REGIO: – Op woensdag 15 februari 2023 organiseerde de stad Halle samen met de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een intergemeentelijke noodplanoefening. Bedoeling van de 3 lokale besturen is om met de crisisverantwoordelijken binnen de zone samen de plannen rond rampenbestrijding in te oefenen. Dat moet zorgen voor een vlotte samenwerking bij noodsituaties.

Tafeloefening met rampscenario’s
Gisteren sloegen de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw de handen in elkaar voor een intergemeentelijke noodplanoefening binnen de Politiezone Zennevallei. In de raadzaal van het stadhuis van Halle kregen de crisisverantwoordelijken binnen de zone eerst een theoretische toelichting waarbij ook ervaringen vanop het terrein worden gedeeld. Daarna volgde een tafeloefening met verschillende scenario’s. Er stonden theoretische rampenoefeningen in de verschillende gemeenten op de planning, waaronder ook een scenario dat zich afspeelt op Carnaval Halle.

Samenwerking in noodsituaties
Bedoeling van deze interdisciplinaire noodplanoefening is om de 3 lokale besturen van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw samen te brengen met de brandweer Vlaams-Brabant West, de Politiezone Zennevallei, het Rode Kruis Halle en Sint-Pieters-Leeuw, de spoeddienst van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle, de diensten evenementen en communicatie en Halattraction, organisator van Carnaval Halle. Door met alle actoren de verschillende noodplannen samen te bestuderen, willen we ervoor zorgen dat de samenwerking in noodsituaties vlot verloopt. Zo weet iedereen wat hem of haar te doen staat in een noodsituatie, zoals een brand, gaslek, bommelding of massale vechtpartij.

%d