SINT-PIETERS-LEEUW: – Al geruime tijd is er een capaciteitsdruk in het secundair onderwijs in onze regio. Binnen de bestaande secundaire scholen is het uitbreiden van capaciteit niet altijd eenvoudig. Daarom engageerden de scholen van scholengemeenschap Kardinaal Cardijn zich om op zoek te gaan naar een structurele oplossing. Samen met minister Weyts en het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw werd een mogelijkheid gevonden om achter de bestaande gebouwen van de basisschool een nieuwe eerstegraadsschool – een middenschool – op te richten. Door bijkomend 300 plaatsen te creëren, hoopt de scholengemeenschap de druk in de eerste graden wat te milderen. Tijdens deze eerste twee jaar van het secundair onderwijs zullen de leerlingen tijd krijgen om de overstap naar het secundair onderwijs op een geleidelijke manier te maken. Samen met de andere scholen uit de scholengemeenschap zullen ze in de middenschool kennis kunnen maken met een brede waaier aan studierichtingen in de tweede graad.

Door te kiezen voor een eerstegraadsschool biedt de scholengemeenschap aan alle leerlingen uit Sint-Pieters-Leeuw de mogelijkheid om in eigen gemeente de eerste stappen in het secundair onderwijs te zetten, maar tegelijk ook alle opties naar de bovenbouw open te houden. Om elke leerling daarbij te ondersteunen en te begeleiden, werd projectcoördinator Joeri Zelck aangesteld om het pedagogisch project van de school vorm te geven. Op een positieve manier wil de school ruimte bieden om elke leerling vooruit te helpen, zonder in te moeten boeten aan onderwijskwaliteit. Via een klankbordgroep met leerkrachten, coördinatoren en directie uit verschillende scholen van scholengemeenschap Kardinaal Cardijn wordt er gesleuteld aan de pedagogische visie van de nieuwe school. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan de verschillen tussen leerlingen, niet in het minst op vlak van taal. Ook zal er gestreefd worden naar een nauwe band met de lagere scholen waar de leerlingen hun schoolcarrière hebben ingezet, zodat eerdere inspanningen niet verloren gaan. De klankbordgroep onderzoekt ook nauwgezet welke mogelijkheden een middenschool biedt om gecontroleerd om te springen met zelfregulatie en het aanbieden van verschillende leerlijnen per vak.

Dit alles vertaalde zich in een bijzonder ontwerp van de school. Het is dan ook niet zonder trots dat scholengemeenschap samen met de architecten het ingediende ontwerp wil voorstellen aan de leerkrachten van het Populiertje en de geïnteresseerde bewoners van Sint-Pieters-Leeuw.

Daarom organiseert scholengemeenschap Kardinaal Cardijn een infomoment in de gebouwen van ‘t Populiertje. Daar worden het doel en het pedagogisch project uitgelegd, de plannen getoond en uitgelegd hoe de samenwerking met de andere secundaire scholen vorm zal krijgen. Er is uitgebreid ruimte om vragen te stellen.

Om 16u lichten we eerst de plannen toe aan de leerkrachten van ‘t Populiertje. Tussen 17u en 18.30u ontvangen we graag alle geïnteresseerden.

%d