2015-03-08-nva-denkdag_LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De N-VA leden van Sint-Pieters-Leeuw werden enkele weken geleden aangeschreven. Zij, die wilden deelnemen aan een Open Denkdag in kasteel Coloma, waren van harte welkom Van 9u tot 16u werden er ideeën en suggesties uitgewisseld, gebaseerd op het verkiezingsprogramma van 2012 enerzijds en het bestuursakkoord en tussentijdse resultaten anderzijds. Boeiende debatten en gesprekken hebben geleid tot 16 concrete aanbevelingen.
De burgemeester, schepenen en raadsleden nemen dit mee als leidraad voor het verdere beleid.

Voorzitter Herwig Smeets : “Deze open dag voor onze leden was zeer geslaagd. Bij N-VA hebben de leden echte inspraak. Zij kunnen hun stem laten horen.
Deze grondige en intensieve dag heeft twee grote meerwaarden opgeleverd.
De leden werden uitvoerig geïnformeerd tijdens de gesprekken over het beleid dat lopende is.
De burgemeester en schepenen kregen aandachtspunten en beleidsopties vanuit de basis mee voor hun verdere werk.
De moderatoren vanuit de afdelingen in Dilbeek en Halle waren ook een meerwaarde voor de debatten en de aanpak.”

Als slot had de afdeling Sander Loones uitgenodigd. De kersverse Ondervoorzitter van de partij zorgde voor een boeiende slottoespraak.

%d bloggers liken dit: