SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse meerderheid heeft een akkoord gesloten voor de bouw van een 60-tal assistentiewoningen op de vroegere site van het Wilgenhof, in het centrum van de gemeente. Op deze site komt eveneens een dienstencentrum, waarmee Sint-Pieters-Leeuw haar voortrekkersrol inzake dienstencentra en voorzieningen voor senioren onverminderd voortzet.
2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_01
Begin volgend jaar zal een onderzoek worden opgestart over een optimaal gebruik en implanting van de Wilgenhofsite. In afwachting werd een parkeerplaats aangelegd die kortelings in gebruik zal worden genomen voor omwonenden.

2014-12-12-Paul-Defranc_Lucien-WautersHet huidige aanbod van assistentiewoningen bestaande uit de serviceflats Van Parijs en de nieuwe assistentiewoningen in St-Antonius, voldoet niet langer aan de stijgende vraag. Er bestaat dan ook sinds geruime tijd een aanzienlijke wachtlijst. Met de realisatie van deze nieuwe assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum willen we een antwoord bieden aan de toenemende vergrijzing in onze gemeente”, aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Nieuwbouw bleek goedkoper dan de renovatie van het (intussen afgebroken) oude gebouw. Deze assistentiewoningen/service-flats zullen via een PPS-formules budgetneutraal gefinancierd worden.

Een latere uitbreiding van het aantal assistentiewoningen of van andere sociale voorzieningen in functie van toekomstige noden behoort tot de mogelijkheden.
2009-09-10-RVT_Wilgenhof sloopwerken Wilgenhof Sint-Pieters-Leeuw 2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_02
Naast parkeergelegenheid voor de eigen behoeften van de assitentiewoningen en welzijnsvoorzieningen worden tijdelijk ook een 70-tal parkeerplaatsen gecreëerd om de parkeerdruk in het centrum en rond de scholen op te vangen.

%d bloggers liken dit: