2018-06-07-waterpreventieve maatregelenVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams-Brabanders, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen provinciale subsidies krijgen om hun woning te beschermen tegen wateroverlast. Twee inwoners van Sint-Pieters-Leeuw ontvingen als eerste subsidies voor waterpreventie. Een primeur voor Vlaanderen.

Streekmotor in strijd tegen wateroverlast
De provincie Vlaams-Brabant is de motor om overstromingen en wateroverlast aan te pakken en zal ook blijven investeren in grootschalige werken, zoals de aanleg van overstromingsgebieden.
Maar wateroverlast kan niet alleen met deze maatregelen bestreden worden. Bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle wateroverlast te vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het beperken van wateroverlast en -schade.

Het provinciaal subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’ biedt eigenaars die hun gebouw waterproof maken tot 75% subsidie, met een maximum van 7.500 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Eerste subsidies voor waterpreventie
Luc Carlier kampte al meermaals met wateroverlast in de garage en traphal. Hij liet twee waterdichte schotten op maat maken om te verhinderen dat bij overstromingen water zijn woning kan binnendringen via de garagepoort en een kruipruimte.
Dankzij de provinciale subsidie van ruim 2.100 euro, die 75% van mijn kosten dekt, ben ik vanaf nu via een beperkte investering veel beter beschermd tegen toekomstige wateroverlast’, zegt Luc Carlier.

Een andere inwoner uit Sint-Pieters-Leeuw ontvangt ruim 350 euro subsidie voor de terugslagklep die hij liet plaatsen op zijn rioolafvoerbuis om overstroming vanuit de riolering in zijn kelder tegen te gaan.

Dit maatwerk is erg arbeidsintensief. Daarom duiden we projectgebieden aan. Naast de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Sint-Genesius-Rode, werden nu ook Linter en Aarschot aangeduid’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met de gemeenten om de maatregelen te realiseren en zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van waterschade’.

Meer info: vlaamsbrabant.be/waterpreventie


Zie ook ons artikel van:
– 09/02/2018 – Infomoment preventie overstromingsschade
– 29/01/2018 – Strijd tegen wateroverlast – subsidies voor preventieve maatregelen in Sint-Pieters-Leeuw

%d bloggers liken dit: