ZUUN: – Sinds kort begeleidt juf Sarah in Zuun de geïnteresseerde kinderen bij “Godly play” een vorm van godsdienstbeleving. Zij doet dit één keer per maand. Zowel op zondag voor de kinderen van de Zuunse parochie, als op schooldagen voor al de leerlingen van de Sint-Lutgardisschool.
2014-11-14-Godly-play_Zuun
Wat is Godly play?
Godly Play wil kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan, om parabels en Bijbelverhalen, stilte en liturgische handelingen beter te leren aanvoelen.
Het is niet de bedoeling dat de verhalenverteller (een leerkracht, catechist, jongerenbegeleider …) aan de kinderen of volwassenen vertelt wat ze moeten weten. Godly Play gaat niet over ‘weetjes’ en evenmin over de moraal van het verhaal of het vermaken van kinderen.
Godly Play nodigt uit om in een verhaal binnen te komen en het mee te beleven. De verteller spreekt de nieuwsgierigheid en verbeelding van kinderen aan om zo samen met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen. Kinderen mogen leren en ontdekken hoe alle verhalen van God en mensen op een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God. Godly Play respecteert de openheid voor spiritualiteit van kinderen en stimuleert hun nieuwsgierigheid en fantasie in het ervaren van het mysterie en de vreugde van God.

Hoewel Godly Play oorspronkelijk werd ontwikkeld als een hulpmiddel voor kinderen, wordt Godly Play nu ook gebruikt voor verschillende leeftijdsgroepen, in verscheidene contexten (zoals een kerk, school, ziekenhuis, woonzorgcentrum …).

Godly Play werd ontwikkeld door de Amerikaanse theoloog Jerome Berryman, die van de montessorimethode gebruik maakt om Bijbelverhalen te vertellen. Het pedagogisch uitgangspunt van Montesorri is: leer kinderen het zelf te doen. Deze methode heeft al ingang gevonden in christelijke kerken en scholen in onder meer Canada, Australië, Engeland, Duitsland, Spanje en Scandinavië.

In Kerk&leven van 19 maart 2014 (editie Bisdom Brugge, p. 16) verscheen de bijdrage ‘Het verhaal is nooit af’. Hierin interviewt Liselotte Anckaert verhaalverteller Sabien Lagrain over haar ervaringen met Godly Play in het onderwijs. Hier vind je de bijdrage ‘Het verhaal is nooit af’ in Kerk&leven van 19 maart 2014.
2014-11-14-Godly-play_Zuun_04 2014-11-14-Godly-play_Zuun_03
Welkom op zondag 30 november 2014 in Zuun
Op zondag 21 september ging het in Zuun over de schepping; op zondag 26 oktober over de zondvloed en de ark van Noach en nu op zondag 30 november over de advent. Op zondag 14 december ook over de advent en de Heilige Familie.In 2015 op 25 januari over de ‘Exodus’; op 22 februari over de ‘ballingschap en terugkeer’; op 22 maart over de ‘Goede Herder’; op 26 april over de ‘parabel van de zaaier’ en op 31 mei tenslotte over de ‘parabel van de kostbare parel’.
Deze activiteit gaat steeds door in het gebouw rechtover de kerk – het vroegere ACV secretariaat – en begint om 10.30 u. en eindigt om 11.45 u. De kinderen mogen steeds direct naar daar komen. Ouders of grootouders die meer info wensen of eens willen komen kijken, zijn van harte welkom bij juf Sarah.
U kan de activiteiten volgen op de Facebook pagina van ‘Godly play Zuun’.
2014-11-14-Godly-play_Zuun_06 2014-11-14-Godly-play_Zuun_01
2014-11-14-Godly-play_Zuun_05Godly play ook voor volwassenen en jongeren
Wim Zeeuwe: ‘Sinds september gaan er in het voormalig bureau van de vakbondssecretaris activiteiten van ‘Godly play’ door,zowel op zondag voor de kinderen van onze gemeenschap, als op schooldagen voor al de leerlingen van de Sint-Lutgardisschool en dit allemaal onder de enthousiaste leiding van juf Sarah.
Op de laatste parochieraad is zij over deze werking komen vertellen en op vraag van de parochieraad zal zij in voorbereiding op de Advent en Kerstmis een ‘Godly play’ activiteit organiseren voor de geïnteresseerde parochianen. Deze activiteit zal doorgaan op woensdag 26 november 2014 om 19.30 u. en zal worden herhaald op woensdag 17 december 2014 eveneens om 19.30 u.
Iedereen is van harte welkom om op deze manier kennis te maken met Godly play en ons samen voor te bereiden op de naderende Advent en het feest van Kerstmis.
Deelname aan deze activiteit is gratis, alleen vragen wij u om op voorhand in te schrijven zodat de nodige schikkingen kunnen genomen worden
.’

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar parochie.zuun@telenet.be. Gelieve te vermelden voor welke dag u kiest. U kunt ook persoonlijk inschrijven na de zondagsvieringen van 23 en 30 november bij Wim Zeeuwe of na de ‘Godly play’ activiteit op zondag 30 november bij Sarah Haentjens.
Tekst en foto’s: Wim Zeeuwe

%d bloggers liken dit: