SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenterraad van donderdag 27 maart 2013 keurde de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf goed.
De oprichting betekent een overdracht van bevoegdheid voor de beleidsuitvoerende taken waarvoor het autonoom gemeentebedrijf wordt opgericht.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwEerste schepen, Jos Speeckaert:’Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft doorheen de jaren een sterke visie en beleidsstrategie met betrekking tot sportbeleving in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ontwikkeld. In dat verband werden in het strategisch meerjarenplan een aantal strategische doelstellingen vastgelegd die niet alleen een beheersmatige maar vooral ook een beleidsmatige verzelfstandiging onderschrijven. De strategische doelstellingen hebben betrekking op sportverenigingen, toegankelijkheid en diversiteit en sportinfrastructuur.’

Middels dit autonoom gemeentebedrijf wenst de gemeente het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw maximaal te organiseren en te ondersteunen. Met de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf wil de gemeente Sint-Pieters-Leeuw gebruik maken van de bedrijfsmatige aansturing en organisatie eigen aan een autonoom gemeentebedrijf.
sporthal_AJ_Braillard_Ruisbroek_Sint-Pieters-Leeuw kantine_SK-Leeuw_SINT-PIETERS-LEEUW

Wildersportcomplex Sint-Pieters-Leeuw

Jos Speeckaert:’Het autonoom gemeentebedrijf zal de naam Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw dragen en zal in eerste instantie de exploitatie van het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard”, de voetbalkantine “” en het “Wildersportcomplex” tot doel hebben. Voorvermelde bedrijfsmatige aansturing en organisatie moeten leiden tot een soepelere werking (met snelle besluitvorming) en verhoogde efficiëntie in de aanwending van de financiële middelen van deze infrastructuren.’

De voordelen van externe verzelfstandiging voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kunnen als volgt worden samengevat:
– verhoogde transparantie
– verhoogd kostenbewustzijn
– het verlenen van autonomie en onafhankelijkheid in de uitvoering van de
– fiscale / financiële overwegingen
– samenwerking met de privésector

Jos Speeckaert:’Het is voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw financieel interessant om een autonoom gemeentebedrijf op te richten. Middels de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf kan de btw op de investeringen en exploitatiekosten m.b.t. het sport- en recreatiecentrum “A.J. Braillard” en de voetbalkantine “Laekelinde” zo’n 600.000 euro worden gerecupereerd. Ook kan de btw op toekomstige investeringen en toekomstige exploitatiekosten m.b.t. het “Wildersportcomplex” op die manier worden gerecupereerd. op jaarbasis zal dit een 60.000 euro zijn. Maar bij dit bedrag moet je wel de extra kosten aftrekken die het administratieve werk zal meebrengen om de dossiers op te volgen‘.

%d bloggers liken dit: