2015-03-08-Vrouw-Maatschappij-lezing-groote-oorlogSINT-PIETERS-LEEUW: – Op zondag namiddag 8 maart 2015, Internationale Vrouwendag, organiseerde Vrouw & Maatschappij Sint-Pieters-Leeuw een lezing over “Vrouwen in de Groote Oorlog”.

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld en is ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In de periode 2014-2018 herdenken wij in Vlaanderen de Eerste Wereldoorlog. En het is in dit kader dat wij kozen voor deze lezing.” zegt voorzitster Hilde Van Impe.

Stefaan Vandenbussche, fractiemedewerker in het Vlaams Parlement en medewerker aan de resolutie van 30.04.2009 ‘betreffende het Vlaamse beleid voor een levende herinnering aan de Eerste Wereldoorlog’, bracht een selectie van verhalen van een tiental meisjes en vrouwen, bekend en onbekend, uit beide strijdende kampen en met verschillende achtergronden, beroepen en motieven.

“Het lijkt op het eerste gezicht wat ongewoon om het over “Vrouwen in den Groote Oorlog” te hebben. We willen met de lezing aantonen dat zeer veel vrouwen, uit beide kampen, uit alle landen en streken, niet bij de pakken bleven zitten, maar het heft in eigen handen namen om iets te doen aan de situatie waarin deze vrouwen en met hen veelal ook hun gezin, ongewild terecht kwamen.” aldus nog Hilde Van Impe.

%d bloggers liken dit: