Jan Desmeth legt eed af als nieuwe burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag, dinsdag 8 december , legde Jan Desmeth de eed af als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw in handen van provinciegouverneur Jan Spooren.

In Sint-Pieters-Leeuw neemt Jan Desmeth het mandaat van burgemeester over van Luc Deconinck, conform de akte van voordracht burgemeester van 29 oktober, ingediend na de ontslagname van de huidige burgemeester. Jan Desmeth werd via een voordrachtsakte als kandidaat-burgemeester aangeduid door de huidige coalitie van CD&V en N-VA. Hij zal het mandaat van burgemeester opnemen vanaf 1 januari 2021.
Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft op 1 december Jan Desmeth benoemd.

Jan Desmeth heeft 14 jaar ervaring als gedelegeerd bestuurder van Messer Benelux. Hij was sinds 2013 schepen in Sint-Pieters-Leeuw, bevoegd voor sociale zaken, welzijn, cultuur, erediensten en mobiliteit.

Met passie en ambitie kijk ik ernaar uit om me vanaf 1 januari 2021 voltijds in te zetten als burgemeester van onze mooie gemeente in de Vlaamse rand. We hebben heel wat troeven om de vele uitdagingen van de komende jaren aan te gaan. Veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie zijn belangrijke prioriteiten. Met een sterk team en een uitstekende verstandhouding werken we verder mét en voor onze inwoners. Als geboren en getogen Leeuwenaar is het een hele eer je eigen lokale gemeenschap vanuit deze functie te mogen dienen”, zegt Jan Desmeth. “Ik ben opgegroeid in Leeuw, en vind het een hele eer om met dit mooie ambt de lokale gemeenschap te mogen dienen.” En dat wil de nieuwe burgemeester op een toegankelijke manier doen: “Iedereen mag mij gerust bellen, aanspreken of mailen. Ik geef dan zo veel mogelijk zelf antwoord, dat vind ik belangrijk. Om zo veel mogelijk tussen de mensen te staan. Dat moet mijn handelsmerk worden.”

Voor gouverneur Jan Spooren is dit ook een primeur.
Het is de eerste keer dat een burgemeester bij mij de eed aflegt. Toch wel speciaal zeker omdat ik het mandaat van burgemeester een heel mooi mandaat vind. Je staat dichtbij je burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor je burgers kunnen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jan Desmeth dat uitstekend zal doen in Sint-Pieters-Leeuw,” zegt gouverneur Jan Spooren.

Jan Desmeth wordt als schepen opgevolgd door Olivier Huyghens.

Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw Luc Deconinck geeft op 1 januari 2021 de Leeuwse sjerp door aan Jan Desmeth

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 januari 2021 draagt burgemeester Luc Deconinck de burgemeestersjerp van Sint-Pieters-Leeuw over aan schepen Jan Desmeth.
“Als grote voorstander van de kracht van verandering, moet je ook zelf op tijd durven veranderen en je niet aan je stoel vasthouden”, zegt Deconinck. “De voorbije vakantie heb ik de balans gemaakt. Ik heb op die acht jaar het beste van mezelf gegeven en de beloofde verandering kunnen teweeg brengen. Er staan ook nog tal van projecten in de steigers. En, last but not least, ik kan dit met een gerust gemoed beslissen omdat ik weet dat Leeuw in uitstekende handen zal zijn bij mijn opvolger Jan Desmeth. De continuïteit van het beleid is gewaarborgd.”

De burgemeester geeft over zijn beslisssing meer duiding in onderstaande video:

Persbericht;
Luc Deconinck werd in 2011 de nieuwe voorzitter van de lokale N-VA-afdeling in Sint-Pieters-Leeuw. In 2012 haalde hij als lijsttrekker van een totaal vernieuwde en sterke N-VA lijst een grote verkiezingsoverwinning. Vanuit het niets werd N-VA de grootste partij. Luc Deconinck werd burgemeester. Hij ontpopte zich tot een bedrijvige burgervader, die ‘de kracht van verandering’ door Leeuw liet waaien.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe dynamiek in Ruisbroek, de politiefusie, de uittreding uit Vivaqua, de vernieuwde aandacht voor het Vlaams beleid, het uitbouwen van het integratiebeleid, de regularisatie en aankoop van de Vlezenbeekse voetbalvelden met bouw van nieuwe kleedkamers en kantine, de renovatie en openstelling van de pastorie en recentelijk de renovatie van het oude gemeentehuis van Vlezenbeek; de vernieuwde schoolinfrastructuur in Oudenaken (Puur Natuur) en Leeuw (Den Top) , de aanpak van de fileproblematiek op de Bergensesteenweg : de extra-rijstrook ter hoogte van Ikea en vooral ook de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal om de Bergensesteenweg te ontlasten, die volop in aanbouw is. Daarnaast : een waslijst aan openbare werken (zoals de Fabriekstraat en Stationsstraat in Ruisbroek, de Pepingensesteenweg-Galgstraat, Hoogstraat, Kreperlaan enz.)

Als kers op de taart is er de uitbreiding van het Colomapark met de aankoop en renovatie van het landhuis De Viron, waar tegen eind 2021 de Leeuwse bibliotheek en de vrijetijdsdiensten hun intrek zullen nemen.

En dat allemaal zonder belastingverhogingen. Integendeel: onder Deconinck daalden de schulden van de gemeente aanzienlijk van meer dan 30 miljoen naar nu nog 17 miljoen euro.

Nu zet Luc Deconinck op 66-jarige leeftijd een stap opzij. “In de voorbije vakantieperiode heb ik voor mezelf de knoop doorgehakt.  Ik kan terugblikken op goedgevulde jaren als burgemeester, waarin ik er samen met mijn bestuursploeg in geslaagd ben om heel wat in beweging te zetten. Ik wil de Leeuwenaar bedanken voor het vertrouwen dat hij mij heeft geschonken”, zegt Deconinck. “Ook alle medewerkers van het lokaal bestuur, mijn N-VA collega’s, de coalitiepartner CD&V en alle mandatarissen dank ik voor de goede samenwerking en hun vertrouwen tijdens de voorbije 8 jaar. Samen hebben we veel kunnen verwezenlijken voor Sint-Pieters-Leeuw, en daar komt het tenslotte op aan.”

Op 1 januari 2021 neemt Jan Desmeth de fakkel over als nieuwe burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Terugblik op 12 jaar burgemeesterschap van Lieve Vanlinthout.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nu 2012 bijna ten einde is blikken we even terug met uittredend burgemeester Lieve Vanlinthout over haar twaalfjarig burgemeesterschap van Sint-Pieters-Leeuw.

2012-12-27-Lieve-Vanlinthout
Lieve Vanlinthout:” 24 jaar ben ik mandataris eerst 12 jaar als schepen en nu 12 jaar als burgemeester. Dat betekent vele jaren geen enkel weekend thuis en geen enkele avond vrij.(lacht)
En dan vragen de mensen waarom stop je.”

Hoe is alles geëvolueerd tijdens die 12 jaar?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is een heel groot verschil! De mensen zijn mondiger geworden. Wat op zich niet slecht is maar het opkomen van de mails dat is een zeer slechte zaak. In die zin dat bij het minste dat de mensen nu iets voor hebben, een klein probleempje of kritiek ze een mail sturen.
Vroeger moesten ze daarvoor een brief schrijven of telefoneren en dat was een drempel.
En nu mail dat is zo heel onpersoonlijk. De meeste zetten dan nog hun adres daar niet op. En dus komen er honderden mails per dag binnen waarvan sommige echt lelijke mails zijn.
Plus men verwacht dat men op een mail per kerende antwoord en er zijn veel mensen die dat niet begrijpen dat hier op het hele gemeentehuis honderden mails binnen komen en dan nog de gewone briefwisseling. Dus bij een gemeente van 32.000 inwoners gaat dat niet om op alles te antwoorden.
Ik heb dat zoveel mogelijk gedaan maar ben er niet steeds in geslaagd om alle mensen binnen een normale tijdsspanne te beantwoorden.

Verder is het respect er niet meer. Vroeger als je in de gemeenteraad zat of burgemeester was keek men daar naar op. Niet dat dit nu moet in mijn geval, maar dat is er helemaal niet meer. Ge dient dus vaak als ‘pispaal’ voor heel veel mensen. Want als je het goed doet dan zeggen de mensen van ja dat is normaal, het is uw werk. Maar als er dan eens een tegel scheef ligt op een voetpad krijg je van alle zottigheid te lezen of te horen. Iedereen verwacht tegenwoordig dat zijn of haar probleem onmiddellijk opgelost wordt. Dus men zit op dat vlak aan een zeer egoïstische maatschappij.
waar je dat gelukkig niet bij voelt is bij de jeugd tot 18 jaar. Die hebben nog wel verwachtingen.”

Waar ben je het meeste fier op?
Lieve Vanlinthout:” Op de succesvolle eenmaking van de vroegere gemeentepolitie en de rijkswacht die na 10 jaar uiteindelijk geleid heeft tot een 76-koppig politiekorps om “U” tegen te zeggen.
Verder op het lokale en integrale veiligheidsplan, dat draaiboeken bevat voor alle mogelijke evenementen en alle deelgebieden op ons grondgebied.
En tot slot op het rampenplan dat in samenwerking met alle hulpdiensten tot stand is gekomen en allerlei scenario’s bevat waardoor elkeen van de hulpverleningscel onmiddellijk weet wat te doen ingeval van specifieke ramp.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_01
Wat was je grootste ontgoocheling?
Lieve Vanlinthout:” Het is niet mijn grootste ontgoocheling maar waar ik spijt van heb is het feit dat ik er niet in geslaagd ben van op die 24 jaar een heemkundig museum voor Sint-Pieters-Leeuw op te richten. En de reden daarvan was dat de respectievelijke colleges me daarin niet volgden, de noodzaak daarvan niet zagen. Terwijl ik blijf beweren dat hier enorm veel zaken zijn bij families dat de moeite waard is om in speciale bewaring te geven.
En mijn grootste ontgoocheling, dat is een recente. Dat is dat het huidige college mij niet is willen volgen toen ik Marcel Vossen, die Sint-Pieters-Leeuw tot in Amerika, Japan ,China op de kaart geplaatst heeft. Die ons de grootste rozentuin van Europa cadeau heeft gedaan.
Dat het college mij niet gevolgd heeft om die man voor te dragen als ereburger van Sint-Pieters-Leeuw. En dat dit juist in de laatste 2 maand van mijn mandaat gebeurt is dat maakt de zaak nog erger vind ik. “

Wat waren de mooiste momenten?
Lieve Vanlinthout:” De schoonste momenten waren wanneer de vijfde- en zesdejaars van de scholen een bezoek aan het gemeentehuis brachten en dus ook hier bij mij aan mijn bureau. Daar heb ik heel mooie herinneringen aan. Die kinderen stellen vragen, zijn geïnteresseerd die kun je iets vertellen en die dragen dat mee. Dat zijn altijd mooie momenten geweest. Daar keek ik naar uit.
Verder waren er vele mooie momenten met huwelijks jubilea, mensen 50, 60,65 jaar getrouwd. Ik heb er zelf vier gehad die 70 jaar getrouwd waren. Ook regelmatig bij de huwelijken. Ik denk dat ik er zo’n drieduizend gedaan heb. Daar waren heel mooie en ontroerende momenten bij. ”

Nog een mooi moment was tamelijk in het begin van mijn burgemeesterschap dat iemand van het personeel me zei ‘jij bent geen burgemeester, gij zijt een burgermoeder’ en dat is heelvlug overgenomen door Luc Detobel van het Rode Kruis die zei dat ook van in het begin en dat heeft zich verspreid in de gemeente en eigenlijk is dat de schoonste titel die men kan hebben. En dat heb ik altijd proberen te zijn.
Ik ben altijd een burgemeester geweest die werkte vanuit haar hart. Wat niet wil zeggen dat ik de wet niet nastreef. Ik heb altijd gezegd de wet is er, gelijk voor iedereen.”

