2014-02-28-sluipverkeer-landelijke-binnengebieden_kaart03VLEZENBEEK: – In Vlezenbeek is er al enkele maanden beroering over de nieuwe tractorsluizen die het sluipverkeer moeten tegengaan in de zone Sobbroek in Vlezenbeek.
In deze discussie laten nu ook de voorstanders van de tractorsluizen van zich horen.

Wendy Van den Brant en Michel Peeters vertellen namens de “voorstanders Veiligheid en leefbaarheid”:

“Gemiddeld 800 wagens (vastgesteld door een onafhankelijk bureau begin 2014) en vele roekeloze bestelwagens scheuren dag en nacht door straten bedoeld voor lokaal verkeer. De negatieve impact op het dagelijkse leven behoeft geen nadere uitleg!

Om dit exponentieel toenemend sluipverkeer in onze omgeving in te dijken, wordt er sinds jaren gepuzzeld aan een oplossing. Er werden verkeersborden geplaatst voor lokaal- en eenrichtingsverkeer: dit project faalde echter volledig… Verkeersborden worden pertinent genegeerd, zelfs uit de grond gerukt, wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Een drastischer maatregel dringt zich op.

tractorsluiSinds april 2014 werden er strategisch geplande tractorsluizen (betonblokken waar enkel landbouwvoertuigen over geraken) geplaatst en deze doen het perfect. Geluidsoverlast, gebrek aan nachtrust, verkeersagressie en stress maken plaats voor rust, heropleving van de buurt en een algemeen veiligheidsgevoel!

Dankzij deze tractorsluizen, kunnen de bewoners opnieuw leefbaar wonen in het landelijke Pajottenland waarvoor ze bewust hebben gekozen:

– Gezinnen herontdekken onze landwegen te voet of met de fiets
– Ruiters en fietsclubs kunnen in alle veiligheid genieten van de omgeving
– Egels, fazanten, ganzen, kwartels, huiskatten en honden herleven en liggen niet langer doodgereden in de gracht
– Buren praten terug met mekaar tijdens een wandeling in de buurt
– Veldwegen en kleine straten worden in hun oorspronkelijke functie hersteld: voor lokaal verkeer, niet voor sluipverkeer. De luchtvervuiling neemt tevens af (gemiddeld 800 wagens/dag op een landweg is extreem belastend)
– Langs de berm vind je terug groen in plaats van zakken gedumpt stort
– Verdachte wagens en/of individuen worden door deze ‘boomstructuur’ met tractorsluizen veel sneller gespot: een goede zaak in tijden waar lokale politie oproept om burgerwachten op te richten
– De tractorsluizen behoeden de (omringende) gemeente(s) op langere termijn van extra sluipverkeer: denk maar aan de uitbreiding van Erasmus/Bordet en de oprichting van een nieuwe woonwijk ter hoogte van het golfterrein van Anderlecht

2014-02-28-tractorsluisDeze maatregel vraagt slechts een lichte aanpassing van de bewoners om van deze gewichtige voordelen te kunnen genieten: de hoofd- en verbindingswegen of een alternatieve toegangsweg gebruiken. Alle handelaars zijn bereikbaar, misschien zelfs meer dan voordien aangezien er op verschillende plaatsen gratis bewegwijzering wordt voorzien.
Een massa betrokken inwoners staat 100% achter deze maatregel, ondanks de negatieve illusie die gecreëerd werd door gemanipuleerde cijfers (petities met handtekening van oa “sluiperkeer-bestuurders”) en persartikelen van een handvol tegenstanders.

Tot slot: zowel de gemeente als de voorstanders zijn samen in een positieve sfeer in overleg met de betrokken handelaars en landbouwers om de situatie voor iedereen nog te optimaliseren!
Conclusie:Tractorsluizen, een geschenk uit de Hemel”

zie ook artikel 10/05/2014 Protestwandeling tegen de Tractorsluizen in Rattendaal en Sobbroek

%d bloggers liken dit: