SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste maanden werden verschillende Leeuwse scholen het slachtoffer van een diefstal met braak. Over het algemeen was de schade groot maar de buit klein. Men kon hier in bepaalde gevallen zelfs spreken van louter vandalisme.
Tijdens het scholenoverleg van 24 april 2014 werd door schepen van onderwijs Gunther Coppens gevraagd om op korte termijn iets te doen aan dit probleem. Er werd beslist om nog voor het einde van het schooljaar een mini-congres te organiseren waarop alle schooldirecties werden uitgenodigd.

2014-06-11-inbraakpreventie-scholen
Dit congres ging door op woensdag 11 juni 2014 in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. De opkomst was groot en de namiddag werd een succes.
Het congres werd ingeleid door burgemeester Luc Deconinck. Vervolgens werd een strategisch overzicht van de feiten gegeven door de korpschef van de politiezone. Een deskundig diefstalpreventie adviseur van de politiezone Leuven werd gevraagd haar expertise te delen op het vlak van diefstalpreventiemaatregelen. De namiddag werd beëindigd door een adviseur van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw met een actueel thema, met name de mogelijkheden en beperkingen die het plaatsen van camerabewaking in scholen biedt. Het gemeentebestuur en de politie stellen voorop om in samenwerking met de scholen en de buurt verdere maatregelen te nemen in het kader van de beveiliging van de Leeuwse scholen.

%d bloggers liken dit: