ZENNEVALLEI: – 56% van de vrouwen in de Zennevallei doet mee aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Dat is minder dan het Vlaams gemiddelde van 63,5 % (bron: Logo Zenneland). Zo’n screeningsmammografie kan nochtans afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat je er zelf iets van merkt.
Preventiewerking Zennevallei roept daarom alle vrouwen tussen 50 en 69 op, zich elke twee jaar te laten onderzoeken. De huisartsen uit de regio proberen zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep individueel aan te spreken of aan te schrijven. En in het AZ Sint-Maria Halle kan je gaan kijken naar Bustehouder, een tentoonstelling van Logo Zenneland waarin vrouwen getuigen over het leven met borstkanker.

Tijdig opsporen is belangrijk Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden opgespoord. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

Minder screeningsonderzoeken in de Zennevallei
Ondanks de verschillende sensibiliseringscampagnes ligt de deelname (cijfers 2021) van vrouwen tussen 50 en 69 jaar aan het bevolkingsonderzoek in de eerstelijnszone Zennevallei nog steeds onder het Vlaams gemiddelde. Mogelijke verklaring is de COVID-pandemie waardoor de mammografische eenheid niet alle buurten heeft aangedaan. Daarom zet Preventiewerking Zennevallei dit jaar extra hard in op preventie.

Huisartsen motiveren vrouwen uit de doelgroep
De huisartsen van Artsenkring Zennevallei organiseerden o.a. een opleidingsmoment om te bekijken hoe ze zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep op een persoonlijke manier kunnen aanschrijven en motiveren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Zo’n persoonlijke brief van de huisarts, met wie ze een vertrouwensband hebben, of een individueel gesprek, kan bovenop de standaard uitnodigingsbrief een extra duwtje in de rug betekenen. Op deze manier hopen we om ook sociaal kwetsbare patiënten beter te bereiken en te motiveren een screeningsonderzoek te laten uitvoeren.

Tentoonstelling Bustehouder in het AZ Sint-Maria Halle
In de onthaalzone van het AZ Sint-Maria Halle kan je van dinsdag 17 tot/met dinsdag 24 oktober 2023 gaan kijken naar ‘Bustehouder’, een fototentoonstelling van Logo Zenneland. Deze tentoonstelling portretteert 15 diverse vrouwen die van dicht of veraf met borstkanker geconfronteerd werden. Ze vertellen elk hun verhaal, over hun kijk op hun lichaam, hun vrouwelijkheid en hun gezondheid. De vrouwen werden in beeld gebracht door Piet Goethals die ook fotografeert voor o.a. Knack, Feeling en Trends. Ook met deze soms aangrijpende getuigenissen willen we vrouwen aanmoedigen om niet te talmen en tijdig een screeningsonderzoek te laten uitvoeren.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9u en 12u en 13u en 16u
• Stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be
• Surf naar https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, contacteer je huisarts.

%d