GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van donderdag 30 juni 2016 keurde een Integraal Parkeerplan goed. Voor Ruisbroek betekent dit dat er netto 5 % parkeerplaatsen bijkomen, dat een blauwe zone met bewonerskaarten wordt ingevoerd en een aantal verkeers- en infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

2016-07-01-blauwe-zone_parkeren_parkingHet parkeerprobleem in Ruisbroek is het grootst ’s nachts dan is er quasi geen enkele parkeerplaats te vinden in het centrum van Ruisbroek. Dit komt oa. daar bij vele oudere arbeiderswoningen geen garage of parkingplaats voorzien is.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Het gemeentebestuur wil de parkeerproblemen in
Ruisbroek aanpakken. Dit plan is geen wondermiddel, maar we zullen wel de beschikbare plaats met voorrang kunnen voorbehouden voor de Ruisbroekenaars en ze onder de bevolking billijk kunnen verdelen. Daarom zullen we werken met bewonerskaarten. Het storend parkeergedrag van tweedehandswagens en halve wrakken op het openbaar domein zullen we kunnen verhinderen, de bezoekers van het hotel op de Vorstsesteenweg kunnen we verplaatsen naar de parking van het hotel en de vele bestelwagens van buiten de gemeente zullen we kunnen weren. Samen met de aanleg van 5 % extra parkeerplaatsen en de nodige handhaving via een uitbreiding van het aantal gemeenschapswachten, kunnen we zorgen dat de situatie op het terrein verbetert, ook al zal het in dit gebied – vooral ’s avonds en ’s nachts altijd krap blijven.”

Op dinsdag 5 juli 2016 organiseert het gemeentebestuur een informatieavond in de Wegwijzer in Ruisbroek. Naast de informatie over de werken aan de Fabriekstraat, die na het bouwverlof zullen starten, zal er ook toelichting worden gegeven over het Parkeerplan. Na de zomervakantie zal er een tweede informatiemoment voor de bevolking georganiseerd worden.

Schepen voor Financiën en Personeel Jos Speeckaert: “Naast de uitbreiding van de dienst Maatschappelijke Veiligheid met een vierde gemeenschapswacht, voorzien we ook twee medewerkers voor de administratieve ondersteuning. Eén medewerker wordt intern gezocht, de tweede zullen we extra aanwerven. Dit parkeerplan kan immers enkel positief effect op het terrein hebben als we er ook de nodige middelen voor voorzien. Zo zal er door de gemeenschapswachten ook ’s nachts gecontroleerd worden.”

Burgemeester Luc Deconinck: “We opteren om in de toekomst de controle op het respecteren van de blauwe zone te laten doen door de eigen gemeenschapswachten en niet door een externe firma omdat dit volgens ons het voordeel heeft dat we zo een goede permanentie op het terrein hebben. Buiten het controleren van het parkeren kunnen onze gemeenschapswachten ook nog heel wat andere zaken controleren.  ”

blauwe zone Ruisbroek = 4 uur parkeren

De details van het parkeerplan zullen toegelicht worden op de Info avond aanstaande

dinsdag 5 juli, maar de krachtlijnen zijn alvast de volgende:

– Het grootste gedeelte van Ruisbroek zal een blauwe zone worden en dit zowel overdag als ’s nachts, zowel in het weekend als tijdens de week. (24/24 7/7)

– Bezoekers zullen er 4 uur kunnen parkeren mits het plaatsen van hun parkeerschijf.
Bewoners en werknemers zullen een parkeerkaart kunnen aanschaffen, zodat zij er zo lang kunnen staan als ze maar willen.

– De eerste parkeerkaart kan men bekomen mits een administratieve bijdrage van 10 euro per jaar. Voor de tweede wordt er bewust een bedrag van 190 euro per jaar gevraagd.

– Op een beperkt aantal plaatsen in de buurt van de kerk en aan het OCMW kan geen
bewonerskaart gebruikt worden en is de parkeerduur overdag beperkt tot 2 uur. Zo zorgen we dat bezoekers van het handelscentrum en het OCMW makkelijker een parkeerplaats vinden.

– Omdat dit parkeerplan een integrale aanpak inhoudt, worden er ook een aantal infrastructurele en verkeersmaatregelen genomen. De belangrijkste zijn:
– Aanleg van een bijkomende parking aan het OCMW en aan de voetbalvelden langs de straatzijde.
– Gieterij- en Kerkstraat inrichten als Woonerf.
– Stationsstraat herinrichten met meer plaats voor de zwakke weggebruiker.
– Een gedeelte van de Pieter Cornelisstraat als eenrichtingsstraat voorzien zodat er extra parkeergelegenheid komt.
– Het sluipverkeer tijdens de avondspits weren op de Vorstsesteenweg, Gieterijstraat en de Wittehoedstraat, door het éénrichtingsverkeer in de Vorstsesteenweg te verlengen.


2013-09-09-fabriekstraat_02De Open Vld fractie stelt zich ernstig vragen bij de invoering van dit nieuwe parkeerplan in Ruisbroek.

Kathleen D’Herde, Open Vld: “De parkeerstudie wees uit dat het parkeerprobleem te wijten is aan bewonersparkeren, want overdag stelt zich het probleem niet zo, maar vooral ’s nachts is er een tekort aan parkeerplaatsen. De aanleg van de extra parkeerplaatsen kunnen we dan ook toejuichen.
Maar wij hebben ernstige bedenkingen bij het invoeren van de blauwe zone. Volgens onze mening gaat dit niks aan het probleem veranderen. Want door de invoering van de bewonerskaarten, kan elk gezin voor € 200/jaar 2 bewonerskaarten krijgen en dus blijft het aantal wagens ongewijzigd en het tekort aan parkeerplaatsen bestaan. Want we kampen in Ruisbroek met heel wat rijhuizen die niet over een garage of een privé parkeerplaats beschikken. Wij zijn dan ook van mening dat deze inwoners hiervoor niet moeten beboet worden en dus ook niet moeten betalen om te kunnen parkeren.
Daarenboven brengt de invoering van de blauwe zone extra administratief werk met zich mee, waarvoor er extra personeel nodig is. Ook voor de controle zal er extra personeel worden aangeworven en een beheersysteem worden aangekocht van € 60.000.

De Open Vld fractie is van mening dat de invoering van de blauwe zone in Ruisbroek alleen maar voor bijkomende problemen zal zorgen, geen oplossing biedt voor het probleem en daarenboven nog een dure zaak is ook. We denken wel dat er iets moet worden gedaan aan het parkeerprobleem in de Vorstsesteenweg, maar dit zou individueel moeten worden aangepakt. Hiervoor moet geen volledige deelgemeente geteisterd worden. Wij hebben dit punt dan ook niet goedgekeurd tijdens de gemeenteraad.”

%d bloggers liken dit: