Net als vorig jaar worden door Natuurpunt Leeuwe N007atuurvrienden afspraken gemaakt met de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om in de Kerkhofstraat signalisatie en nadarafsluitingen te plaatsen om passanten en bestuurders bewust te maken van de piekuren van de paddentrek (19u tot 7u).

Aan de Hoogstraat bieden de paddentunnels die er intussen meer dan 10 jaar liggen een duurzame oplossing zodat de padden het poelengebied op een veiliger manier kunnen bereiken.

Buurtbewoners en wandelaars mogen natuurlijk hulp bieden om diertjes van de weg af te helpen op piekdagen.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

padden, kikkers en salamanders worden wakker

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn vorig weekend gestart met de jaarlijke padden overzet.
 

De lente is ook in ons natuurgebied aan de Kerkhofstraat in Sint-Pieters-Leeuw aangebroken.
Deze percelen hebben we een tiental jaren geleden opgewaardeerd door er nieuwe knotwilgen en essen aan te planten, een haag, een struweel en een poel aan te leggen. De steenuil vind het hier naar zijn zin en ook de amfibieën hebben de nieuwe poel geappreciëerd.

Om de kikkers, padden en salamanders van het verkeer te behoeden, hebben we tijdelijk een scherm geplaatst. Tweemaal per dag worden deze dieren manueel overgezet door een groep vrijwilligers. Deze actie loopt tot begin april.
 
Hierboven enkele foto’s van Geert en Geert W. bij het opstarten van deze actie vorige zaterdag.

Meer info:  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be .

paddenactie van start gegaan

ZUUN: – In de Kerkhofstraat  werd voor het tweede jaar op rij het startschot gegeven voor de paddenoverzetactie door Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.

Het natuurgebied Zuunvallei aan de Kerkhofstraat gaat erop vooruit. Stilaan komen meer natuurlijke planten en dieren terug. Zo ook de amfibiëen zoals kikkers, padden en salamanders. Vorig jaar heeft Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden daarom een overzetactie opgestart. Dan werden er 1190 padden, 167 kikkers, 25 kleine watersalamanders en 21 alpenwatersalamanders overgezet. Dit was een groot succes, maar vooraleer er definitieve maatregels komen (bv tunnels) moeten we nog wat wachten.

Daarom organiseren we in 2011 terug een tijdelijke actie. Er werd over 100 m langs de baan een plastieken afscherming geplaatst en met menselijke hulp worden de diertjes overgezet. Zo komen ze niet in kontakt met de wagens op de weg.

Dit jaar is de overzet-actie gestart op 19 februari en wordt beëindigd op 2 april. Dagelijks zal ’s morgens
en ‘s avonds het traject afgelopen worden en de beestjes manueel worden overgezet. Weerom zijn een 18
vrijwilligers bereid om dit werk uit te voeren.

Meer info kan bekomen worden bij Geert Wauters via Leeuwse_Natuur @ Yahoo.com of  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be