2014-06-11-bord-openbaar-onderzoekSINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De firma Amacro (Lot) heeft een milieuvergunningsaanvraag lopen om vanaf 05:30 uur zware materialen aan te voeren.

De buurtbewoners van de wijk Witte Roos (Sint-Pieters-Leeuw) zeggen reeds jarenlang nachtelijke geluidsoverlast te hebben van de firma.
Dit bedrijf mag vanaf 05:30 u weliswaar ‘fijn materiaal’ (zoals uitgegraven bodem en stenen met grond) aanvoeren, maar alle rustverstorende activiteiten zijn verboden tussen 19 u en 07 u , ook op zaterdagen, zon- en feestdagen.

Boddengeen Desiderius, Voorzitter van de wijkvereniging “Leefbaar De Witte Roos” vertelt:
Niettegenstaande onze vele klachten bij politie, gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Beersel, Milieu-inspectie van de provincie, blijft dit bedrijf alle opgelegde normen en afspraken aan zijn laars lappen. Mogen de bevoegde overheden niet – of kunnen ze niet, of willen ze niet – optreden tegen deze inbreuken (die werden vastgesteld door een onafhankelijk en erkend studiebureau)? Spelen hogere belangen een rol? En betalen wij er de prijs voor? Mag men zo maar ongestraft onze levenskwaliteit blijven aantasten? Staat in onze Grondwet niet dat iedereen gelijk is voor de wet? Blijkbaar niet!! Dat de bevoegde overheden eindelijk eens hun verantwoordelijkheid opnemen en durven sancties te nemen tegen deze langdurige en duidelijke overtredingen.
Vele buren kunnen het voortdurend gemis van een goede nachtrust niet meer aan en lijden daardoor aan allerlei ziekten en ongemakken, hebben doktershulp en medicatie nodig. Meerdere personen zitten, door deze langdurige situatie in een diepe depressie en zijn de wanhoop nabij. Het is ook opmerkelijk dat in onze wijk vele huizen verkocht worden of te koop staan. Heel wat buren vluchten uit deze rustverstorende omgeving. Andere bewoners willen reageren en hebben beslist om samen een raadsman te consulteren en een gerechtelijke procedure op te starten. En dat Amacro van slechte wil is, stellen we vast doordat, ondanks al onze pogingen tot een constructief gesprek, elke dialoog blijft weigeren.
En omdat Amacro niet vlug verlegen is, hebben zij nu zelfs het lef om een aanvraag in te dienen, om ook vanaf 05:30 u ook zware materialen (betonpuin, mengpuin en overig steenpuin) te mogen aanvoeren!! Ze funderen hun aanvraag met allerlei beloftes (het afladen zaal steeds in een gesloten loods gebeuren, dat dit maximaal 10 kleine vrachtwagens zullen zijn, dat het puin zal verwerkt worden na 07 u, enz..). Maar de ondervinding leert ons wat de beloftes van deze firma waard zijn: niks, noppes, nothing, rien, nada!!! We zien deze nieuwe aanvraag dan ook als een nieuwe aanslag op een, reeds fel gestoorde, nachtrust en leefkwaliteit. We zullen dan ook niet nalaten om de gepaste acties te ondernemen.’

%d bloggers liken dit: