GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 april 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze avond had een korte gemeenteraad plaats in het gemeentehuis.

002 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting in de wijk Hoge Paal – goedkeuring offerte.
De openbare verlichting in de wijk Hoge Paal is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek bedragen de kosten 75.818,97 (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. Zonder meerkost is het mogelijk de voorgestelde armaturen ’s nachts te dempen. Dit zal een bijkomende besparing opleveren. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2014-04-24-voetpaden-aan-gemeentehuis-01003 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting omgeving site gemeentehuis – goedkeuring offertes.
De openbare verlichting rond het gemeentehuis en de bijhorende parking is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Aangezien er beslist werd om een studie uit te voeren over de uitbreidingsmogelijkheden van het gemeentehuis, worden de armaturen onder de luifel niet vervangen. Volgens de offertes van Iverlek bedragen de kosten in totaal 72.605,91 euro (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. De offertes van Iverlek worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tevens werd op de gemeenteraad de slechte staat van de voetpaden aan het gemeentehuis aangehaald. Deze zullen hersteld worden.
.

004 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de Beemdstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het bebouwd gedeelte van de Beemdstraat ondergronds te brengen.
De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 9.955,17 euro (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de L.A. Schockaertstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen de Pastoor Vendelmansstraat en de Stokerijstraat ondergronds brengen. De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 28.255,24 (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze studie wordt geraamd op 30.000 euro (incl. btw).

012 Eensluidend afschrift van het schorsingsbesluit van de gouverneur in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek – kennisgeving.
Het schorsingsbesluit van de gouverneur van 31 maart 2014 in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 betreffende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek van Vlezenbeek voor het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het punt zal ter beslissing geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei 2014.

013 Beleidscontract CLB 2014-2020 – goedkeuring contract en opdracht tot ondertekening.
Op 31 augustus 2014 loopt het beleidscontract tussen de gemeentelijke basisscholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ten einde. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 december 2013 beslist om het contract op te zeggen zodat de directies meer ruimte kregen om te onderhandelen.
Met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 over een nieuw beleidscontract onderhandeld. Zo wordt in het nieuwe contract duidelijk opgenomen dat de jaarlijkse evaluatie gebeurt in het bijzijn van de directeur van het centrum. Het beleidscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

%d bloggers liken dit: