SINT-PIETERS-LEEUW: – Kerkbezoekers en passanten aan de Rink hebben het al gemerkt. Langs één zijde van de kerk staat een afsluiting en hangt er politielint. Dit is omdat in de nacht van 4 op 5 september er enkele brokstukken van de kerk gevallen zijn.  Men heeft daarom een veiligheidsperimeter afgezet. 
2016-09-13-vallende-brokstukken_sint-pieter-en-pauluskerk_03
De brokstukken betreffen de dakstenen en schouder van de zijgevel.

Schepen van Erediensten en Erfgoed Jan Desmeth : “Zodra de kerkfabriek ons als goed huisvader had verwittigd, hebben wij aan architect Karel Breda een bestek gevraagd voor een dringende herstelling om verdere schade te voorkomen. Het College van Burgemeester en Schepenen van maandag 12 september keurde de herstelling ter waarde van 18.000 euro goed. Parallel werd de Vlaamse Administratie Onroerend Erfgoed aangeschreven met de vraag of ons dossier voor fase 3, dat reeds ontvankelijk is verklaard sinds mei 2014, met meer spoed dan normaal kan goedgekeurd worden. Normaal zou dit voor ongeveer einde 2018 geweest zijn. We hopen dat dit nu versneld kan worden, want het is echt wel nodig.”

De herstelling is volledig ten laste van de gemeente. De restauratie wordt voor 80 procent door de Vlaamse Overheid betaald.


Restauratie fases Sint-Pieter-en-Pauluskerk
De restauratie van het koor startte in augustus 2009. De werken werden in 2011 opgeleverd. Midden 2015 werd fase II opgeleverd, zijnde de restauratie van de toren en Westgevel. Hierin werd ook de restauratie van de bijzondere fresco’s van Georges De Geetere opgenomen.
Het ontwerp van fase III, transept- en zijgevels en schipdak, is eveneens ingediend.

Zie ook enkele van onze eerder gepubliceerde artikels:
11/10/2015 – torenfeesten nav het einde van de 2de restauratiefase Sint-Pieters- en Pauluskerk
19/08/2015 – kerktoren Sint-Pieterskerk schittert weer na restauratie
26/02/2015 – Gerestaureerd kruis staat opnieuw op de kerktoren van de Sint-Pieterskerk
02/06/2014 – Werfbezoek restauratie toren Sint-Pieterskerk
05/03/2014 – start restauratiefase 2: Sint-Pieter-en-Pauluskerk
17/04/2013 – 948.745,58 euro voor tweede restauratiefase Sint-Pieterskerk

%d bloggers liken dit: