RUISBROEK: – In het kader van de evacuatie van het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel zijn rond 13-14 uur ongeveer 163 asielzoekers naar het Ibishotel in Ruisbroek gebracht. Deze mensen werden afgezet en ter plaatse waren organisaties aanwezig om die mensen op te vangen. Na verloop van tijd zijn die organisaties vertrokken. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw noch de politie of hulpdiensten waren op de hoogte van deze evacuatie van het Brusselse naar het Vlaams Gewest en kwamen ter plaatse op het terrein van het hotel.

Een tachtigtal mensen werd reeds ingeschreven en deze personen waren medisch gescreend. Van een tachtigtal anderen waren deze gegevens niet zo duidelijk en die werden opgevangen op de parking van het hotel. De veiligheidscel werd samengeroepen. Van hieruit is de eerste coördinatie opgestart.
De adjunct kabinetschef van de Brusselse minister president vervoegde de vergadering samen met een aantal artsen uit het Brusselse alsook een aantal tolken. Er werd beslist om voor alle mensen voor vanavond en morgen vroeg eten aan te bieden. Ook besliste men om de mensen die nog niet gescreend waren medisch te screenen en te registreren. Diegenen die door de screening raken, mogen blijven. De anderen worden teruggestuurd, onder coördinatie van de adjunct kabinetschef van minister president Vervoort.
De politie zal extra toezicht voorzien in de omgeving van het hotel.
De gemeentelijke veiligheidscel zal de situatie verder opvolgen en zal morgenvroeg opnieuw samenkomen om 10.00 uur.

UPDATE 16/2: – plan van aanpak afgestemd
Naar aanleiding van de problematiek rond de opvang van asielzoekers in het Ibishotel in Ruisbroek kwam de gemeentelijke veiligheidscel vandaag opnieuw samen. Alle disciplines zijnde brandweer, medische, politie, logistiek en communicatie waren aanwezig. Ook vertegenwoordigers van het kabinet van minister-president Vervoort, het kabinet van staatssecretaris de Moor, het kabinet van minister Weyts, het Agentschap Integratie en Inburgering, de Vlaamse Gezondheidsinspectie en vertegenwoordigers van het hotel en de Beneluxdirectie van de Accorgroep zaten mee rond de tafel.

De personen die in het hotel toegelaten werden, hebben een medische screening gekregen en worden opgevangen. Aangezien de levering van het ontbijt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest achterwege bleef, heeft de gemeente, op kosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hier last minute zelf voor gezorgd.
Een plan van aanpak werd uitgewerkt waarbij tegen de tweede helft van volgende week iedereen zal opgevangen worden in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afhankelijk van hun recht op internationale bescherming.

Alles is tot nu toe zonder incidenten verlopen.
Het hotel heeft private bewaking ingeschakeld en de lokale en federale politie zorgen eveneens voor versterkt toezicht in de buurt van het hotel.
De gemeentelijke veiligheidscel zal opnieuw samenkomen om 17 uur.We doen er alles aan om deze onvoorziene opvang in humane omstandigheden te laten verlopen.

UPDATE 16/2, 18 uur: – Een eerste groep mensen vertrekt vandaag naar opvangnetwerk van Fedasil
Het plan van aanpak dat deze voormiddag werd opgemaakt, is deze namiddag van start gegaan. Er worden vanavond een dertigtal mensen naar een opvangnetwerk van Fedasil overgebracht onder begeleiding van Bruss’help. Zij spreken de betrokken mensen aan en helpen hen op weg naar de diensten van Fedasil in Brussel. Ook morgen zal een volgende groep van 30 tot 40 mensen naar een opvangnetwerk van Fedasil kunnen gaan.
Een eerste groep van een tiental mensen die niet in asielprocedure zitten, wordt morgen opgevangen in de Brusselse noodopvanginfrastructuur.
Het Lokaal Bestuur heeft in overleg met het kabinet Vervoort afgesproken dat de gemeente voortaan de maaltijden regelt, weliswaar op kosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Rode Kruis en het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw zullen helpen bij het bedelen van de maaltijden.
Alles is tot nu toe rustig en ordelijk verlopen. Om de veiligheid verder te garanderen is er private bewaking bij het hotel en zorgen de lokale en federale politie voor versterkt toezicht in de buurt van het hotel en in de omliggende straten van Ruisbroek. Ten slotte zal ook de verlichting aan blijven ten noorden van de kerk van Ruisbroek.
Morgen om 9 uur komt de gemeentelijke veiligheidscel opnieuw samen.
UPDATE 23/2:

%d bloggers liken dit: