RUISBROEK: – Woensdagavond organiseerde ‘handelsvereniging Ruisbroek Leeft!’, in zaal Ons Huis, een politiek debat over de toekomst van Ruisbroek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Het debat werd gebaseerd op ingestuurde vragen van bewoners uit Ruisbroek.
2018-09-05-verkiezingsdebat-Ruisbroek
7 politieke kopstukken uit Sint-Pieters-Leeuw werden door moderator Geert Vanhassel door enkele grote thema’s geleid die de bevolking van Ruisbroek beroeren:
stimuleren kleinhandel / natuur & milieu / huisvesting / mobiliteit en verkeer / samenleven.

Deze diashow vereist JavaScript.


Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over deze thema’s te zeggen had.

Deel 1: stimuleren kleinhandel
– Ik wil een zaak beginnen, spreek moeilijk Nederlands en heb te weinig startkapitaal. Kan de gemeente mij hierbij helpen?
– Als Vlaming word ik zelden in het Nederlands bediend in de kleinhandel te Ruisbroek
– Ik heb te veel werk in de winkel om Nederlands te leren. Waar kan ik een basis woordenschat krijgen?
– Er is nergens parkeerplaats om mijn krant of pizza te halen…

Deel 2: natuur en milieu
– De sluikstorters worden niet hard genoeg aangepakt, het zwerfvuil geraakt niet opgeruimd en niet alle straten worden gekuist
– Waar is ‘den bempt’ van ‘vreuger’ met hooiweides en grazende koeien, ik zie alleen nog maïs…
– Het lawaai van de autoweg wordt steeds erger. Studeren, slapen,… met open raam lukt niet meer.
– Hoever mag ik het voetpad uitbreken om een geveltuin aan te leggen?

Deel 3: huisvesting
– Ruisbroek is al overbevolkt, er moet niet meer, hoger en dichter gebouwd worden
– Er zijn al genoeg sociale woningen in Ruisbroek
– Ik wil mijn woning renoveren en isoleren, maar heb geen middelen
– Ik ben single en vind geen studio of betaalbaar appartement

Deel 4: mobiliteit
– Ruisbroek slikt steeds meer doorgaand en sluipverkeer
– Het parkeerplan en parkeerbeleid : wagens op voetpad, haast onbestaande controle blauwe zone, parking bestelwagen, ondergronds parkeren (ACV-site) ook voor niet-residenten,…
– “Ze vlammen hier door de straat gelijk zotten!” Aanpassing infrastructuur of repressie?
– Er is een gebrek aan veilige fietsstalling per straat.
– Waar blijven de fietspaden en fietsstraten en de aansluitingen op de fietssnelweg
– Waar blijft de buslijn tussen het station en het gemeentehuis?

Deel 5: samenleven
– Waar kan ik met vrienden, jong en/of oud, ‘s avonds rustig wat tijd door brengen?
– De wijkagent en gemeenschapswacht en politie zijn niet zichtbaar en vervullen te weinig hun sociale functie. Reglementen worden niet opgevolgd, waarom geen fietsbrigade ter controle?
– Mijn kinderen willen spelen, voetballen, ravotten met de buurkinderen, maar de afsluitingen staan in de weg en op de straat kan en mag het ook al niet.
– “Ik ben 74 jaar oud en ben de enige in de straat die zijn stoep veegt”
– “Ruisbroek vlagt” is een groot succes in onze straat. Veel vlaggen, maar ook goeie sfeer! Aanzet tot meer? Vlaamse kermis, Fiesta Latina, Marokkaans feest, Portugese dag, Poolse dag, …

.

%d bloggers liken dit: