SONY DSCSINT-PIETERS-LEEUW: – De Open Vld fractie heeft verscheidene opmerkingen nav. het masterplan gebouwen, zoals het werd voorgesteld door de meerderheid.

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Het is op zich een heel mooi ogend document, en er staan ook heel wat mooie zaken in.
Zo kunnen wij ons helemaal vinden
– in de verhuis van het Vredegerecht en de verkoop van de Villalaan
– in de uitbreiding van het Wildersportcomplex
– in de inrichting van de schoolbib aan het Wildersportcomplex
– in de sluiting van de bibliotheekfilialen, die worden vervangen door uitleenpunten. Alleen stellen we ons de vraag, waarom er dan vorig jaar kosten werden gedaan om overal WIFI te voorzien in de filialen en nu gaan ze dicht. Deze kosten hadden vermeden kunnen worden.
– Dat de meerderheid een campus wil maken aan de hoofdbibliotheek, de kunstacademie en daarbij het toerismekantoor lijkt ons ook een goede zaak.
– de nieuwe voetbalinfrastructuur voor SK Vlezenbeek vinden wij ook een heel goede zaak. Reeds enkele jaren hebben wij daarvoor gepleit en nu is het eindelijk zover, de huidige voetbalterreinen worden geregulariseerd en de club krijgt nieuwe infrastructuur.
– Uiteraard vinden we het ook een heel positief dat er werk wordt gemaakt van de Wilgenhofsite, met daar de inplanting van 60 assistentiewoningen, een dienstencentrum en een openbare parkeerplaats voor 70 wagens. Alleen vinden we het spijtig dat we buiten een bedrag voor een studie hieromtrent, niks anders terug kunnen vinden in de meerjarenplanning, noch van de gemeente, noch van het OCMW.

Maar natuurlijk is er ook een MAAR aan dit hele masterplan!!!
We hebben heel wat vragen ivm. andere projecten.
– Neem nu de schoolgebouwen: Daar voorziet de meerderheid een nieuwe school in Zuun of Negenmanneken voor 300 lln, goeie zaak als je het ons vraagt, ze nemen het capaciteitsprobleem aan waar het zich stelt, waar we de afgelopen maanden altijd al op gewezen hebben. Maar tijdens de financiële commissie werd ons verteld dat het niet om een gemeenteschool zou gaan, wel dan stellen wij ons de vraag: Waarom wordt er hier dan geld voor voorzien?
Dan hebben we Puur Natuur! Het wordt stilaan een story!
Dat Puur Natuur gelinkt wordt met Den Top, vinden we logisch. Maar nu gaat de meerderheid de bestaande kleuterschool van Oudenaken naar Sint-Laureins-Berchem verhuizen. Dus extra kosten doen aan een gebouw om dit aan te passen aan de noden van een school, in het concept brede school! Waar er momenteel een school aanwezig is in Oudenaken! En proberen om een 1ste en 2de llj op te starten in de Pastorie van Oudenaken. Waar men dan ook nog eens spreekt over een erfpacht te bespreken met de kerkfabriek voor deze pastorie. Als de meerderheid het 1ste en 2de llj in Oudenaken wil vestigen in de Pastorie is het toch logischer dat de kleuters ook in Oudenaken blijven.
– In het Oud Gemeentehuis van Vlezenbeek voorziet de meerderheid de mogelijkheid om een horecazaak in uit te baten! Is dit nu een prioritaire doelstelling van een gemeentebestuur om een locatie te voorzien waar een horecazaak kan worden uitgebaat? Wij denken het niet! Want dit zal heel wat kosten met zich meebrengen, zoals aanpassingswerken!
– De renovatie van het gemeentehuis dan. Ok, we zijn het ermee eens dat er aanpassingen moeten gebeuren, zoals aan de verwarming. Maar moet hiervoor een architectenwedstrijd uitgeschreven worden? De raadzaal werd enkele jaren geleden vernieuwd, de ramen werden ook vernieuwd, net als het dak. Onlangs werden de loketten in de bevolkingsdienst volledig aangepast. Was dit dan allemaal weggegooid geld?
Er wordt € 80.000 voorzien voor die architectenwedstrijd! Veel geld, die beter zou geïnvesteerd worden in de aanpassingswerken zelf! Hiervoor moet je geen wedstrijd houden! Zoek een goede architect , als dit al nodig zou zijn.
– en dan hebben we het nog niet gehad over de inplanting van de cultuurtempel, waarvoor € 5,5 miljoen wordt voorzien. En dit project wordt niet gedragen door de lokale bevolking!
het gehele masterplan oogt mooi maar kost ook veel geld. Geld die er niet is!
Want de meerderheid zegt steeds dat de gemeenten veel moeten besparen om alles rond te krijgen.
Het meerjarenplan heeft ook duidelijk weer waarvoor de meerderheid staat. Men voorziet heel grote projecten, die heel veel geld gaan kosten. Maar nog steeds wordt er bespaard op de dienstverlening.
Neem nu de politie, sinds 2 jaar wordt er serieus bespaard bij de politie. Agenten worden niet meer vervangen, de politie is enkel nog te bereiken tussen 8u en 18u. Daarna moet je naar Halle uitwijken.
Maar langs de andere kant voorziet men € 500.000 voor de renovatie van de oude rijkswachtkazerne in de Gen. Lemanstraat, dit alleen om er de gemeenschapswachten en de wijkagenten in onder te brengen. Als je dan ziet dat je bovenop die € 500.000 ook nog eens minimum € 750.000 verliest door dit gebouw niet te verkopen, dan spreken we hier over een totaal kostenplaatje van € 1.250.000 en dit voor 15 personen.
Verkeerdelijk wordt aan de bevolking voorgesteld dat de politiepatrouilles van hieruit terug zullen vertrekken, wat absoluut niet het geval is. Wijkagenten vertrekken van hieruit naar hun wijk, om daar ter plaatse aanwezig te zijn, net zoals de gemeenschapswachten.
Sinds de vorige legislatuur waren wij als Open Vld fractie voorstander van een volwaardige politie-antenne in Zuun, maar niet in dit oude gebouw. Met veel minder kosten zet men een nieuw gebouw op de gronden van het Wilderveld of ergens anders. En dan blijft er geld over om te investeren in mensen. We hadden liever gezien dat dit geld zou ingezet worden voor meer blauw op straat! Inzetten op mensen, niet alleen in stenen!
Als we dan gaan kijken naar het OCMW, is het daar net hetzelfde. Per 30 juni 2015 gaat men de poetsdienst met dienstencheques stopzetten. Zowel personeel als cliënteel komt in de kou te staan. Men beloofde tijdens de gemeenteraad wel dat ze gaan begeleid worden, maar er is geen sprake van een overname! Blijkbaar waren heel wat mensen in de meerderheid verrast door dit nieuws en waren ze zelfs niet op de hoogte.
We hopen dan ook dat er alsnog een positieve oplossing uit de bus valt, voor zowel personeel als cliënteel. Want naast deze dienst zou er ook nog sprake zijn van andere thuiszorgdiensten die zouden worden afgeschaft.
We zitten momenteel in een digitaal tijdperk, maar het persoonlijk contact blijven volgens ons belangrijk. Daarom vinden we het uiterst belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in mensen en niet enkel in gebouwen! Vergeet het menselijk aspect niet in de doelstellingen van het gemeentebeleid. Daar zullen wij blijven op hameren!

%d bloggers liken dit: