SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met Forest Fwd, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van bedrijven die natuur wensen te creëren op terreinen van derden, voor aanplanting van een bedrijfsbos en -natuur voor de Leeuwse projecten: Damiaanpark en Ruysbroeckveld.

Schepen Bart Keymolen: “Vandaag heeft iedereen de mond vol van ‘duurzaamheid ‘. Met het bestuur trachten we op de juiste plaatsen waar mogelijk klimaatrobuust groen te realiseren. Een ambitie die veel geld kost. Met forest fwd hebben we hierin een partner gevonden die bedrijven met dezelfde ambitie naar ons brengt om mee te investeren in publieke duurzame projecten. Meer dan alleen een win-win dus. Elke burger zal hier kunnen van genieten.

Concreet:
• AstraZeneca zal 25000 euro investeren in de aanplant van 1,25 ha publiek groen in Ruysbroekveld.
Begin december zullen we samen met het bedrijf en geïnteresseerde burgers de aanplant aanvatten.”

• DKV/Ergo engageert zich om 16500 euro te investeren in het damiaanpark.
Ook hier zal bijkomende aanplant worden gerealiseerd, alsook een insectenhotel, wilgenhut en een totempaal.

De samenwerking in deze parken zal zonder twijfel een breedgedragen maatschappelijke en ecologische meerwaarde opleveren.”

%d