“We hebben heel wat gerealiseerd de voorbije jaren. Dat is uiteindelijk de uitbouw van Laekelinde naar een volwaardig jeugdcentrum en de opening van een stuk sportgedeelte bij. Wij hebben de nieuwe sporthal in Ruisbroek gerealiseerd, de school aan de Garebaan hebben we dan toch eindelijk kunnen realiseren. We hebben Zonnig Leven volledig gerenoveerd. De Sint-Pieterskerk hier in het centrum en die van Vlezenbeek volledig gerestaureerd. We hebben de Brusselbaan, Postweg, Vlezenbeeklaan en hier de Pasttorijstraat de volledige Rink en de Depauwstraat volledig vernieuwd.
We hebben bijna overal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Op heel veel plaatsen nieuwe openbare verlichting geplaatst, vernieuwen van heel wat voetpaden, oprichting van een hogere graad in de kunstacademie en uitbouw van de bibliotheek die nu uit haar voegen barst en dan ben ik vermoedelijk nog heel wat vergeten.”
2012-12-28-Lieve-Vanlinthout_archief_02
Nu zal je meer tijd hebben om andere zaken te doen?
Lieve Vanlinthout:” Dinsdag zal volledig ingenomen worden door de provincie. Als provincieraadslid zal ik een ganse dag in Leuven zijn of waar er commissies door gaan.
De vrijdag vang ik mijn kleindochter op die nu 22 maand is en vanaf eind april komt er dan een tweede baby (kleinkind) bij. En daar hoop ik van nog wat meer tijd te kunnen voor uit trekken.
Mijn moeder wordt 86 in april en daar ga ik toch nu meer tijd voor kunnen maken om dagelijks betrokken te zijn.
Als er dan nog tijd over is zal dat zijn om te beeldhouwen, te letter kappen en te schilderen.
Ik wil me volgend jaar terug inschrijven in de academie.
En daar voor, na en tussenin mijn hof onderhouden, want dat doe ik zelf en doe ik graag.
En een pak lectuur in te halen. Meer naar de bibliotheek stappen, want het is recht tegenover mijn deur. Want sinds ik burgemeester ben heb ik bijna geen tijd gehad om boeken te lezen.
Ik hoop ook binnen enkel jaren tijd te hebben om op reis te gaan. Nog zo’n droom is om naaicursus te volgen dat is een droom die ik al heb van mijn 18 jaar.
Enfin ik moet dus minstens 100 jaar worden om van alles een stukje te doen.”

Is er nog een boodschap die je de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw wil geven?
Burgemeester, Lieve Vanlinthout:” Dat is dat ik er altijd fier op geweest ben dat ik als burgemeester altijd heb mogen zeggen ‘ik zie alle mannen graag, ik zie alle vrouwen graag en alle kinderen zijn mijn kinderen’ en dat zal blijven. En één voordeel van het niet meer burgemeester zijn zal alleszins opnieuw worden dat ik veel meer tijd zal hebben voor de bevolking. Waar ik bijvoorbeeld in het weekend achter mijn dossiers zat zal ik nu meer tijd hebben voor een babbeltje op straat.
Dat is de boodschap die ik wil geven dat ik nog altijd een luisterend oor zal hebben als mensen mij zaken willen vertellen. Want dat heb ik aangevoeld dat laatste jaar sinds men wist dat ik niet meer op kwam. Dat vooral oude mensen mij zeiden bij wie gaan we nu terecht moeten met onze zorgen. “

Luc Deconinck legt eed af als nieuwe burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw

Luc-DeconinckVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW:
– In Vlaams-Brabant werden 57 burgemeesters , die werden voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, door Vlaams minister Geert Bourgeois benoemd.

Luc Deconinck en zijn collega burgemeesters legden deze namiddag in Leuven de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Het toekomstige College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Pieters-Leeuw (N-VA en CD&V) hebben deze week het inhoudelijke bestuursakkoord 2013 – 2018 afgerond.
De komende dagen zal dit aan de lokale besturen van de betrokken partijen worden voorgelegd ter goedkeuring.
Zodat dit nog voor het einde van het jaar kan goedgekeurd worden.

WIE IS LUC DECONINCK?

Geboren in Torhout op 28 september 1954. Derde in een gezin van zes kinderen. Zoon van oud Volksunie-volksvertegenwoordiger Daniël Deconinck.
Groeide op in Brussel en liep school aan het Sint-Jan-Berchmanscollege. Fervent scout en scoutsleider.
Studeerde rechten aan de VUB en fiscaliteit aan de Fiscale Hogeschool. Tijdens zijn studententijd voorzitter van het Brussels Studentengenootschap “Geen Taal, geen Vrijheid”.
Trouwde in 1978 met Trees Coussement. Sedert 1980 woont het gezin in Negenmanneke  aan de Bergensesteenweg. Vader van 4 kinderen en opa van 4 kleinkinderen.
Tot 1990 advocaat aan de balie te Brussel, bij het toenmalige kantoor Simont & Simont, het latere Stibbe. Sinds 1990 bedrijfsleider.
Gepassioneerd door het recht, de institutionele hervormingen en de Vlaamse zaak, in het bijzonder in Brussel en Halle-Vilvoorde. Dossierkenner, juridisch expert en auteur van diverse publicaties in die materie.
Tot 2005 voorzitter van het Halle-Vilvoorde Komitee, dat de strijd aanbond tegen de niet-gesplitste kieskring BHV en de verstedelijking van de Vlaamse rand. Hiervoor kreeg hij in 2004 de André Demedts prijs.
Hij is ook laureaat van de Remi Pirynsprijs 2011 en de Vic Feytonprijs Davidsfonds Sint-Pieters-Leeuw 2005.
Van 2005 tot 2012 voorzitter van vzw ‘De Rand’, thans nog bestuurder.
Juridisch adviseur van de burgemeesters en schepencolleges van Halle-Vilvoorde bij hun acties voor de splitsing van de kieskring BHV.
Bij de federale verkiezingen werd hij op vraag van kamerlid Ben Weyts lijstduwer voor de N-VA in het arrondissement BHV. Hij behaalde meteen meer dan 4.000 voorkeurstemmen.

Maatschappelijk geëngageerd in diverse andere domeinen:

* Onderwijs:
was voorzitter van de ouderraad en nadien van het schoolbestuur Sint-Stevensschool.
* Sociaal:
Voorzitter van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
* Kunst en cultuur:
Stond mee aan de wieg van het Lunatheater in Brussel.
Bestuurslid en voordien penningmeester van de vzw Ancienne Belgique.
Voorzitter van de vzw Felix de Boeckmuseum, nu Felix Art in Drogenbos.
* Politiek:
Voorzitter N-VA afdeling Sint-Pieters-Leeuw
Lid van de partijraad van N-VA en van het nationaal partijbestuur van N-VA
Burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw voor de legislatuur 2013-2018

Een constante in het leven en werk van Luc Deconinck is zijn inzet voor de “res publica”, zowel op het niveau van de lokale gemeenschap als in de bredere samenleving. Sinds jaar en dag komt hij op voor een Vlaams en groen Halle-Vilvoorde, voor een sterke Vlaamse aanwezigheid in Brussel en voor een grote autonomie voor Vlaanderen, gestoeld op een grote financiële verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.

Burgemeester Lieve Vanlinthout geen kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond bracht burgemeester Lieve Vanlinthout het partijbureau van de CD&V – afdeling Sint-Pieters-Leeuw op de hoogte dat zij geen kandidaat meer zal zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

Burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V): “Op het einde van deze legislatuur zal ik – op 1 maand na – 63 jaar worden, 45 jaar gewerkt hebben, 47 jaar actief zijn in onze partij en 24 jaar mandataris zijn, waarvan 6 jaar als 3de schepen, 6 jaar als 1ste schepen en 12 jaar als burgemeester.

Het is genoeg geweest. Daarom heb ik beslist om vanaf 1 januari 2013 mijn leven een andere wending te geven met meer tijd voor mijn familie en vrienden, voor hobby’s en interesses.
Ik ben de mening toegedaan dat het beter is van een functie die men met hart en ziel vervult, langzaamaan afscheid te nemen en dit terwijl men er nog volop actief in is en ze nog graag doet.

Indien het nationale en provinciale partijbureau van CD&V hiermee akkoord gaan is zij nog wel kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen in 2012.

Motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad diende burgemeester Lieve Vanlinthout een motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV in.

Deze werd door alle Vlaamse partijen tijdens de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw, zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! goedgekeurd.
De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen.
Met deze motie beklemtonen de Vlaamse partijen dat ze het dossier van BHV niet loslaten en geven ze het signaal aan de leiding van alle Vlaamse
partijen, dat deze hun woord en hun handtekening van destijds getrouw moeten naleven.

Onderstaand de voledige tekst van de motie.

MOTIE TER BEVESTIGING VAN de stellingnames van de gemeenteraad van SINT-PIETERS-Leeuw m.b.t. DE ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING OVER DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Conferentie van burgemeesters op 13 maart 2009 te Halle

Gelet op het besluit dat werd genomen op de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde op 29 maart 2007 te Londerzeel

Gelet op de resolutie mbt tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van 14 februari 2007 te Liedekerke.

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 te Zemst.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2003 houdende Vlaams imago, splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2004 houdende actie splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van de resolutie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 houdende goedkeuring voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV;

BESLUIT

Art. 1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt op 27 januari 2010 andermaal vast dat de federale wetgever de door het Grondwettelijk hof vastgestelde ongrondwettige discriminatie nog altijd niet heeft opgeheven en blijven de goedkeuring van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eisen.

De Koning heeft in de persoon van Jean-Luc Dehaene wel een koninklijk onderhandelaar aangesteld teneinde een overlegde oplossing voor het conflict te zoeken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst niet liever dan dat deze oplossing spoedig tot stand zou komen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal zich echter verzetten tegen iedere oplossing die de integriteit van het Vlaamse grondgebied in gedrang zou brengen of die het Nederlandstalig karakter van de gemeenten van Vlaams-Brabant verder zou aantasten.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft tot zolang er geen oplossing is, onverkort achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse wetsvoorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zich alleszins niet neerleggen bij de organisatie van federale verkiezingen in 2011 waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst. Deze zouden immers, en thans zonder discussie, manifest ongrondwettig zijn. Zo nodig zal de gemeente alle nodige instrumenten aanwenden om te beletten dat ongrondwettige verkiezingen zouden moeten doorgaan.

Art. 2.

Deze motie te versturen aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, en aan de Voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

Share

Burgemeester Lieve Vanlinthout reageert op criminaliteits probleem Brussel

SINT-PIETERS-LEEUW / DE RAND: – Burgemeester Lieve Vanlinthout vindt dat haar Brusselse collega’s te licht over het criminaliteits probleem gaan. Ze wijst erop dat de Brusselse criminelen meer en meer actief zijn in de Vlaamse rand rond Brussel.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Wij hier in Sint-Pieters-Leeuw zitten op één kilometer van de wijk Cureghem van Anderlecht. Wij ondervinden hier al twee jaar dat wanneer men in Brussel de teugels aanhaalt dan komen die jongeren of wie het ook zijn die dat tumult allemaal veroorzaken, dan komen die gewoon afgezakt naar de rand.

Dus ook hier in de randgemeenten zijn wij enorm ongerust.
En het gaat niet over een faits divers zoals burgemeester Thielemans zegt.
Hier bij ons zijn er al mensen neergeschoten geweest. Als hoofd van de politie voel ik mij persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van 76 mensen en één van hen is ook mijn zoon. Daardoor weet ik wat al die families doormaken wanneer ze weten dat de politie wordt opgeroepen om op te treden tegen zo’n gevaarlijke gangsters.

De burgemeester vraagt een dringend overleg over de zaak.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: Ik heb me voorgenomen om een initiatief te nemen naar mijn collega burgemeesters uit de rand om samen te komen en van gedachten te wisselen.
Hoe we die aangroeiende criminaliteit bij ons in de rand gaan aanpakken
.”

Ondertussen bevestigde burgemeester Platteau van Dilbeek reeds om op het verzoek van Lieve Vanlinthout in te gaan.

Share

Elfjuliviering 2009 – Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Colomapark van Sint-Pieters-Leeuw had zondag de Elfjuliviering plaats. Burgemeester Lieve Vanlinthout hield haar jaarlijkse elfjuli toespraak. Hierin benadrukte ze dat Sint-Pieters-Leeuw niet te koop is!

Burgemeester Lieve Vanlinthout
Burgemeester Lieve Vanlinthout

Burgemeester Lieve Vanlinthout”… Sint-Pieters-Leeuw blijft haar eigenheid als Vlaamse gemeente verder vestigen. En u weet dat Sint-Pieters-Leeuw samen met Dilbeek de twee enige Vlaamse gemeenten zijn in de rand zonder faciliteiten.
We mogen dat ook nooit vergeten dat een tweetal jaar geleden er sprake is geweest om die twee gemeenten faciliteiten te verlenen in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Welnu ik kan u zeggen dat ik als burgemeester NOOIT onze gemeente zal verkopen! (applaus publiek)  Zelfs als B-H-V daardoor niet gesplitst raakt. Maar wij blijven de Vlaamse gemeente die we altijd geweest zijn. En die boodschap wil ik ook doorgeven en zal ik ook doorgeven aan alle onderhandelaars, aan alle Vlaamse politiekers in het Vlaamse -en federale parlement. Maar zeker en vast ook aan premier Herman Van Rompuy en aan kandidaat Minister President Kris Peeters. Zodanig dat er niemand toch ook maar één halve minuut het in zijn of haar gedacht zou halen om die mogelijke oplossing tot splitsing voor te dragen in een comité van onderhandelaars. Daar geef ik u mijn erewoord op.,…”
2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_2 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_3 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_4 2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_5


Op het einde van de toespraak kreeg Burgemeester Lieve Vanlinthout een uitbundig applaus van de meer dan 500 aanwezigen.
2009-07-05-elfjuliviering_sint-pieters-leeuw_6-eva

Nadien konden de aanwezigen genieten van een concert van Eva De Roovere en Band.
Eva De Roovere Studeerde aan de kleinkunstafdeling van Studio Herman Teirlinck en de Jazz Studio Tritonus in Antwerpen. Won in 1999 het Leids Cabaret Festival samen met Colette Notenboom. Tot 2007 heeft ze in verschillende bands gezongen en klarinet gespeeld: Oblomow, Kadril, Olla Vogala,… Sinds 2006 is Eva solo. Ze bracht reeds 2 cd’s uit – De Jager en Over & Weer.

Eva De Roovere
Eva De Roovere

Tegelijkertijd was er ook een Elfjuliviering in Sint-Laureins-Berchem.
Deze was georganiseerd door de De Landelijke Gilde Oudenaken/Sint-Laureins-Berchem. Met als thema “Elfjuliviering onder de Lindeboom”. Aan de Molenborre waren Vlaamse volksspelen, kinderspelen en barbeque. Dit alles opgeluisterd met muziek van de accordeonvirtuoos Rudy en Guy.