SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze zomer starten er ingrijpende renovatiewerken aan het gemeentehuis waardoor de gemeentediensten uitwijken naar tijdelijke locaties. Alle loketdiensten verhuizen naar de oude bib, Rink 2.
Inwoners die een nieuwe identiteitskaart, reispassen of rijbewijs nodig hebben of een bouwvergunningen, toelating voor inname openbaar domein,… , kunnen vanaf maandag 19 juni 2023 hiervoor, op afspraak via het nummer: 02 371 22 11 of https://sint-pieters-leeuw.mijnafspraakmaken.be/ , terecht in de oude bibliotheek en niet meer in het gemeentehuis. De werken aan het gemeentehuis duren normaal gezien iets meer dan een jaar.

Het huidige gemeentehuis dat dateert van 1974 en wordt gerenoveerd: een nieuwe ingang, de lokettenzaal helemaal vernieuwd. Daarnaast worden ook de kantoren van de medewerkers herschikt en kiest het gemeentebestuur voor landschapsbureaus. Het gemeentehuis wordt ook opgedeeld in een frontoffice waar publiek welkom is en in een backoffice waar enkel personeel aanwezig is. Nu liep dit nog door elkaar.
Het gebouw wordt vooral ook energiezuiniger gemaakt. De verwarmingsinstallatie op aardgas wordt vervangen door twee warmtepompen en er komen ook zonnepanelen. Er is een totaalbudget van 4 miljoen euro voorzien.

De oude bibliotheek was vroeger ook al het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en wordt dat nu voor een jaartje opnieuw. De gemeente voorziet er een onthaal waar mensen hun rijbewijs en reispassen kunnen afhalen. Achteraan het gebouw komt er nog een dienst die zich ontfermt over bouwvergunningen.

Al maanden waren de diensten zo veel mogelijk dossiers aan het digitaliseren en archiveren zodat er zo weinig mogelijk fysieke materialen moeten verhuisd worden dit weekend. Vooral voor de ICT-dienst was deze verhuizing echt wel een huzarenstukje. In alle tijdelijke ruimten moest er uiteraard een sterk genoeg en beveiligd internet aanwezig zijn.

Voor de Leeuwenaren zelf zal er echter weinig veranderen. Het administratief adres van de gemeente blijft in de Pastorijstraat 21 en ook alle telefoonnummers en mailadressen blijven behouden.
De gemeente vraagt om zo veel mogelijk gebruik te maken van het e-loket: www.sint-pieters-leeuw.be/e-loket om documenten aan te vragen.
Wie toch aan het loket moet zijn, kan vanaf maandag op afspraak via het nummer: 02 371 22 11 of https://sint-pieters-leeuw.mijnafspraakmaken.be/ terecht in de oude bib aan de Rink.

Normaal gezien is het vernieuwde gemeentehuis tegen de zomer van 2024 klaar.

%d bloggers liken dit: