RUISBROEK: – Het gemeentebestuur koos er in september 2016 – mede door de voorstellen die werden gedaan tijdens de infoavonden met de bevolking – voor om lokale omleidingen te voorzien tijdens de werken in het centrum van Ruisbroek.
Het openbaar vervoer moest gegarandeerd blijven en ook was het steeds de bedoeling om de inwoners niet voor elke lokale verplaatsing langs de snelweg te laten omrijden.


Sinds de start van de werf van AWV op 4 september werd er echter steeds meer vrachtverkeer gesignaleerd op de lokale omleidingen, ter hoogte van de Vorstesteenweg en de Wittehoedstraat.

Jan Desmeth, Schepen voor Mobiliteit: “We volgden deze situatie drie weken van dichtbij op en via AWV vroegen we onmiddellijk zoveel mogelijk bij te sturen. Zo werd de signalisatie op de afritten van de autosnelweg aangepast. Toch bleef de situatie voor heel veel overlast zorgen en stelde men vaak onveilige situaties vast. Dit kon niet blijven duren!
Vorige week drongen we aan op een overleg met AWV (bouwheer van de werf), de aannemer, de gemeenten Vorst en Drogenbos, De Lijn, Vorst Nationaal en de 3 politiezones. Het overleg vond plaats op dinsdag 26 september en we kwamen tot een consensus. De nieuwe maatregelen zullen de situatie veiliger en leefbaarder maken. Een wonderoplossing bestaat echter niet en opvolging van de situatie ter plaatse zal noodzakelijk blijven.

Portalen tegen vrachtwagens
Concreet zullen er vanaf vrijdagavond 29 september 2017, na de avondspits, twee verschillende portalen worden geïnstalleerd. Deze portalen worden geïnstalleerd aan het begin van de Humaniteitslaan, ter hoogte van de verlengde Stallestraat.
Onder het eerste portaal zullen auto’s gewoon doorrijden. Vrachtwagens zullen niet door kunnen. Het tweede portaal zal ook vrachtwagens tegenhouden maar zorgt ervoor dat bussen van de MIVB en de hulpdiensten – via een code – toegang krijgen tot het centrum van Ruisbroek. Verder zal er op het einde van de verlengde Stallestraat een tijdelijke rotonde worden aangelegd om er keerbewegingen mogelijk te maken.

Na één week zal de situatie worden geëvalueerd.

%d bloggers liken dit: