SINT-PIETERS-LEEUW:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werd beslist om de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top (Topstraat) te verkopen onder voorwaarden.
2017-06-29-Oude-gemeenteschool_Den-Top_03

Aangezien de voormalige gemeentelijke basisschool Den Top voor het overgrote deel leeg staat en de gemeente geen andere invulling kan geven aan het gebouw, besliste de gemeenteraad om Den Top te verkopen onder voorwaarden.

Burgemeester, Luc Deconinck: “De bedoeling is dat de koper een woonproject realiseert binnen de bestaande volumes, en op die wijze de typische gebouwen een nieuw leven geeft. Het gebouw staat trouwens op de inventaris van het onroerend erfgoed.
De richtprijs bedraagt 825.000 euro. De timing van de verkoop zal worden afgestemd op de timing voor het RUP Centrum Leeuw, dat in opmaak is.”

Lucien Wauters, schepen voor gebouwen: “Een verkoop onder voorwaarden houdt in dat er niet enkel zal worden gekeken naar de prijs die wordt geboden maar dat er bij de toekenning aan een mogelijke koper ook rekening zal worden gehouden met de inhoud van het project. Zo zullen er punten worden gegeven voor architecturale waarde, voor de meerwaarde voor de omgeving en de buurtbewoners, voor een gevarieerd woonaanbod en voor duurzaamheid. Bij de herontwikkeling van de voormalige schoolgebouwen zullen sowieso de kenmerkende delen van de bestaande gebouwen, erkend als bouwkundig erfgoed, maximaal moeten worden behouden.”
2014-06-02-verzichten-vanop-kerktoren-04-kader


SP.A wil op de site betaalbare woningen en kinderopvang realiseren.

Er is in Sint-Pieters-Leeuw een grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen”, vertelt David Van Vooren, politiek secretaris van SP.A. “Het gemeentebestuur wil het oude schoolgebouw verkopen aan een private projectontwikkelaar. We weten echter allemaal dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen op de private markt voor veel jonge gezinnen onbetaalbaar zijn. Bovendien realiseren promotoren vooral koopwoningen, terwijl uit de recente woonstudie blijkt dat onze gemeente vooral kampt met een tekort aan betaalbare huurwoningen”.
Daarom formuleert SP.A een alternatief voorstel. “Wij willen de site aan een voordelig tarief of via een erfpachtformule ter beschikking te stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij om er een ‘Vlabinvest’-project te bouwen. Volgens dit systeem worden betaalbare woningen verkocht of verhuurd aan mensen met een gemiddeld inkomen en een band met de streek. Onder meer de voormalige Artic site in Lot werd op deze manier gerealiseerd”, vertelt Van Vooren.
2017-06-29-Oude-gemeentelijke-loods_en_gemeenteschool_Den-TopSint-Pieters-Leeuw kampt eveneens met een tekort aan kinderopvang. “Om de norm van één op drie opvangplaatsen per kind tussen 0 en 3 jaar te behalen, zijn er een 50-tal extra plaatsen nodig. Bovendien is er in de omgeving van De Rink nauwelijks kinderopvang ”, vertelt het SP.A-raadslid. “Daarom stellen wij voor om op ‘Den Top’ een kleinschalig kinderdagverblijf voor een 18-tal kinderen te realiseren. Dit moet in samenhang met toekomstige ontwikkelingen op de site van het gemeentemagazijn worden bekeken.”

%d bloggers liken dit: