2014-11-14-Vlaams-Brabant_WenZ_jaagpaden-gebruiken-fietssnelwegen
gedelegeerd bestuurder van W&Z ir. Leo Clinckers, gedeputeerde voor Mobiliteit Tom Dehaene, voorzitter van W&Z Albert Absillis

VLAAMS-BRABANT: – Waterwegen en Zeekanaal en de provincie Vlaams-Brabant wensen nauwer samen te werken rond de regeling van het gebruik van de jaagpaden langs de Brabantse rivieren en kanalen als fietssnelwegen (fietsverbinding). Ze ondertekenden daarvoor deze voormiddag in het provinciehuis in Leuven een overeenkomst.

Fietssnelwegen
Een fietssnelweg is een fietsverbinding tussen attractiepolen, die fiets(er)vriendelijk en kwaliteitsvol is over het volledige traject. Fietssnelwegen vormen een soort van ‘overtreffende trap’ van gewone fietsinfrastructuur: ze zetten nog sterker in op een conflictloze, aangename en vlotte fietsrit, zonder onnodige vertragingen, stops of hindernissen.

Een fietssnelweg biedt mensen een alternatief voor een woon-werkverplaatsing met de auto of het openbare vervoer. Daarom verbinden fietssnelwegen woon- en werkkernen die op een fietsbare afstand (15 à 20 kilometer) van elkaar liggen. Uiteraard is het gebruik van een fietssnelweg ruimer: ook recreatieve fietsers en woon-school-verkeer kunnen er gebruik van maken.

2013-12-29-kanaal-charlerloi-met-fietspad_02Inschakeling jaagpaden in fietssnelwegen
De nieuwe Vlaamse Regering besteedt in haar regeerakkoord specifieke aandacht om de jaagpaden maximaal in te schakelen in fietsnetwerken. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de uitbouw van de fietssnelwegen in de Rand rond Brussel (het zogenaamde FietsGEN), in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Vlaams-Brabant.

Om het beleid in goede banen te leiden hebben de provincie Vlaams-Brabant en Waterwegen en Zeekanaal NV een overeenkomst gesloten, met een aantal princiepsafspraken rond het gedeeld gebruik – waar mogelijk – van de jaagpaden in Vlaams-Brabant, op het vlak van onder meer toegankelijkheid, veiligheid, aanleg en onderhoud, verlichting en exploitatie. Deze overeenkomst schept een kader voor een gestructureerde samenwerking rond de uitbouw van de fietssnelwegen in de Rand rond Brussel, een gebied waarin zowel het kanaal naar Charleroi, het zeekanaal Brussel-Schelde als de Zenne gelegen zijn.
Zoe ook ons artikel van 21/01/2014 – Vlaams-Brabant gaat aanleg van fietssnelwegen voor 100% financieren.

%d bloggers liken dit: