provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het nieuwe reglement betreffende onderwijsinitiatieven ter ondersteuning van de speerpunten flankerend onderwijsbeleid goed. Dit reglement ondersteunt innovatieve projecten in het onderwijs.

Vlaams-Brabant is de jongste provincie van ons land. Het is een creatieve en dynamische regio. En dat willen we blijven. Want vernieuwing is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. ‘Daarom steunen we onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. Dit doen we met een subsidie die inspeelt op de speerpunten van ons onderwijsflankerend beleid: de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt met nadruk op techniek en armoede, gezonde voeding en de gezondheidskloof’.

Onderwijsinstellingen en verenigingen die een onderwijsinitiatief ontwikkelen dat ten goede komt aan scholen uit Vlaams-Brabant kunnen voor dit initiatief een subsidieaanvragen. De maximumbedragen zijn 2.500 euro voor individuele scholen en 5.000 euro voor verenigingen of samenwerkingsverbanden.

Het reglement gaat in op 30 juni 2014. De eerste uiterste indiendatum voor projecten die starten tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015 is 15 september 2014.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/subsidies

%d bloggers liken dit: