RUISBROEK: – De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 de aankoop van een Urban Soccer terrein goedgekeurd, waarmee ze verdere stappen zet in de versterking van de leefbaarheid in de buurt. Het Urban Soccer terrein, een veld voor straatvoetbal,  komt op de bestaande verharding achteraan het speelplein en is tot stand gekomen na nauwe samenwerking met verschillende inwoners van Ruisbroek en na een werkbezoek aan de Stad Mechelen waar zo’n initiatief haar succes bewezen heeft.

Schepen van Sport, Herwig Smeets: “Het Urban Soccer terrein, met o.a. mogelijkheid tot basketbal spelen, biedt nieuwe mogelijkheden en draagt bij aan de dynamiek van onze gemeente. We zijn verheugd over deze toevoeging aan ons sportaanbod en de positieve impact die het zal hebben op de gemeenschap.”

Het Urban Soccer terrein zal worden gevestigd bij het speelplein aan de Vorstsesteenweg, achteraan tegen de Humaniteitslaan. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het terrein en het doven van de lichten om 22.00 uur. De verwachting is dat het terrein tegen de lente van 2024 klaar zal zijn.

Jan Desmeth, burgemeester: “Het werkbezoek aan de stad Mechelen heeft ons destijds veel inspirerende ideeën opgeleverd. Een van die ideeën was de aanleg van een Urban Soccer pleintje, waardoor jongeren een positieve uitlaatklep krijgen. Het is belangrijk om te beseffen dat dit niet de oplossing is voor alle samenlevingsproblemen. Het vormt echter wel een van de vele bouwstenen in onze bredere aanpak om sociale cohesie te versterken en een veilige en aangename omgeving te creëren. We zijn ervan overtuigd dat dit initiatief daaraan bijdraagt.

%d