PAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Zondag had in het bezoekerscentrum ‘De Lambiek’ te Beersel een academische zitting plaats ‘De Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei’.


Op deze academische zitting is dieper ingegaan op de meerwaarde van regionale bibliotheekwerking.
Minister Gatz bereidt een regionaal cultuurdecreet voor en minister Weyts heeft een subsidie toegekend voor de uitbouw van taalpunten in de bibliotheken.

Deze slideshow vereist JavaScript.


Burgemeesters, schepenen en secretarissen uit de hele regio en bibliothecarissen van ver erbuiten luisterden geboeid naar de verschillende sprekers die ieder hun eigen aanvulling gaven op het regiobibverhaal.
Terwijl Lieven Elst, directeur Vrije Tijd van de Provincie Vlaams-Brabant, terugblikte op het verleden en de rol van de provincie, benadrukte Marleen Platteau, kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, dat Vlaanderen het cultuurbeleid niet loslaat.
Maike Somers en Bart Beuten van Cultuurconnect vertelden waarom de ‘Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei’ als pilootproject voor digitale coaching werd uitgekozen en dat zij hiervoor 50.000 euro voorzien.
Vlaams minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts, zette als laatste spreker de rol van bibliotheken op het vlak van taalintegratie in de verf. De minister heeft een impulssubsidie van 40.000 euro toegekend voor Taalknooppunten Nederlands in de Rand binnen de regio Pajottenland en Zennevallei.

In 2016 verliep de regionale samenwerking vooral projectmatig, de komende jaren wordt er werk gemaakt van een meer transparante en klantgerichte dienstverlening.
Om dit te kunnen organiseren en door het wegvallen van de provinciale financiële middelen vanaf 2018, vragen de 15 bibliothecarissen voor 2018 en 2019 aan de lokale besturen een financiële bijdrage van 0,15 euro per inwoner. Ook worden de mogelijkheden van projectfinanciering nader bekeken. Tenslotte wordt er gehoopt op Vlaamse ondersteuning ten gevolge van de overheveling van de provinciale middelen naar Vlaanderen.

Maken deel uit van deze Regiobibliotheek Pajottenland & Zennevallei: de gemeenten Affligem, Beersel, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat

%d bloggers liken dit: