RSS

Werfwandeling Zuunbeek

21 Mrt

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij werkt in 2017 aan een integraal herinrichtingproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek. Dat kwamen de bezoekers van de werfwandeling zondagnamiddag te weten.
2017-03-19-werfwandeling_01
In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

De Zuunbeek en haar vallei worden nu beter ingericht. Er komt meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen en overstromingsgebieden aan te leggen. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.


Projectgebied 1: Volsembroek
In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn “stroomdeflectoren” in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem komt een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast wordt ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³, omgerekend zo’n 204 miljoen liter water.

Projectgebied 2: Gaspeldoornbeek
Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Projectgebied 3: Heidries
Deelproject 3 Heidries is een hermeandering van de rechtgetrokken waterloop. Hierbij wordt het historische tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere deelprojecten wordt ook hier door middel van drempels het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders geregeld.

Projectgebied 4: Oude Zuun
In deelproject 4 Oude Zuun wordt de historische loop van de Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

 
Reacties staat uit voor Werfwandeling Zuunbeek

Geplaatst door op maart 21, 2017 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: