Sint-Pieters-Leeuw voorziet in 51 assistentiewoningen, een nieuw lokaal dienstencentrum, een nieuwe kinderopvang en een grote parking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de eerste gemeenteraadscommissie Mens, Samenleving en Ruimte werd door het college een toelichting gegeven aan de raadsleden om via een publiek- private samenwerking te investeren in 51 nieuwe assistentiewoningen, een lokaal dienstencentrum, een nieuw kinderdagverblijf voor 36 kinderen en een grote bovengrondse parking op de voormalige Wilgenhofsite. Het punt zal worden behandeld op de gemeenteraad van 28 maart.


Verspreid over de volledige gemeente zullen er de komende jaren 51 assistentiewoningen worden gebouwd. De gemeente zal er 41 zelf aankopen en beheren. 30 van deze woningen zullen worden gebouwd in Zuun, vlakbij WZC Zilverlinde. Op de site van WZC Sint-Antonius zullen 21 woningen worden gebouwd, waarvan er 11 eigendom worden van de gemeente en 10 van het woonzorgcentrum.

Op de site van het voormalige Wilgenhof komt bovendien een nieuw lokaal dienstencentrum, een kinderopvang voor 36 kinderen en een grote bovengrondse parking.
De totale kostprijs voor dit warme project bedraagt 13,2 miljoen euro.


Op de – sinds 1964 ingekleurde – bouwgrond naast het WZC Zilverlinde in Zuun zal een privé-ontwikkelaar, IPON NV, een aantal één- en meergezinswoningen bouwen. Het gemeentebestuur wordt nadien eigenaar van twee woonblokken met telkens 15 assistentiewoningen. Hierbij voorziet de gemeente meteen in een verbinding met het dienstencentrum Meander en WZC Zilverlinde.

Jan Desmeth, Schepen van Welzijn, OCMW en Sociale Zaken: “Deze assistentiewoningen kunnen we – zonder verder bouwrisico – verwerven aan een kostprijs die veel lager ligt dan wanneer we ze zelf bouwen op de Wilgenhofsite. Dit is niet alleen financieel meer verantwoord, maar het zorgt ook voor een hoger niveau van zorg en assistentie, dankzij de nabijheid van geschoold personeel in het WZC Zilverlinde.

2017-09-21-Sint-AntoniusOp haar site in Leeuw Centrum heeft WZC Sint-Antonius reeds 25 assistentiewoningen. Omdat de huidige klassen van lagere school Don Bosco in de Jules Semonstraat, in de nabije toekomst verhuizen naar het voormalige klooster aan de Garebaan, wordt er verder onderzocht om op die plaats 21 bijkomende assistentiewoningen te bouwen. In principe zullen 11 daarvan eigendom worden van het gemeentebestuur. Door deze uitbreiding zullen 56 assistentiewoningen toegewezen worden door het gemeentebestuur nl. 15 bestaande serviceflats in Ruisbroek, 30 nieuwe in Zuun en 11 in Leeuw Centrum. WZC Sint-Antonius heeft dan in totaal 35 assistentiewoningen in eigendom en 46 in exploitatie.

Herman De Vriese, Directeur Sint-Antonius: “Zorg voor ouderen is een snel evoluerende maatschappelijke complexe opdracht en een belangrijke uitdaging naar de toekomst, die best zo breed mogelijk wordt ondersteund. Samenwerking tussen gemeentelijke en private sector biedt een mooie kans, die er kan voor zorgen om de spreiding van het aanbod van voorzieningen en het delen van expertise m.b.t. zorg en zorg ondersteunende diensten voor ouderen op een efficiënte en kwalitatief hoogstaande wijze verder uit te bouwen in de gemeente. WZC Sint-Antonius wil hierin graag zijn rol opnemen.

In de zorgsector hoeven wij geen concurrentie te voeren met privépartners zoals Sint- Antonius. We verkiezen een integrale visie voor ouderen, waar een goede en stevig uitgebouwde zorg centraal staat en waar we samenwerken over de grenzen van de publieke en de private sector heen.”, aldus Jan Desmeth.
Tot slot komt er op de site van het Wilgenhof een nieuw dienstencentrum, een grote bovengrondse parking en een kinderdagverblijf voor 36 kinderen.

An Speeckaert, Schepen van Kinderopvang: “In Sint-Pieters-Leeuw is er een grote nood aan kinderopvangplaatsen. Ik ben dan ook zeer blij dat er naast het nieuwe dienstencentrum ook een kinderdagverblijf zal komen. Hierdoor zullen wij relatief snel extra opvangplaatsen aan de Rink kunnen voorzien. Zo zorgen we voor de Leeuwenaars van de wieg tot hun oude dag.”


Het gemeentebestuur en haar private partners willen snel werk maken van de uitvoering van deze beslissing en deze akkoorden. Voor de 30 nieuwe assistentiewoningen naast WZC Zilverlinde betekent dit dat ze binnen de 36 maanden toegankelijk moeten zijn voor bewoners. Voor het dienstencentrum en het kinderdagverblijf zal uiterlijk eind 2019 een realistische planning volgen. De uitwerking van de nieuwe assistentiewoningen aan WZC Sint-Antonius zal nu worden opgestart.

Luc Deconinck, burgemeester: “Door de samenwerking met private partners zijn we erin geslaagd om quasi binnen het oorspronkelijke budget te blijven en toch een betere oplossing aan te bieden, zowel financieel als operationeel. Het is een goede zaak dat er een spreiding van assistentiewoningen komt. De combinatie in Zuun is een win- winsituatie voor de bewoners van de assistentiewoningen, de zorg binnen het WZC Zilverlinde en de rol van het dienstencentrum Meander. Het feit dat we op de Wilgenhofsite aan de Rink een extra dienstencentrum en een kinderopvang kunnen realiseren, voorzien van een bovengrondse parking, is een niet te onderschatten surplus.

Oorspronkelijk wilde het gemeentebestuur een lokaal dienstencentrum en 63 assistentiewoningen bouwen op de vroegere Wilgenhofsite. In 2018 bleek dat dit 22,3 miljoen euro zou kosten, ver boven het beschikbare budget. Omdat 2018 een verkiezingsjaar was, mocht het gemeentebestuur geen beslissing meer nemen en moest er gewacht worden op de nieuwe bestuursperiode.
Het nieuwe gemeentebestuur vroeg 100 dagen om deze knoop te ontwarren. Op 21 maart 2019 – dag 80 – werd de beslissing toegelicht op een raadscommissie.

Assistentiewoningen en welzijnsvoorzieningen op Wilgenhofsite

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse meerderheid heeft een akkoord gesloten voor de bouw van een 60-tal assistentiewoningen op de vroegere site van het Wilgenhof, in het centrum van de gemeente. Op deze site komt eveneens een dienstencentrum, waarmee Sint-Pieters-Leeuw haar voortrekkersrol inzake dienstencentra en voorzieningen voor senioren onverminderd voortzet.
2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_01
Begin volgend jaar zal een onderzoek worden opgestart over een optimaal gebruik en implanting van de Wilgenhofsite. In afwachting werd een parkeerplaats aangelegd die kortelings in gebruik zal worden genomen voor omwonenden.

2014-12-12-Paul-Defranc_Lucien-WautersHet huidige aanbod van assistentiewoningen bestaande uit de serviceflats Van Parijs en de nieuwe assistentiewoningen in St-Antonius, voldoet niet langer aan de stijgende vraag. Er bestaat dan ook sinds geruime tijd een aanzienlijke wachtlijst. Met de realisatie van deze nieuwe assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum willen we een antwoord bieden aan de toenemende vergrijzing in onze gemeente”, aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Nieuwbouw bleek goedkoper dan de renovatie van het (intussen afgebroken) oude gebouw. Deze assistentiewoningen/service-flats zullen via een PPS-formules budgetneutraal gefinancierd worden.

Een latere uitbreiding van het aantal assistentiewoningen of van andere sociale voorzieningen in functie van toekomstige noden behoort tot de mogelijkheden.
2009-09-10-RVT_Wilgenhof sloopwerken Wilgenhof Sint-Pieters-Leeuw 2014-12-10-ex-Wilgenhof_tijdelijke-parking_02
Naast parkeergelegenheid voor de eigen behoeften van de assitentiewoningen en welzijnsvoorzieningen worden tijdelijk ook een 70-tal parkeerplaatsen gecreëerd om de parkeerdruk in het centrum en rond de scholen op te vangen.

Wilgenhof zal worden afgebroken voor de bouw van zestig assistentiewoningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Enkele weken geleden werd er bij het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw beslist het vroegere rusthuis Wilgenhof af te breken. Het moet plaats ruimen om de realisatie van 60 assistentiewoningen – dit is de nieuwe omschrijving voor serviceflats – mogelijk te maken.
2013-04-15-wilgenhof

Paul-DEFRANC_OCMW-voorzitter_Sint-Pieters-Leeuw .
Deze beslissing werd genomen omdat ook in onze gemeente de vergrijzing in de komende jaren fors zal toenemen. De belangstelling voor deze assistentiewoningen is vandaag reeds zeer groot. Ook zijn de onderhoudskosten van een leegstaand gebouw aanzienlijk.”  zegt OCMW-voorzitter Paul Defranc. “Concrete plannen zijn er nog niet, maar er wordt tevens gedacht aan de realisatie van een dienstencentrum en een kinderdagverblijf. 
Hiermee zou het OCMW inspelen op een reële behoefte in het centrum van onze gemeente.