SINT-PIETERS-LEEUW: – In 2015 zette de gemeente Sint-Pieters-Leeuw haar schouders onder de organisatie van huiswerkbegeleiding. De Gemeentelijke Basisschool, Wegwijzer, ging in 2015 van start met 2 groepjes van 8 leerlingen. Twee jaar later organiseert de gemeente de huiswerkklassen vier scholen en kunnen 88 kinderen drie keer per week genieten van degelijke huiswerkbegeleiding.
2016-12-20-huiswerkbegeleiding
Na de stopzetting van de huiswerkklassen door het ‘Taalinstituut Globus’, moest de gemeente op zoek naar een vernieuwde werking van de huiswerkklassen. Het gemeentebestuur nam zelf initiatief en organiseerde de begeleiding in eigen beheer. Wegwijzer, de eerste school die deelnam aan het project, startte met 16 leerlingen. Vrije Basisschool Don Bosco volgde in het najaar van 2015 en ook dit schooljaar breidde de werking uit met de Gemeentelijke Basisscholen ’t Populiertje en Den Top.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: “We vinden het belangrijk huiswerkbegeleiding in te zetten om schoolse achterstand bij kinderen tegen te gaan. De uitbreiding van de huiswerkklassen geeft aan dat scholen hier actief werk van willen maken en dat ook zij het belang zien van een goede begeleiding. Die begeleiding gebeurt door eigen leerkrachten van de school. Meteen één van de sterke punten van dit project: zij kennen immers de werking van de school, de inhoud van de lessen en de achtergrond van de kinderen en hun gezin.”

De huiswerkbegeleiding richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, naar kinderen met een maatschappelijk kwetsbare en/of anderstalige achtergrond.
Omdat taalachterstand een grote invloed heeft op de schoolresultaten werd de huiswerkbegeleiding gekaderd binnen het project ‘Taalstimulering’ van de dienst Integratie/Taalstimulering.

Schepen van Vlaams Beleid, Integratie en Gelijke kansen, Marleen De Kegel: “Huiswerk maken wanneer je de taal niet machtig bent spreekt niet voor zich. Bovendien is huiswerk, zoals wij dat kennen, niet in alle culturen van toepassing en ook het gebruik van de schoolagenda kan heel wat vragen oproepen bij ouders. We willen de ouders dan ook zo goed mogelijk betrekken bij dit proces.
Op die manier kunnen ze na een tijdje zelf met hun kinderen aan de slag. Verder proberen we ook om via een engagementsverklaring anderstalige ouders te stimuleren Nederlandse les te volgen en moedigen we de ouders aan om hun kinderen ook deel te laten nemen aan taalstimulerende activiteiten buiten de werking van de school.”

%d bloggers liken dit: