pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuwVLEZENBEEK:- Op de gemeenteraad van donderdagavond 21 december 2017 werden de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de renovatiewerken pastorie Vlezenbeek goedgekeurd overeenkomstig de lasten die zijn opgenomen in de erfpachtovereenkomst afgesloten op 4 mei 2015.

De gemeente heeft een erfpachtovereenkomst gesloten met de kerkfabriek omtrent de pastorie van Vlezenbeek. De erfpacht – wat neerkomt op een tijdelijk eigendomsrecht voor de gemeente op het gebouw – geldt voor een periode van 60 jaar.

Helon Architecten uit Sint-Pieters-Leeuw werkte de verbouwingsplannen uit. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 590.000 euro. Met goedkeuring van de gemeenteraad zal een aannemer worden gezocht om deze werken uit te voeren.
De uitvoering van de werken is gepland in 2018 en omvat onder meer:
pastorie-Vlezenbeek_achterzijde– Integraal toegankelijk maken van het gebouw. Daarvoor wordt een lift geïnstalleerd.
– Na-isoleren van binnenuit.
– Extra maatregelen op vlak van brandveiligheid.
– Reinigen van de gevel.
– Vervangen van de oude stookketel door een gasinsallatie.
– Vernieuwen van de elektrische installatie.
– Uitbreiden van het sanitair en aanpassingen aan de waterleidingen.
– Vernieuwen van de keuken.
– Herindeling van de bestaande ruimtes.

De kerkfabriek zal een aantal lokalen zelf gebruiken. Andere zalen zullen ter beschikking worden gesteld van de lokale verenigingen.

%d bloggers liken dit: