SINT-PIETERS-LEEUW:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werd de raming, selectievereisten en wijze van gunnen voor de verbouwing en herinrichting van het gemeentehuis goedgekeurd.
Zowel de indeling van het gebouw als de technieken zijn verouderd wat resulteert in een hoge exploitatiekost. De beslissing om het gebouw grondig te renoveren en aan te passen aan de hedendaagse noden drong zich dan ook op. De voorgestelde procedure is een mededingingsprocedure met onderhandeling.


Burgemeester, Luc Deconinck: “ Het gemeentehuis dateert nog uit de jaren 1970 en is aan een grondige renovatie toe. De technieken (verwarming, elektriciteit enz.) zijn, na 40 jaar, totaal versleten. Vooral op vlak van energiebesparing is er heel wat werk aan de winkel. Ook qua indeling van het gebouw zijn heel wat verbeteringen nodig, zodat de burger vlotter zijn weg kan vinden naar de verschillende diensten.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad zal een procedure worden gelanceerd om tegelijk een architect en een aannemer te zoeken voor de werken. In het vakjargon spreekt men van een ‘Design & Build’ opdracht. De kostprijs van de verbouwingen wordt voorlopig geraamd op 7 miljoen euro.