politie_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw voerde donderdag 27 maart 2014 samen met de sociale inspectie een controle uit in een lompenbedrijf langsheen de Bergensesteenweg te Sint-Pieters-Leeuw.

Op het ogenblik van de controle waren er 9 arbeiders aan het werk.
De lokale politie trof er 5 illegalen aan dewelke voor verder onderzoek meegenomen werden naar het commissariaat. Na contactname met de dienst Vreemdelingenzaken kregen de 5 aangetroffen illegalen een bevel betekend om onmiddellijk het grondgebied te verlaten met inreisverbod van 2 jaar.

Door de sociale inspectie werden diverse inbreuken vastgesteld op illegale tewerkstelling, RSZ- en RVA-wetgeving en welzijn op het werk.
Er werd overgegaan tot voorlopige verzegeling van het bedrijf op basis van brand- en werkveiligheid.

%d bloggers liken dit: