OUDENAKEN – De kerk van Oudenaken, die vandaag niet meer wordt gebruikt voor erediensten, wordt ontwijd en krijgt een herbestemming als lokaal gemeenschapscentrum. Tegen eind 2027 moet het nieuwe gemeenschapscentrum helemaal klaar zijn.

Tijdens de vorige infoavond op 9 september 2020 werd het concluderend model van de haalbaarheidsstudie voor de herbestemming uitvoerig toegelicht. Met de resultaten van deze studie werd de procedure doorlopen voor het aanstellen van een ontwerper.
Via twee selectiefases zijn we op basis van de ingediende wedstrijdontwerpen uiteindelijk gekomen tot de aanstelling van het studiebureau Architectuur Depot. Zij zullen de plannen opmaken en de werken opvolgen.
Op 23 maart 2023 organiseerde het gemeentebestuur opnieuw een infoavond waarop de ontwerpers hun voorontwerp en de volgende stappen om te komen tot een definitief ontwerp toelichten.

Hoe gaat het nu verder?
Wedstrijdontwerp → Voorontwerp december 2023
Goedkeuring ontwerp/aanbestedingsdossier juni 2024
Omgevingsvergunning eind 2024
Publiceren aanbesteding uitvoerder augustus 2024
Gunning januari 2025
Start werken eind 2025/begin 2026
Einde werken eind 2027

Eens het nieuwe gemeenschapscentrum klaar is, zal de bestaande versleten parochiezaal worden afgebroken. Zo ontstaat er extra ruimte rond de kerk voor openlucht activiteiten maar ook voor extra parking. De kerkhofmuur zal symbolisch over het plein doorlopen.

%d bloggers liken dit: